ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Obsah | Contents

11–12/2012

Obsah | Contents

Stránka: 526, 528Celý článek

Úvodník | Editorial

11–12/2012

Editorial special issue Atrial fibrillation

Miloš Táborský
I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Stránka: 530-531Abstrakt | Celý článek

Doporučení pro… | Guidelines

11–12/2012

Souhrn Aktualizace doporučených postupů ESC pro léčbu fibrilace síní z roku 2012

Připraven Českou kardiologickou společností
(Summary of the 2012 focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation. Prepared by the Czech Society of Cardiology)

Robert Čiháka, Luděk Hamanb, Petr Heincc
a Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika
b I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika
c I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Stránka: 532-541Abstrakt | Celý článek

Původní sdělení | Original research article

11–12/2012

Catheter ablation for atrial fibrillation – Update focused on the Czech Republic

Robert Čihák za Pracovní skupinu arytmie a trvalá kardiostimulace ČKS
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Stránka: 542-549Abstrakt | Celý článek

11–12/2012

Long-term results of catheter ablation for atrial fibrillation in 866 patients

Martin Fialaa,b, Libor Škňouřila, Ondřej Tomanb, Jakub Pindora, Veronika Bulkováa, Jan Chovančíka, Radek Neuwirtha, Růžena Lábrováb, Jaroslav Januškaa, Jindřich Špinarb
a Oddělení kardiologie, Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec, Česká republika
b Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika

Stránka: 550-558Abstrakt | Celý článek

11–12/2012

Catheter ablation for atrial fibrillation – Single center experience

Luděk Haman, Hana Dostálová, Petr Pařízek
I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika

Stránka: 560-565Abstrakt | Celý článek

Přehledový článek | Review article

11–12/2012

The role of imaging to support catheter ablation of atrial fibrillation

Josef Kautzner, Petr Peichl
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Stránka: 566-574Abstrakt | Celý článek

Původní sdělení | Original research article

11–12/2012

Poor relationship between left atrial diameter and volume in patients with atrial fibrillation

Štěpán Havráneka, Veronika Bulkováa,b, Martin Fialab, Libor Škňouřilb, Jan Chovančíkb, Jan Šimeka, Dan Wichterlea,d
a II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
b Oddělení kardiologie, Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec, Česká republika
c Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
d Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Stránka: 575-581Abstrakt | Celý článek

11–12/2012

The influence of the technology on the success of the treatment of paroxysmal atrial fibrillation – Single center experience

Alan Bulavaa,b,c, Jiří Haniša
a Kardiocentrum, Nemocnice České Budějovice, a. s., České Budějovice, Česká republika
b I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika
c Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika

Stránka: 582-589Abstrakt | Celý článek

11–12/2012

Balloon technology for catheter ablation of atrial fibrillation

Petr Neužil, Lucie Šedivá
Kardiologické oddělení, Kardiocentrum, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

Stránka: 590-595Abstrakt | Celý článek

11–12/2012

Robot-assisted navigation in atrial fibrillation ablation – of any benefits?

Jan Petrů, Jan Škoda
Kardiologické oddělení, Kardiocentrum, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

Stránka: 597-602Abstrakt | Celý článek

11–12/2012

Complications of catheter ablation for atrial fibrillation

Bashar Aldhoon, Josef Kautzner
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Stránka: 603-609Abstrakt | Celý článek

11–12/2012

Quality of life and costs of conventional therapy in patients treated by catheter ablation for atrial fibrillation

Veronika Bulkováa,b, Martin Fialac, Dan Wichterlea, Luděk Hamand, Jan Chovančíkc, Štěpán Havráneka, Jiří Dudad, Jakub Pindorc, Miroslav Novákb, Petr Pařízekd
a II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, Česká republika
b International Clinical Research Center – I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Česká republika
c Oddělení kardiologie, Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec, Česká republika
d I. interní kardioangiologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika

Stránka: 610-615Abstrakt | Celý článek

11–12/2012

Follow-up of patients after catheter ablation of atrial fibrillation and their clinical management

Tomáš Skála
I. interní klinika – kardiologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc, Česká republika

Stránka: 617-621Abstrakt | Celý článek

Vzdělávání v kardiologii | Education in cardiology

11–12/2012

Hypertenze a ischemická choroba srdeční

(Hypertension and ischemic heart disease)

Jindřich Špinar
Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika

Stránka: 623-627Abstrakt | Celý článek

Erratum | Erratum

11–12/2012

Erratum k: Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi úseku ST z roku 2012

Připraven Českou kardiologickou společností
[Cor et Vasa 54 (2012) 447–463]

Petr Widimskýa, Petr Kalab, Richard Rokytac
a Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
b Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika
c Kardiologické oddělení, Komplexní kardiovaskulární centrum, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika

Stránka: 628Abstrakt | Celý článek

Zprávy z ČKS

11–12/2012

Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 19. 6. 2012 v Praze

Zapsali: P. Widimský, I. Pavézková

Stránka: 631-632Celý článek

Z kongresů, konferencí, symposií

11–12/2012

Dabigatran v prevenci CMP u pacientů s fibrilací síní

Podle přednášek MUDr. Petra Janského, CSc. (Kardiochirurgická klinika, 2. LF UK a FN Motol Praha), prof. MUDr. Miroslava Penky, CSc. (Oddělení klinické hematologie a Centrum pro trombózu a hemostázu, FN Brno), a doc. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D. (III. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha) prezentovaných na symposiu nazvaném „Pradaxa, již 1 milion léčených pacientů“, pořádaném v rámci XIX. kongresu České internistické společnosti 26. října 2012, připravila MUDr. Zuzana Zafarová.

Stránka: 633-634Celý článek

11–12/2012

Snížení kardiovaskulárního rizika u osob s metabolickým syndromem, diabetem a chronickým onemocněním ledvin

Podle přednášek doc. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D. (III. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha), prof. MUDr. Milana Kvapila, DrSc., MBA (Interní klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha) a prof. MUDr. Václava Monharta, CSc. (Interní klinika, 1. LF UK a ÚVN Praha) prezentovaných v rámci XIX. kongresu České internistické společnosti 26. října 2012 připravila MUDr. Zuzana Zafarová.

Stránka: 635-638Celý článek

Recenze

11–12/2012

Dan Marek: Echokardiografie levé síně

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha

Stránka: 639Celý článek

Abstrakta odborných akcí

11–12/2012

10. jubilejní konference Pracovní skupiny akutní kardiologie České kardiologické společnosti

Karlovy Vary, 2.–4. prosince 2012

Stránka: 641-659Celý článek

Dopis redakci | Letter to the editor

11–12/2012

Poznámka k článku J. Widimského Kardiologie v prvních 13 letech IKEM. Období II. interní výzkumné základny 1971–1983

[Cor et Vasa 54 (2012) 402–413]

MUDr. Jiří Spáčil
III. interní klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha

Stránka: 659Celý článek

Recenze

11–12/2012

Martin Pleva, Petr Ouředníček: MRI srdce

Praktické využití z pohledu kardiologa

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Stránka: 660Celý článek