ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Tiráž

6/2014

Tiráž

Stránka: 593-595Celý článek

Obsah

6/2014

Obsah

Stránka: 597-598, 600Celý článek

Původní sdělení | Original research article

6/2014

Dlouhodobé výsledky léčby dětí se syndromem hypoplastického levého srdce v Dětském kardiocentru

(Long-term results of children operated for hypoplastic left heart syndrome in Children’s Heart Centre)

Pavel Vojtovič, Tomáš Tláskal, Roman Gebauer, Oleg Reich, Václav Chaloupecký, Viktor Tomek, Sylvia Krupičková, Tomáš Matějka, Petr Hecht, Jan Janoušek
Dětské kardiocentrum, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

Stránka: 601-607Abstrakt | Celý článek

6/2014

Nálezy jícnové echokardiografie u nemocných s akutní mozkovou ischemií

(The findings of the oesophageal echocardiography in patients with acute cerebral ischaemia)

Markéta Pešková, Jan Lhotský, Richard Rokyta
Kardiologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň, Komplexní kardiovaskulární centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň, Česká republika

Stránka: 609-614Abstrakt | Celý článek

6/2014

High-dose spironolactone changes renin and aldosterone levels in acutely decompensated heart failure

João Pedro Ferreiraa, Mário Santosa, Sofia Almeidab, Irene Marquesa, Paulo Bettencourtc, Henrique Carvalhoa
Centro Hospitalar do Porto, Portugal
b Climate Change Impacts, Adaptation and Mitigation Research Group (CC-IAM), Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, Portugal
c Centro Hospitalar de São João, Portugal

Stránka: 615-622Abstrakt | Celý článek

6/2014

Twist levé komory u izolované non-kompaktní kardiomyopatie

(Ventricular twist in isolated left ventricular noncompaction)

Jana Rudoleckáa, Tomáš Veisera, Jiří Plášeka, Miroslav Homzaa, Jana Fürstováb
Kardiovaskulární oddělení, Lékařská fakulta Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
b Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika

Stránka: 624-629Abstrakt | Celý článek

6/2014

Použití dedikovaného stentu Tryton Side Branch v léčbě bifurkačních koronárních lézí

(Dedicated Tryton Side Branch Stents used in the treatment of coronary bifurcation lesions)

Leoš Plevaa,c, Tomáš Jonsztab, Pavel Kuklaa, Jana Zapletalovád, Petr Bergere, Jan Mrózeka, Martin Porzera, Branislav Obžuta
a Kardiovaskulární oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
b Radiodiagnostický ústav, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
c Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, Česká republika
d Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika
e Kardiochirurgické centrum, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika

Stránka: 630-636Abstrakt | Celý článek

Přehledový článek | Review article

6/2014

Past, present and future of cardiovascular twin studies

Adam Domonkos Tarnokia, David Laszlo Tarnokia, Andrea Agnes Molnarb
Department of Radiology and Oncotherapy, Semmelweis University, Budapest, Hungary
b Department of Cardiology, Military Hospital, Budapest, Hungary

Stránka: 638-645Abstrakt | Celý článek

Doporučení pro… | Guidelines

6/2014

Souhrn Doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi/Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu hypertenze z roku 2013.

Připraven Českou společností pro hypertenzi/Českou kardiologickou společností

(Summary of 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. Prepared by the Czech Society of Hypertension/Czech Society of Cardiology)

Jan Filipovskýa, Jiří Widimský jr.b, Jindřich Špinarc
II. interní klinika, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika
b Centrum pro hypertenzi, III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
c Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika

Stránka: 646-667Abstrakt | Celý článek

Kasuistika | Case report

6/2014

Divertikl pravé síně spojený s Wolffovým-Parkinsonovým-Whiteovým syndromem u dítěte

(Right atrial diverticulum associated with the Wolff-Parkinson-White syndrome in a child)

Ondřej Materna, Peter Kubuš, Jan Janoušek
Dětské kardiocentrum, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

Stránka: 669-671Abstrakt | Celý článek

6/2014

Hybridná rekonštrukcia aneuryzmy oblúka aorty

(Hybrid repair of aortic arch aneurysm)

František Sabola, Boris Bilýa, Adrian Kolesára, Panagiotis Artemioua, Ľubomír Špakb, Ján Luczya
a Klinika srdcovej chirurgie, VÚSCH, a. s., Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovenská republika
b Klinika angiológie, VÚSCH, a. s., Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovenská republika

Stránka: 672-675Abstrakt | Celý článek

Dopis redakci | Letter to the editor

6/2014

STEMI a nemoc více tepen: jak bychom měli léčit?

(STEMI and multivessel disease: How should we treat?)

Michael Želízko
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Stránka: 677-679Abstrakt | Celý článek

Zpráva o knize

6/2014

Pavel Ševčík (pořadatel), Martin Matějovič, Vladimír Černý, Karel Cvachovec, Ivan Chytra (spolupráce na pořádání): Intenzivní medicína

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Stránka: 681Abstrakt | Celý článek

Zprávy z ČKS

6/2014

Zápis ze schůze výboru ČKS konané 24. června 2014 v Brně

Zapsali: M. Táborský, P. Čermáková, L. Klímová

Stránka: 682-683Abstrakt | Celý článek

6/2014

Zápis ze schůze výboru ČKS konané 16. září 2014 v kanceláři ČKS v Praze

Zapsali: P. Widimský, P. Čermáková, L. Klímová

Stránka: 684-685Abstrakt | Celý článek

Advertorial

6/2014

Riociguat – první prokazatelně účinná farmakoterapie u pacientů s inoperabilní a reziduální chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí

Doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.
Centrum pro plicní hypertenzi, II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Stránka: 687-688Abstrakt | Celý článek

6/2014

Postavení beta-blokátorů u pacientů s arteriální hypertenzí a metabolickými poruchami

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC
Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň

Stránka: 689-691Abstrakt | Celý článek

Abstrakta odborných akcí

6/2014

12. konference pracovní skupiny Akutní kardiologie České kardiologické společnosti

Karlovy Vary, 7.–9. prosince 2014

Stránka: 692-712Abstrakt | Abstrakt | Abstrakt | Celý článek