ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

11-12

Obsah

Obsah

Původní sdělení | Original contributions

Farmakoekonomická analýza nákladů kardiochirurgické léčby pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání

Barbora Ondráčková1, Jiří Pařenica2, Roman Miklík2, Marián Felšőci2, Alexandra Šulcová1, Petr Němec3, Daniela Tomčíková4, Petr Kala2, Jindřich Špinar2
1 Farmakologický ústav, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno,
2 Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno,
3 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno,
4 Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Zánětlivé biomarkery a koronární restenóza u diabetiků 2. typu

Robert Náplava1, Martin Gřiva1, Čestmír Číhalík1, Zdeněk Coufal1, Milada Špendlíková2, Ota Hlinomaz3
1 Interní klinika IPVZ, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín,
2 Oddělení klinické biochemie, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín,
3 I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika

Role of a dynamic LVOT obstruction in the pathogenesis of takotsubo syndrome

Jan Pavlovič1, Karel Hlaváček1, Rudolf Feuereisl1, Roman Surovčík1, Petr Frídl1, Ondřej Myslivec2, František Paďour2, Pavel Jebavý1
1 Kardiologie na Bulovce, s. r. o., Prague,
2 1st Department of Internal Medicine, University Hospital Na Bulovce, Prague, Czech Republic

Přehledové články | Reviews

Jaké jsou optimální hodnoty systolického tlaku u diabetiků? Studie ACCORD Blood Pressure dokončena

Jiří Widimský
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Danonova nemoc – porucha autofagie jako příčina hypertrofické kardiomyopatie

Miloš Kubánek1, Milan Elleder2, Jakub Sikora2,3, Marek Šramko1, Jana Malušková3, Lenka Dvořáková2, Hana Vlášková2, Martin Kotrč1, Jana Vrbská1, Petr Ridzoň4, Michal Šnorek5, František Toušek5, Ivan Málek1, Jan Pirk6
1 Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
2 Ústav dědičných a metabolických poruch, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
3 Oddělení klinické a transplantační patologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
4 Neurologická klinika, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
5 Kardiologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a. s., České Budějovice,
6 Klinika kardiovaskulární chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Rejekce zprostředkovaná protilátkami po transplantaci srdce – přehled současných poznatků

Tomáš Gazdič, Ivan Málek, Josef Kautzner
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Terapeutická hypotermie v přednemocniční péči: 8 pro versus 8 proti?

Roman Škulec1,2,4, Anatolij Truhlář3,4, Jana Šeblová5, Jiří Knor5, Vladimír Černý4
1 Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Beroun,
2 Interní oddělení, Nemocnice Beroun, a. s., Beroun,
3 Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradec Králové,
4 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové,
5 Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Kladno, Česká republika

Kasuistiky | Case reports

Hybridní revaskularizace myokardu u pacienta s pectus excavatum

Vilém Rohn¹, Jiří Humhal², Jan Rulíšek³
¹ II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie, ² II. interní klinika kardiologie a angiologie, ³ Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Vaskulárne kožné lézie u dieťaťa s Klippelovým‑Trénaunayovým syndrómom

Vladimír Bartoš1, Katarína Adamicová2, Milada Kullová3, Oľga Zacharová1, Tatiana Bulejčíková3, Martin Péč4
1 Oddelenie patologickej anatómie, Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline,
2 Ústav patologickej anatómie, Univerzitná nemocnica Martin a Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine,
3 Oddelenie dermatovenerológie, Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline,
4 Ústav lekárskej biológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Slovenská republika

Dilatační kardiomyopatie a myopatický syndrom u čtyřicetiletého muže

Edvard Ehler1, Petr Vojtíšek2, Jana Sedláčková3, Lenka Fajkusová3, Josef Zámečník4
1 Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a. s., a Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice,
2 Kardiologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a. s., a Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice,
3 Centrum molekulární biologie a genové terapie, Fakultní nemocnice Brno,
4 Ústav patologie a molekulární medicíny, Fakultní nemocnice Motol a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Z historie kardiologie | From the history of cardiology

Kardiochirurgie v Dětském kardiocentru v Praze‑Motole

Bohumil Hučín
Dětské kardiocentrum a Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika

Medaile Za zásluhy pro profesora Milana Šamánka

Michael Aschermann
vedoucí redaktor Cor et Vasa

Perkutánní implantace aortální chlopně a studie PARTNER

Petr Kala1, Petr Němec2
1 Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity,
2 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Soutěž o nejlepší kasuistiku na téma Diferenciální diagnostika dušnosti

Stránka k zamyšlení

Ockhamova břitva

Prof. MUDr. Pavel Bravený, CSc.
emeritní profesor Fyziologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Osobnosti

Bývalý prezident Evropské kardiologické společnosti prof. Franz Loogen zemřel

Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FAHA
Klinika kardiologie, IKEM, Praha

Rubrika kardiologických sester

Hluboká hypotermie v současné kardiochirurgii

František Mlejnský, Igor Vykydal, Jaroslav Lindner, Jan Táborský, Tomáš Grus
II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Z kongresů, konferencí, symposií

Novinky z výročního kongresu American Heart Association 2010

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC
Kardiocentrum, FNKV a 3. LF UK, Praha

Nesiritide not verified

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC
Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno

Zpráva z kongresu – Heart Failure 2010

MUDr. Filip Málek, Ph.D.
Kardiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 21. září 2010 v Brně

Zpráva o činnosti Pracovní skupiny srdeční selhání 2010

Abstrakta odborných akcí

ECHODNY 2010

24.–25. září 2010, hotel Harmony Club, Špindlerův Mlýn

Kalendář odborných akcí

Autorský rejstřík 2010 | Index of authors 2010

Autorský rejstřík 2010 | Index of authors 2010