ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Časopis České kardiologické společnosti | Journal of the Czech Society of Cardiology

Obsah

10/2009

Obsah

Stránka: 659, 661Celý článek

Úvodníky | Editorials

10/2009

Vážené kolegyně, vážení kolegové

Václav Chaloupka
Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno‑Bohunice, Brno, Česká republika

Stránka: 662-663Abstrakt | Celý článek

80. výročí založení ČKS | 80th anniversary of the founding of the Czech society of cardiology

10/2009

80. výročí založení Československé a České kardiologické společnosti

Michael Aschermann, Jiří Widimský*
2. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, *Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Stránka: 664-669Abstrakt | Celý článek

10/2009

80 let České kardiologické společnosti

Roman Čerbák
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Stránka: 670-672Abstrakt | Celý článek

10/2009

Kardiologie – jak jsem ji viděl a jaká je

Miloš Štejfa
I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Stránka: 673-674Abstrakt | Celý článek

10/2009

Půlstoletí v medicíně, půlstoletí s Českou kardiologickou společností

František Kölbel
Interní klinika, Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka: 675-678Abstrakt | Celý článek

10/2009

“PRAGUE” randomized clinical trials: pride of Czech cardiology

Petr Widimský, Harry Suryapranata*
Cardiocenter, 3rd Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic, *Department of Cardiology, Zwolle, The Netherlands

Stránka: 679-683Abstrakt | Celý článek

10/2009

To nejlepší z české kardiologie

Zpráva o nové programové sekci na výročním kongresu České kardiologické společnosti (Brno, 13. 5. 2009) a úvahy o dalším vývoji tohoto zajímavého nápadu

Vypracovali předsedající této sekce:
prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., a prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Stránka: 684Abstrakt | Celý článek

Původní sdělení | Original contributions

10/2009

Měnící se spektrum rizikových faktorů ischemické choroby srdeční

Vladimír Staněk, Renata Cífková*, Marie Gebauerová, Alena Lorencová**, Rudolf Poledne**, Věra Lánská***
Klinika kardiologie, *Pracoviště preventivní kardiologie, **Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, ***Oddělení statistiky, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Stránka: 685-690Abstrakt | Celý článek

Přehledové články | Reviews

10/2009

Vývoj odolnosti srdečního svalu k nedostatku kyslíku – experimentální aspekty

Bohuslav Ošťádal*, Zuzana Charvátová*, Ivana Ošťádalová*, František Kolář*, Ivan Netuka*,**
Centrum výzkumu chorob srdce a cév, *Fyziologický ústav AV ČR, **Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Stránka: 691-697Abstrakt | Celý článek

10/2009

Izolovaná systolická hypertenze starších osob

Jiří Widimský
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Stránka: 698-707Abstrakt | Celý článek

10/2009

Jak se měnila paradigmata preventivní kardiologie za 80 let trvání ČKS (1929–2009)

Perspektivy a potenciál pro prevenci kardiovaskulárních chorob v tomto století

Jaroslav Šimon
Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika, Univerzita Karlova Praha – Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Plzni, Plzeň, Česká republika

Stránka: 708-712Abstrakt | Celý článek

Kasuistiky | Case reports

10/2009

Léčba akutního infarktu myokardu s elevacemi ST s využitím systému AngioJet

Tomáš Romsauer, František Toušek, Ladislav Pešl, Radek Krejčí, Milan Slapnička
Kardiocentrum, Oddělení kardiologie, Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice, Česká republika

Stránka: 713-716Abstrakt | Celý článek

10/2009

Vliv „CorCap Cardiac Support Device“ na remodelaci levé komory srdeční: jednoleté sledování u prvního pacienta v IKEM

Ondrej Szárszoi*,***, Ivan Netuka*,***, Jiří Malý*,***, Josef Bešík*,***, Ivo Skalský*, Hynek Říha**,***, Tomáš Kotulák**, Jan Pirk*,***
*Klinika kardiovaskulární chirurgie, **Klinika anesteziologie a resuscitace, Institut klinické a experimentální medicíny, ***Centrum výzkumu srdce a cév, Praha, Česká republika

Stránka: 717-719Abstrakt | Celý článek

Obrazy v kardiologii | Imaging techniques in cardiology

10/2009

Perforace cípu aortální chlopně při infekční endokarditidě

Jan Dominik, Martin Tuna, Pavel Žáček
Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové, Česká republika

Stránka: 720-721Abstrakt | Celý článek

10/2009

Posttraumatická perforace pravé srdeční síně stimulační elektrodou

Pavel Mikulenčák, Čestmír Číhalík, Josef Novotný*, Petr Neužil**
Interní klinika IPVZ, Krajská nemocnice Tomáš Bati, a. s., Zlín, *Vojenská nemocnice Olomouc, **Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

Stránka: 722-723Abstrakt | Celý článek

Doporučení pro…

10/2009

Diagnostika a léčba akutního infarktu myokardu s elevacemi ST

Doporučení České kardiologické společnosti 2009.
Autorský kolektiv: Petr Widimský, Ota Hlinomaz, Petr Kala, Radovan Jirmář
Oponenti: Jan Vojáček, Stanislav Janoušek

Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup u každého nemocného. Ošetřující lékař může použít jiný postup, musí však v dokumentaci řádně zdůvodnit, proč se od doporučeného postupu odchýlil.

Stránka: 724-740Abstrakt | Celý článek

Komentář | Comment

10/2009

Komentář k článku J. Vojáčka et al.

Chirurgická léčba symptomatické hypertrofické obstrukční kardiomyopatie, který byl otištěn v Cor et Vasa 2009;51(7–8):520–521

Prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.,
Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice v Motole, Praha,

Stránka: 741Abstrakt | Celý článek

10/2009

Soutěž o nejlepší kasuistiku na téma „Diferenciální diagnostika dušnosti“

Stránka: 742Abstrakt | Celý článek
Informační příloha Cor et Vasa

Stránka k zamyšlení

10/2009

Prenatální kardiologie jako teorie i praxe

MUDr. Jiří Navrátil
Fakultní nemocnice Brno – Dětská nemocnice, Oddělení dětské kardiologie, Černopolní 212/9, 613 00 Brno

Stránka: 744-745Abstrakt | Celý článek

Rubrika kardiologických sester

10/2009

SestraFest 2009

DiS. Ivana Červenková
Sedlčany

Stránka: 746Abstrakt | Celý článek

10/2009

První, ne však poslední SestraFest

DiS. Eliška Zvolská
Praha 6

Stránka: 747Abstrakt | Celý článek

Další informace

10/2009

Výsledky kardiopulmonální resuscitace u hospitalizovaných pacientů vyššího věku

Pavel Jerie
Leymenstrasse 49, CH 4153 Reinach, BL1, Švýcarsko

Stránka: 748Abstrakt | Celý článek

Recenze

10/2009

Jindřich Špinar, Jiří Vítovec a kolektiv: Jak dobře žít s nemocným srdcem

Praha: Grada Publishing, 2007, 254 stran.
První vydání, formát 240 × 165 mm, barevný, brožovaný výtisk.
ISBN: 978‑80‑247‑1822‑4, cena 329 Kč.

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
3. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha

Stránka: 749Abstrakt | Celý článek

Kalendář odborných akcí

10/2009

Kalendář odborných akcí

Stránka: 750-751Celý článek