ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Tiráž

6/2015

Tiráž

Stránka: 593-595Celý článek

Obsah

6/2015

Obsah

Stránka: 597-598Celý článek

Úvodník | Editorial

6/2015

Speciální číslo věnované zobrazovacím metodám

(Special issue dedicated to imaging methods)

Michael Aschermann
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republik

Stránka: 600-601Abstrakt | Celý článek

Přehledový článek | Review article

6/2015

The role of imaging in coronary artery disease – What do the ESC guidelines say

Michal Tendera, Wojciech Wojakowski
3rd Department of Cardiology, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland

Stránka: 602-604Abstrakt | Celý článek

6/2015

Echokardiografie u ischemické choroby srdeční

(Echocardiography in coronary artery disease)

Regina Votavováa, Anna Linhartováb, Josef Koříneka, Josef Mareka, Aleš Linharta
a II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika 
b Fakulta umění Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika 

Stránka: 605-615Abstrakt | Celý článek

6/2015

Koronarografie – veterán ve skvělém stavu

(The coronary angiography – An old-timer in great shape)

Viktor Kočka
Kardiocentrum, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka: 616-620Abstrakt | Celý článek

6/2015

CT koronarografie

(Coronary CT angiography)

Petr Kuchynkaa,b, Lukáš Lambertc, Vladimír Černýc, Josef Mareka, David Ambroža, Barbara Anna Daneka, Aleš Linharta
a II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
b Mezinárodní centrum klinického výzkumu – Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika
c Radiodiagnostická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika 

Stránka: 621-627Abstrakt | Celý článek

6/2015

The use of coronary artery calcium scanning in detection and risk stratification of coronary artery disease

Zofia Parma
3rd Division of Cardiology, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland

Stránka: 628-632Abstrakt | Celý článek

6/2015

Intravascular ultrasound, optical coherence tomography and near infrared spectroscopy

Tomasz Roleder, Wojciech Wojakowski 
3rd Department of Cardiology, Medical University of Silesia in Katowice, Katowice, Poland

Stránka: 633-638Abstrakt | Celý článek

6/2015

Myocardial perfusion imaging in coronary artery disease

Magdalena Kostkiewicza,b
a Department of Cardiovascular Diseases, Jagiellonian University, Collegium Medicum, Hospital John Paul II, Krakow, Poland
b Department of Nuclear Medicine, Hospital John Paul II, Jagiellonian University, Collegium Medicum, Krakow, Poland

Stránka: 640-645Abstrakt | Celý článek

6/2015

Imaging in coronary artery disease. Cardiac magnetic resonance.

Mateusz Śpiewak
Magnetic Resonance Unit, Department of Radiology, Institute of Cardiology, Warsaw, Poland

Stránka: 646-653Abstrakt | Celý článek

6/2015

Multimodality imaging in coronary artery disease – “The more the better?”

Simon Greulich, Udo Sechtem
Division of Cardiology, Robert Bosch Medical Center, Stuttgart, Germany

Stránka: 654-660Abstrakt | Celý článek

6/2015

Elektroanatomické mapování nejen v elektrofyziologii

(Electromechanical mapping in electrophysiology and beyond)

Tomáš Skála, Miloš Táborský
I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Stránka: 661-672Abstrakt | Celý článek

Další informace

6/2015

Trombolytická léčba u pacientů se submasivní plicní embolií (plicní embolií s intermediárním rizikem). Studie PEITHO uveřejněna

Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FAHA
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Stránka: 674-676Abstrakt | Celý článek

Zprávy z ČKS

6/2015

Zápis ze členské schůze České kardiologické společnosti konané 24. 5. 2015 v Brně

Zapsala: Terezie Bracková, sekretářka ČKS

Stránka: 677Abstrakt | Celý článek

6/2015

Zápis ze schůze výboru ČKS konané 9. června 2015 v kanceláři ČKS v Praze

Zapsali: M. Táborský, L. Klímová, T. Bracková

Stránka: 678-679Celý článek

Aktuální sdělení

6/2015

Současné možnosti léčby chronické tromboembolické plicní hypertenze

Pavel Jansaa, David Ambroža, Michael Aschermanna, Jaroslav Lindnerb, Aleš Linharta
a II. interní klinika kardiologie a angiologie, Centrum pro plicní hypertenzi, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
b II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika

Stránka: 681-683Abstrakt | Celý článek

Z kongresů, konferencí, symposií

6/2015

Dabigatran s hrazenou indikací léčby TEN a přesvědčivými výsledky z reálné praxe v prevenci CMP u pacientů s nevalvulární fibrilací síní

Připravila MUDr. Zuzana Zafarová

Stránka: 684-687Abstrakt | Celý článek

Zpráva o knize

6/2015

Josef Veselka, Vilém Rohn a kolektiv autorů: Kardiovaskulární medicína

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Stránka: 688Abstrakt | Celý článek

6/2015

Eva Chytilová a kol.: Cévní přístupy pro hemodialýzu

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Stránka: 689Abstrakt | Celý článek

6/2015

Josef Kautzner, Vojtěch Melenovský et al.: Srdeční selhání, aktuality pro klinickou praxi

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Stránka: 690Abstrakt | Celý článek

Rubrika kardiologických sester

6/2015

Kvalita života pacientů s chronickým srdečním selháním

Jana Haluzíkováa, Martina Hrubáb
a Ústav ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, Opava, Česká republika 
b Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika 

Stránka: 691-696Abstrakt | Celý článek