ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Obálka

3/2018

Obálka

Stránka: ICelý článek

Tiráž

3/2018

Tiráž

Stránka: 249-251Celý článek

Obsah

3/2018

Obsah | Contents

Stránka: 252-254Celý článek

Původní sdělení | Original research article

3/2018

Konverze z inhibitoru ACE/sartanu na sacubitril/valsartan u pacientů s chronickým srdečním selháním: zkušenosti jednoho centra

(Transition from angiotensin-converting enzyme inhibitor/angiotensin-II-receptor-blocker to sacubitril/valsartan in chronic heart failure patients: Initial experiences in clinical practice)

Kateřina Hlavatáa, Lenka Hoškováa, Janka Franekováb, Antonín Jaborb, Josef Kautznera, Vojtěch Melenovskýa, Jan Beneša
a Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika 
b Pracoviště laboratorních metod, Institut klinické a experimentální medicíny a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka: 255-261Abstrakt | Celý článek

3/2018

Vyšší dávky diuretik korelují se závažností srdečního selhání a s renální dysfunkcí a nesnižují mortalitu ani počty rehospitalizací pro akutní dekompenzaci srdečního selhání; údaje z registru AHEAD

(Increased dose of diuretics correlates with severity of heart failure and renal dysfunction and does not lead to reduction of mortality and rehospitalizations due to acute decompensation of heart failure; data from AHEAD registry)

Marie Pavlušováa,b,1, Roman Miklíka,b,1, Radim Špačekc, Klára Benešovád, Kamil Zemanc, Alain Cohen-Solale,f,g, Alexandre Mebazaae,f,h, Simona Littnerovád, Marián Felšöcia, Ludmila Pohludkovác, Ladislav Dušekd, Lenka Špinarovái, Jiří Vítoveci, Jindřich Špinara,b, Jiří Jarkovskýd,  Jiří Pařenicaa,b jménem GREAT Network
a Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
b Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika
c Interní oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku, Frýdek-Místek, Česká republika
d Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika 
e UMR-S 942 INSERM, Lariboisière Hospital, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Paříž, Francie
f Paris Diderot University, Sorbonne Paris Cité, Paříž, Francie
g Department of Cardiology, Lariboisière Hospital, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Paříž, Francie
h Department of Anaesthesiology and Critical Care, Lariboisière Hospital, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Paříž, Francie
I I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika
1 Tito autoři se na vypracování tohoto článku podíleli stejným dílem.

Stránka: 263-271Abstrakt | Celý článek

3/2018

Chronické srdeční selhání – dopad onemocnění na pacienty a zdravotní systém v České republice: retrospektivní analýza typu cost-of-illness

(Chronic heart failure – Impact of the condition on patients and the healthcare system in the Czech Republic: A retrospective cost-of-illness analysis)

Marie Pavlušováa,b,1, Jiří Klimešc,d,1, Jindřich Špinara,b, Kamil Zemane, Jiří Jarkovskýf, Klára Benešovág, Roman Miklíka,b, Ludmila Pohludkováe, Marián Felšöcia,b, Věra Veselác, Michaela Blahovcovác, Filip Dostálc, Richard Vonkac, Jiří Pařenicaa,b
a Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
b Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika
c Novartis, s.r.o, Česká republika
d Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové, Česká republika
e Interní oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., Frýdek-Místek, Česká republika
f Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika
1 Autoři se na článku podíleli stejným dílem.

Stránka: 273-283Abstrakt | Celý článek

3/2018

Centrum pro diagnostiku a léčbu pacientů po srdeční zástavě – roční zkušenosti Krajské nemocnice Liberec

(Cardiac arrest center – One-year experience of the Regional Hospital Liberec)

Jiří Seinera, Rostislav Polášeka, Jan Lejsekb, Matej Strýčeka, Jiří Karáseka
a Kardiocentrum, Krajská nemocnice Liberec, Liberec, Česká republika
b Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Liberec, Česká republika

Stránka: 284-289Abstrakt | Celý článek

3/2018

Analýza časových intervalů přednemocniční péče o pacienty se STEMI v letech 2008–2016

(Analysis of time intervals related to STEMI management in 2008–2016)

Lumír Franceka, Ota Hlinomaza,b, Ladislav Grocha,b, Silvie Bělaškováb
a I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika
b Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika

Stránka: 290-297Abstrakt | Celý článek

3/2018

Low cardiovascular event rate and high atrial fibrillation recurrence rate one year after electrical cardioversion

Evija Knokaa,b, Irina Pupkevicaa,b, Baiba Lurinaa,b, Ginta Kamzolaa,b, Aldis Strelnieksa,c, Oskars Kalejsa,b, Aivars Lejnieksa,c 
a Riga Stradins University, Dzirciema street 16, Riga, LV-1007, Latvia
b Latvian Center of Cardiology, Pauls Stradins Clinical University Hospital, Pilsonu street 13, Riga, LV-1002, Latvia
c Riga East Clinical University hospital, Hipokrata street 2, Riga, LV-1038, Latvia

Stránka: 299-304Abstrakt | Celý článek

3/2018

Vaskulitidy velkých tepen

(Large vessel vasculitis)

Lucie Zavadilováa, Ladislav Gergelyb
a Kardiologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s., Česká republika
b Interní oddělení, Nemocnice Písek, a.s., Česká republika

Stránka: 305-317Abstrakt | Celý článek

Přehledový článek | Review article

3/2018

Heart failure and inhibition of renin–angiotensin–aldosteron system

Jiří Vítoveca, Jindřich Špinarb, Lenka Špinarováa
a I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika
b Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika

Stránka: 318-328Abstrakt | Celý článek

3/2018

Obstrukční spánková apnoe v ambulantní péči – jak na to?

