ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Tiráž

5/2015

Tiráž

Stránka: 493, 494, 496Celý článek

Obsah

5/2015

Obsah

Stránka: 497-498Celý článek

Úvodník | Editorial

5/2015

Kasuistiky opět po roce

(Case reports issue – The year after)

Michael Aschermann
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Stránka: 500Abstrakt | Celý článek

Kasuistika | Case report

5/2015

Stent graft implantation in spontaneously recanalized LIMA graft after redo coronary bypass operation

Tamas Marosa, Tamas Szerafina, Arpad Peterffya, Ildiko Raczb, Zsolt Koszegib
a Department of Cardiac Surgery, Institute of Cardiology, University Medical School of Debrecen, Debrecen, Hungary
b Department of Cardiology, Institute of Cardiology, University Medical School of Debrecen, Debrecen, Hungary

Stránka: 501-504Abstrakt | Celý článek

5/2015

Coronary artery perforation: How to treat it?

Davide Pirainoa,1, Gregory Dendramisb,1, Dario Buccheria, Claudia Paleologob, Giulia Teresib, Antonino Rotolob, Giuseppe Andolinaa, Pasquale Assennatob
a Division of Cardiology, Department of Internal Medicine and Cardiovascular Diseases, Section of Interventional Cardiology and Hemodynamics, University Hospital “Paolo Giaccone”, Palermo, Italy
b Division of Cardiology, Department of Internal Medicine and Cardiovascular Diseases, Section of Intensive Coronary Care Unit, University Hospital “Paolo Giaccone”, Palermo, Italy
1 Both first authors

Stránka: 506-511Abstrakt | Celý článek

5/2015

Komplexní elektrofyziologická intervence u pacienta s implantovaným kaválním filtrem

(Complex electrophysiology intervention in a patient with an inferior vena cava filter)

Jiří Ježa,b, Zdeněk Stáreka,b, František Lehara,b, Jiří Wolfa,b, Miroslav Nováka,b
a I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Mezinárodní centrum klinického výzkumu v Brně, Brno, Česká republika
b Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Stránka: 513-518Abstrakt | Celý článek

5/2015

Electrical storm due to myocarditis in post-infarct patient: When two diseases meet

Elena M. Gupaloa, Marina V. Kostyukevicha, Natalia A. Mironovaa, Nikolay B. Shlevkova, Vyacheslav G. Kikteva, Sergey A. Bakalova, Tatiana V. Sharfa, Evgeniy E. Efremova, Petr V. Chumachenkoa, Elena D. Kotinac, Evgeniy N. Ostroumovb, Dmitriy V. Shumakovb, Sergey P. Golitsyna 
a Russian Cardiology Research Complex, Moscow, Russia 
b Academician V.I. Shumakov Federal Research Center of Transplantology and Artificial Organs, Moscow, Russia 
c Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia

Stránka: 520-525Abstrakt | Celý článek

5/2015

Persistence of left superior vena cava and focal right atrial tachycardia: Challenges and interventional treatment

Eraldo Occhetta, Gabriele Dell’Era, Anna Degiovanni, Chiara Sartori 
Cardiology Department, L’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Maggiore della Carità”, Novara, Italy

Stránka: 527-531Abstrakt | Celý článek

5/2015

Nové možnosti chirurgické léčby poinfarktové ruptury volné stěny levé komory srdeční: kasuistika a přehled literatury

(New modalities of surgical treatment for postinfarction left ventricular free wall rupture: A case report and literature review)

Miroslav Koňařík, Martin Pokorný, Jan Pirk, Ivan Netuka, Ondrej Szárszoi, Jiří Malý 
Klinika kardiovaskulární chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Stránka: 533-536Abstrakt | Celý článek

5/2015

Kalcifikovaný aortálny homograft a bezstehové chlopne

(Calcified aortic homograft and sutureless valves)

Júlia Čanádyováa, Aleš Mokráčeka,b,c
a Kardiochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice, České Budějovice, Česká republika
b Centrum experimentální medicíny, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
c Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, Česká republika

Stránka: 537-540Abstrakt | Celý článek

5/2015

Treatment of symptomatic popliteal artery aneurysms with venous bypass by the AESA (asymmetric end-to-end spatulated anastomosis) technique

