ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Obálka

2/2018

Obálka

Stránka: ICelý článek

Tiráž

2/2018

Tiráž

Stránka: 117-119Celý článek

Obsah

2/2018

Obsah | Contents

Stránka: 121-123Celý článek

Původní sdělení | Original research article

2/2018

Význam echokardiografie a kardiomarkerů v predikci hospitalizační mortality a dlouhodobého rizika mozkových infarktů u pacientů s plicní embolií

(Role of echocardiography and cardiac biomarkers in prediction of in-hospital mortality and long-term risk of brain infarction in pulmonary embolism patients)

David Vindiša, Martin Hutyraa, Daniel Šaňákb, Michal Králb, Eva Čechákovác, Jana Zapletalovád, Simona Littnerováe, Tomáš Adamf, Jan Přečeka, Miloš Táborskýa
a I. interní klinika – kardiologická, Univerzita Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
b Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika, Univerzita Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
c Radiologická klinika, Univerzita Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
d Ústav lékařské biofyziky, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika
e Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika 
f Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Stránka: 125-133Abstrakt | Celý článek

2/2018

Late outcomes after interventional treatment – Successful stenting of Takayasu arteritis lesions. Single center experience in Bulgaria

Ivo S. Petrov, Iveta G. Tasheva, Svetlin N. Tsonev, Zoran Stankov, Silvia A. Pavlova, Lachezar N. Grozdisnki 
Department of Cardiology, Angiology and Phlebology, Acibadem City Clinic, Cardiovascular Center, University Hospital, Sofia, Bulgaria

Stránka: 134-141Abstrakt | Celý článek

2/2018

Perfuzní hemostáza a srovnání dvou kompresních prostředků po transradiální koronární katetrizaci a intervenci

(Patent hemostasis and comparison of two compression devices after transradial coronary catheterization and intervention)

Štěpán Jirouš, Ivo Bernat, Jan Duršpek, Richard Rokyta
Kardiologické oddělení, Komplexní kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Plzeň, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň, Česká republika

Stránka: 142-146Abstrakt | Celý článek

2/2018

The mortality benefit seen with the newer more potent oral P2Y12 inhibitors prasugrel and ticagrelor over clopidogrel is dependent on the underlying risk: A class effect as suggested by a meta-regression analysis

J. Wouter Jukemaa, Hannes Alberb,c, Petr Widimskýd
a Department of Cardiology C5-P, Leiden University Medical Center, PO Box 9600, 2300 RC Leiden, Nizozemsko
b Department for Internal Medicine and Cardiology, Clinic Klagenfurt at Wörthersee, Feschingstrasse 11, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Rakousko
c Karl Landsteiner Institute for Interdisciplinary Science, Reha Zentrum Münster in Tirol, 6232 Münster, Rakousko
d Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, Česká republika 

Stránka: 147-152Abstrakt | Celý článek

2/2018

Záchovné operace a plastiky bikuspidální aortální chlopně

(Valve preserving surgery in patients with bicuspid aortic valve)

Jiří Ničovský, Jiří Ondrášek, Petr Fila, Jan Štěrba, Linda Vetešková, Marek Šebo, Petr Němec
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Stránka: 154-160Abstrakt | Celý článek

2/2018

Inappropriate left ventricular hypertrophy as a tool for risk stratification in patients with essential hypertension

Sergiy Lozinsky
Vinnytsya Pirogov Memorial National Medical University, Vinnytsya, Ukraine

Stránka: 161-166Abstrakt | Celý článek

Přehledový článek | Review article

2/2018

Kardiorenální interakce

(Cardiorenal interactions)

Vladimír Tesař, Jan Vachek
Klinika nefrologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika

Stránka: 167-170Abstrakt | Celý článek

2/2018

Biomarkery renálních funkcí v prognostické stratifikaci pacientů s akutním koronárním syndromem

(Biomarkers of renal function in prognostic stratification of patients with acute coronary syndrome)

Jan Přečeka, Martin Hutyraa, František Kováčika, Jiří Orságb, Miloš Táborskýa
a I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
b III. interní klinika – nefrologie, revmatologie, endokrinologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Stránka: 172-178Abstrakt | Celý článek

2/2018

Srdeční sarkoidóza – praktický průvodce

(Management of cardiac sarcoidosis – A practical guide)

Petr Kopřivaa, Martin Gřivaa,b, Zbyněk Tüdösc
a Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín, Česká republika
b I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika 
c Radiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Stránka: 179-187Abstrakt | Celý článek

2/2018

Enterosolventní forma kyseliny acetylsalicylové u kardiologických pacientů: je méně účinná než prostá forma kyseliny acetylsalicylové?

(Enteric-coated aspirin in cardiac patients: Is it less effective than plain aspirin?) 

