ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Tiráž

4/2015

Tiráž

Stránka: 385-387Celý článek

Obsah

4/2015

Obsah

Stránka: 389-390Celý článek

Původní sdělení | Original research article

4/2015

Perikardiocentéza pod echokardiografickou kontrolou v echokardiografické laboratoři – monocentrický prospektivní registr profilu bezpečnosti

(Pericardiocentesis guided by echocardiography performed in echocardiography laboratory – Safety profile of the single centre prospective registry)

Wael El-Husseini, Alena Pravečková, Radka Kočková, Tomáš Marek, Petr Frídl, Josef Kautzner
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Stránka: 392-397Abstrakt | Celý článek

4/2015

Vplyv katetrizačnej renálnej denervácie sympatiku na renálne funkcie a na renálne tepny

(The influence of catheter-based renal sympathetic denervation on renal function and renal arteries)

Jana Kypusová, Otakar Jiravský, Igor Nykl, Gabriela Rappová, Marian Branny 
Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, Třinec, Česká republika

Stránka: 398-403Abstrakt | Celý článek

4/2015

Assessment of the acute impact of normobaric hypoxia as a part of an intermittent hypoxic training on heart rate variability

Zdravko Taralova, Kiril Terziyskia, Peter Dimova, Blagoi Marinova, Mika P. Tarvainenb,c, Renza Perinid, Stefan Kostianeva
a Pathophysiology Department, Medical University of Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria
b Department of Applied Physics, University of Eastern Finland, Kuopio, Finland
c Department of Clinical Physiology and Nuclear Medicine, Kuopio University Hospital, Kuopio, Finland
d Department of Clinical and Experimental Sciences, University of Brescia, Brescia, Italy

Stránka: 404-409Abstrakt | Celý článek

4/2015

The possibility of reducing the Lp-PLA2 mass level using simvastatin monotherapy and combination therapy with ezetimibe

Sofia Vladimirovna Miklishanskayab, Tatyana N. Vlasika, Gregory I. Kheimetsa, Valeriy V. Kukharchuka 
a Institute of Cardiology, Russian Cardiology Research-and-Production Complex, Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, Russia
b Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Moscow, Russia

Stránka: 410-417Abstrakt | Celý článek

4/2015

Chirurgická ablace pro fibrilaci síní prováděná souběžně s jinou kardiochirurgickou operací.

(Surgical ablation for atrial fibrillation as a concomitant cardiac surgery procedure. A single-centre study with 1-year follow-up)

Lukáš Macha, Vladimír Horvátha,b, Eva Jakubcováa, Katarína Kovačičovác, Zdenko Kasáčc, Petr Němeca,b, Tomáš Konečnýa,d, Marek Orbana,b 
a Mezinárodní centrum klinického výzkumu – Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika
b Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika
c Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
d Division of Cardiovascular Diseases, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA 

Stránka: 419-424Abstrakt | Celý článek

4/2015

Gender disparity impact on the vascular calcification and pericardial fat volume in patients with suspected coronary artery disease

Hussein Nafakhia, Abdulameer A. Al-Mosawib, Hasan A. Al-Nafakhb, Ahmed A. Nafakhic
a Internal Medicine Department, AL-Sader Teaching Hospital, Medicine College, Kufa University, Najaf, Iraq
b Radiology Department, Medicine College, Kufa University, Najaf, Iraq
c AL-Najaf Health Bureau, Ministry of Health, Iraq

Stránka: 425-429Abstrakt | Celý článek

Přehledový článek | Review article

4/2015

Srovnání guidelines Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu plicní embolie z roku 2008 a 2014

(Comparison of ESC Guidelines 2008 and 2014 – Diagnostic and treatment of acute pulmonary embolism)

Michael Aschermanna, Jiří Widimskýb
a II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika 
b Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika 

Stránka: 430-433Abstrakt | Celý článek

Doporučení pro… | Guidelines

4/2015

Doporučené postupy Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu akutní plicní embolie, verze 2014.

Stručný přehled vypracovaný Českou kardiologickou společností

(2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. Summary document prepared by the Czech Society of Cardiology)

Richard Rokytaa, Martin Hutyrab, Pavel Jansac
a Kardiologické oddělení, Komplexní kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň, Česká republika
b I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
c Centrum pro plicní hypertenzi, II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Stránka: 434-454Abstrakt | Celý článek

4/2015

Souhrn Doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu onemocnění aorty z roku 2014.

Připraven Českou kardiologickou společností

(Summary of the 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases: Prepared by the Czech Society of Cardiology)

Josef Šťáseka, Petr Němecb, Jiří Vítovecc
a I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
b Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika
c I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika

Stránka: 455-476Abstrakt | Celý článek

Kasuistika | Case report

4/2015

Může amyotrofická laterální skleróza vést ke chronickému zvýšení troponinu T?

(Can amyotrophic lateral sclerosis chronically elevate troponin T?)

Lukáš Macha,b, Tomáš Konečnýa,b, Allan S. Jaffea,c, Eric J. Sorensond, Guy S. Reedera
a Division of Cardiovascular Diseases, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA 
b Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika 
c Department of Laboratory Medicine and Pathology, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA 
d Neuromuscular Division, Department of Neurology, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA 

Stránka: 477-479Abstrakt | Celý článek

Z kongresů, konferencí, symposií

4/2015

Fibrilace síní: argumenty pro použití NOAC v primární i sekundární prevenci jsou velmi silné

Stránka: 481-482Abstrakt | Celý článek

Zpráva o knize

4/2015

Jan Janoušek a kolektiv: EKG a dysrytmie v dětském věku

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Stránka: 483Abstrakt | Celý článek

Recenze

4/2015

Darja Jarošová, Renáta Zeleníková: Ošetřovatelství založené na důkazech. Evidence Based Nursing

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Stránka: 484Abstrakt | Celý článek

Advertorial

4/2015

Zjednodušení léčby – nový koncept v léčbě těžších forem hypertenze?

Doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
Centrum pro hypertenzi, I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc

Stránka: 485-486Abstrakt | Celý článek

Zprávy z ČKS

4/2015

Zápis ze schůze výboru ČKS konané 17. února 2015 v Praze

Zapsali: P. Widimský, T. Bracková, L. Klímová

Stránka: 489-490Abstrakt | Celý článek

4/2015

Zápis ze schůze výboru ČKS konané 21. dubna 2015 v Praze

Zapsali: P. Widimský, T. Bracková, L. Klímová

Stránka: 491-492Abstrakt | Celý článek