Georgios A. Pitouliasa, Konstantinos P. Donasb, Theodosios Bisdasb, Konstantinos Stavroulakisb, Dimitrios C. Christopoulosa
a Second Surgical Department, Division of Vascular Surgery, Aristotle University of Thessaloniki, “G. Gennimatas” Thessaloniki Hospital, Thessaloniki, Greece
b Clinic for Vascular and Endovascular Surgery, Münster University Hospital and St. Franziskus Hospital, Münster, Germany 

Stránka: 541-544Abstrakt | Celý článek

5/2015

Primárny sarkóm pulmonálnej chlopne zasahujúci pulmonálnu artériu a výtokový trakt pravej komory

(Primary pulmonary valve sarcoma involving pulmonary artery and right ventricular outflow tract)

Tomáš Toporcer, Marián Martinček, Lucia Mistríková, František Sabol
Klinika srdcovej chirurgie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovenská republika

Stránka: 546-551Abstrakt | Celý článek

5/2015

Dušnost v důsledku útlaku levého hlavního bronchu masivním aneurysmatem hrudní aorty

(Left main bronchus compression by massive thoracic aorta aneurysm as a cause of dyspnea)

Milan Sovaa, Filip Čtvrtlíkb, Irena Kucac, Vítězslav Koleka
a Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
b Radiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
c Saba University School of Medicine, Saba, Karibské Nizozemsko, Nizozemsko

Stránka: 553-556Abstrakt | Celý článek

Doporučení pro… | Guidelines

5/2015

Souhrn Doporučených postupů ESC/EACTS pro revaskularizaci myokardu z roku 2014.

Připraven Českou kardiologickou společností 

(Summary of the ESC/EACTS 2014 Guidelines on myocardial revascularization. Prepared by the Czech Society of Cardiology)

Petr Kalaa, Michael Želízkob, Jan Pirkb
a Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
b Kardiocentrum, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Stránka: 557-578Abstrakt | Celý článek

Erratum | Erratum

5/2015

Erratum k: „Doporučené postupy Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu akutní plicní embolie, verze 2014.

Stručný přehled vypracovaný Českou kardiologickou společností“

[Cor et Vasa 57 (2015) 434–454]

Richard Rokytaa, Martin Hutyrab, Pavel Jansac
a Kardiologické oddělení, Komplexní kardiovaskulární centrum, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika
b I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
c Centrum pro plicní hypertenzi, II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republik

Stránka: 579-580Abstrakt | Celý článek

Ze života společnosti

5/2015

Jiří Endrys – devadesát let

Doc. MUDr. Josef Šťásek, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové

Stránka: 582-583Abstrakt | Celý článek

5/2015

Pan docent Jiří Endrys slaví významné výročí

Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC, FACC
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Stránka: 583Abstrakt | Celý článek

Aktuální sdělení

5/2015

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC, FACC, patří mezi čtyři Čechy, kteří jsou nejcitovanějšími vědci světa

Prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc. 
III. interní-kardiologická klinika, Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Stránka: 584Abstrakt | Celý článek

Advertorial

5/2015

Přínos trimetazidinu v léčbě muže středního věku bez možnosti další revaskularizace a starší ženy s anginózními potížemi při normálním koronarografickém nálezu

Doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D., FESC
Komplexní kardiovaskulární centrum, II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha

Stránka: 585-588Abstrakt | Celý článek

5/2015

Karel Lukáš, Aleš Žák a kolektiv: Chorobné znaky a příznaky, diferenciální diagnostika

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Stránka: 589Abstrakt | Celý článek

5/2015

Miloš Táborský, et al.: Novinky v kardiologii 2015

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Stránka: 590Abstrakt | Celý článek

Zprávy z ČKS

5/2015

Zápis ze schůze výboru ČKS konané 24. května 2015 v salonku hotelu Holiday Inn v Brně

Zapsali: M. Táborský, T. Bracková.

Stránka: 591Abstrakt | Celý článek

Rubrika kardiologických sester

5/2015

Program Kardiovize 2030 – práce sestry v preventivním projektu

Alena Zajíčková
výzkumná sestra Kardiovize 2030

Stránka: 592Abstrakt | Celý článek