Radovan Jirmářa,b, Petr Widimskýa
a III. interní klinika-kardiologická, Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
b Kardiologická ambulance, Praha 10, Česká republika

Stránka: 189-192Abstrakt | Celý článek

2/2018

Karotická endarterektomie v akutní fázi ischemické cévní mozkové příhody

(Carotid endarterectomy during the acute period of ischemic stroke)

Peter Bereka, Ivan Kopolovetsa, Vladimír Sihotskýa, Mária Kubíkováa, Peter Štefaniča, Štefan Tóthb, Csaba Dzsinichc, Mária Frankovičováa
a Klinika cievnej chirurgie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., a Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovenská republika
b I. interná klinika, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice, Slovenská republika
c Oddělení kardiovaskulární a hrudní chirurgie, Ústřední vojenská nemocnice, Budapešť, Maďarsko

Stránka: 193-197Abstrakt | Celý článek

Kasuistika | Case report

2/2018

Neskorá infekčná endokarditída Amplatzerovho okluzora dvanásť rokov po jeho implantácii

(Late infective endocarditis of an Amplatzer atrial septal device twelve years after implantation)

Tomáš Toporcer, Adrián Kolesár, Martin Ledecký, František Sabol
Klinika srdcovej chirurgie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., a Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika

Stránka: 198-202Abstrakt | Celý článek

2/2018

Successful treatment of peripartum cardiomyopathy with mechanical assist devices and cardiac transplantation

Ingrid Olejárováb, Miriam Pavlíkováb, Michal Hulmana, Panagiotis Artemioua, Martin Beňaa, Ivo Gašparoviča, Vladan Hudeca 
a Klinika kardiochirurgie, Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity a Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava, Slovenská republika
b Oddelenie ansteziológie a intenzívnej medicíny, Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity a Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava, Slovenská republika

Stránka: 203-206Abstrakt | Celý článek

Doporučení pro... | Guidelines

2/2018

Doporučené postupy ESC pro diagnostiku a léčbu onemocnění periferních tepen, vypracované ve spolupráci s European Society for Vascular Surgery (ESVS), 2017.

Souhrn dokumentu připravený ve spolupráci České kardiologické společnosti a České angiologické společnosti

(2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Summary of the document prepared by the Czech Society of Cardiology and the Czech Society of Angiology)

Debora Karetováa, Jana Hirmerováb, Jiří Matuškac
a II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, Česká republika 
b II. interní klinika, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika
c Angiologická ambulance, MATMED s.r.o., Hodonín, Česká republika

Stránka: 208-228Abstrakt | Celý článek

Obrazy v kardiologii | Images in cardiology

2/2018

Primary media sclerosis Mönckeberg: Diagnostic criteria

Peter Lanzer
Mitteldeutsches Herzzentrum, Standort Klinikum Bitterfeld, Zentrum für Innere Medizin, Gesundheitszentrum Bitterfeld-Wolfen gGmbH, Bitterfeld-Wolfen, Germany

Stránka: 229-232Abstrakt | Celý článek

Editorial

2/2018

Cor et Vasa Case Reports

Miloš Táborský

Stránka: 235Abstrakt | Celý článek

Odborné stanovisko

2/2018

Podmínky pro provádění diagnostických a léčebných kardiologických invazivních výkonů v režimu jednodenní péče (propuštění ve stejný den nebo ambulantní režim)

Odborné stanovisko České asociace intervenční kardiologie a České kardiologické společnosti

Ivo Bernata, David Horákb,c, Martin Matesc, Marian Brannyd, Pavel Červinkab, Petr Kalae, Petr Kmoníčekc, Viktor Kočkaf, Tomáš Kovárníkg, Ladislav Pešlh, Josef Šťásekch, Ivo Varvařovskýi, Michael Želízkoj
a Kardiologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze
b Kardiologická klinika, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
c Komplexní kardiovaskulární centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha 
d Kardiologické oddělení, Nemocnice Podlesí, Třinec 
e Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno-Bohunice 
f III. interní-kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
g II.interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
h Kardiologické oddělení, Nemocnice České Budějovice 
ch I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové 
i Kardiologické centrum Agel, Pardubice 
j Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Stránka: 236-239Abstrakt | Celý článek

Osobnosti

2/2018

Zemřel prof. MUD. Roman Čerbák, CSc., FESC (19. 10. 1933–4. 3. 2018)

Jiří Vítovec a Jindřich Špinar

Stránka: 240Abstrakt | Celý článek

2/2018

Opustil nás pan profesor Roman Čerbák

Michael Aschermann

Stránka: 241Abstrakt | Celý článek

Ze života společnosti

2/2018

Zemřel docent MUDr. Jaroslav Šimíček, CSc. (28. 7. 1931–19. 11. 2017)

Karel Dvořák

Stránka: 242Abstrakt | Celý článek

2/2018

Životní jubileum prof. MUDr. Vladimíra Staňka, CSc., FESC (85 let)

Jiří Widimský 

Stránka: 243Abstrakt | Celý článek

2/2018

Významné životní jubileum prof. MUDr. Vladimíra Staňka, CSc., FESC

Michael Aschermann

Stránka: 244Abstrakt | Celý článek

Advertorial

2/2018

Nová fixní kombinace mezi hypolipidemiky: rosuvastatin plus ezetimib

Jiří Slíva

Stránka: 245-247Abstrakt | Celý článek

Zpráva o knize

2/2018

Debora Karetová, Miroslav Chochola a kolektiv: Vaskulární medicína

MUDr. Jiří Spáčil, CSc.
Cévní ordinace, Spamed s.r.o., Praha

Stránka: 248Abstrakt | Celý článek