(Obstructive sleep apnea in outpatient care – What to do with?)

Monika Kamasová, Jan Václavík, Eva Kociánová, Miloš Táborský
I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Stránka: 330-336Abstrakt | Celý článek

3/2018

Asymptomatické poškození centrálního nervového systému definované nadlimitní hodnotou proteinu S-100B u pacientů podstupujících radiofrekvenční ablaci komorové tachykardie

(Asymptomatic damage of central nervous system defined by excess level of protein S-100B in patients undergoing the radiofrequency ablation of ventricular tachycardia)

Eva Šušková, Otakar Jiravský, Radek Neuwirth, Jan Chovančík, Marian Branny 
Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, a.s., Třinec, Česká republika

Stránka: 337-342Abstrakt | Celý článek

3/2018

Echokardiografie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

(Echocardiography in patients with chronic kidney diseases)

Jan Malík, Vilém Danzig, Vladimíra Bednářová, Zdenka Hrušková
Kardionefrologická ambulance Komplexního kardiovaskulárního centra, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika

Stránka: 343-351Abstrakt | Celý článek

3/2018

Sexuální aktivita a kardiovaskulární onemocnění, erektilní dysfunkce jako prediktor ischemické choroby srdeční

(Sexual activity and cardiovascular disease, erectile dysfunction as a predictor of ischemic heart disease)

Štěpán Hudec, Miloslav Špaček, Martin Hutyra, Ondřej Moravec, Miloš Táborský 
I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Stránka: 353-361Abstrakt | Celý článek

3/2018

Ultrazvukem navigované punkce cév a výpotků na oddělení kardiologie

(Use of ultrasound guidance in vascular cannulation and effusion punctures at the cardiology department)

Radim Špaček, Otakar Jiravský, Radek Neuwirth, Bronislav Holek, Libor Škňouřil, Jan Hečko, Marian Branny 
Kardiologické oddělení, Nemocnice Podlesí, a.s., Třinec, Česká republika

Stránka: 362-368Abstrakt | Celý článek

Kasuistika | Case report

3/2018

Listeriová myokarditida jako komplikace listeriové meningoencefalitidy

(Listerial myocarditis as a complication of Listerial meningoencephalitis)

Matěj Strnadela, Tomáš Hnáteka, Roman Havlíčekb, Eva Krčováa, Martin Malýa, Miroslav Zavorala 
a Kardiologické oddělení, Interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Ústřední vojenská nemocnice – Fakultní vojenská nemocnice v Praze, Praha, Česká republika
b Neurologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice – Fakultní vojenská nemocnice v Praze, Praha, Česká republika

Stránka: 369-371Abstrakt | Celý článek

3/2018

Kompozitní žilní alograft pro vytvoření femoropedálního bypassu při kritické ischemii končetiny

(Composite venous allograft for femoro-pedal bypass grafting in critical limb ischaemia)

Miroslav Špačeka, Petr Mitasa, Jan Hrubýa, Rudolf Špundaa, Pavel Měřičkab, Lukáš Lambertc, Jaroslav Lindnera
a II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika
b Tkáňová ústředna, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
c Radiologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika

Stránka: 372-375Abstrakt | Celý článek

3/2018

Heterogenní etiologie a klinický obraz srdečního postižení u hypereosinofilního syndromu: série kasuistik

(Heterogeneous aetiology and clinical presentation of cardiac involvement in hypereosinophilic syndrome: A case series)

Martin Kotrča, Miloš Kubáneka, Pavlína Malíkováb, Dana Kautznerovác, Jacqueline Maaloufd, Tereza Jančuškováe, Petr Lupíneka, Jana Vrbskáa, Vojtěch Melenovskýa, Josef Kautznera 
a Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
b Pracoviště laboratorních metod, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika 
c Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika 
d Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, Česká republika 
e Synlab Genetics, Praha, Česká republika

Stránka: 376-381Abstrakt | Celý článek

3/2018

Tako-tsubo kardiomyopatie u pacientky s esenciální trombocytemií léčené anagrelidem: kasuistika

(Takotsubo cardiomyopathy in a patient with essential thrombocythemia treated with anagrelide: Case report)

Lenka Eremiášová, Josef Marek, Tomáš Paleček, Aleš Král, Michael Aschermann, Aleš Linhart, Vilém Danzig 
II. interní klinika kardiologie a angiologie, Kardiovaskulární centrum, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika

Stránka: 382-385Abstrakt | Celý článek

Doporučení pro... | Guidelines

3/2018

Doporučení pro organizaci péče o vrozené srdeční vady v dospělosti v České republice

(Recommendations to organize care for adults with congenital heart disease in the Czech Republic)

Tomáš Zatočila, Petra Antonováb, Jana Rubáčková Popelovác, Daniela Žákovád, Olga Pokornád, Václav Chaloupeckýe, Vilém Rohnb, Ivo Skalskýc, Hana Jičínskáf, Miloš Táborskýg, Josef Kautznerh, Jan Janoušeke
a Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
b Klinika kardiovaskulární chirurgie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika
c Kardiochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika
d Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika
e Dětské kardiocentrum, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika
f Pediatrická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno; Centrum prenatální diagnostiky, Brno, Česká republika
g I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
h Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Stránka: 386-388Abstrakt | Celý článek

Aktuální sdělení

3/2018

Kam kráčíš, ty naše česká kardiorehabilitace?

Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D, MBA
předsedkyně Pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS, Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

 

Stránka: 390-391Abstrakt | Celý článek

Zpráva o knize

3/2018

Vladimír Tuka a kol.: Preventivní kardiologie pro praxi

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Stránka: 392Abstrakt | Celý článek