ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Časopis Cor et Vasa

Obsah

09/2009

Obsah

Stránka: 563, 565Celý článek

Úvodníky | Editorials

09/2009

Inovace doporučení České kardiologické společnosti na téma kardiostimulace, defibrilátory, resynchronizační léčba a podmínky pro katetrizační implantaci aortální chlopně v České republice

Michael Aschermann
2. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka: 566Abstrakt | Celý článek

Původní sdělení | Original contributions

09/2009

Heparinová rezistence a její výskyt u nemocných operovaných v mimotělním oběhu

Vladimír Brzek, Vladimír Lonský*, Stanislav Jiška**, Jaroslav Kubíček, Martin Volt, Dana Nováková, Pavla Valentová, Jaroslava Bímová
Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové,
*Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc,
**Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové, Česká republika

Stránka: 567-571Abstrakt | Celý článek

09/2009

Komplexní bioptická diagnostika zánětlivé kardiomyopatie jako příčiny nově vzniklého srdečního selhání nejasné etiologie: první zkušenosti

Petr Kuchynka, Tomáš Paleček, Stanislav Šimek, Jan Horák, Ivana Vítková*, Jana Schramlová**, Dagmar Hulínská**, Viktor Aster***, Michael Aschermann, Aleš Linhart
2. interní klinika kardiologie a angiologie, *Ústav patologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, **Státní zdravotní ústav, ***III. klinika infekčních a tropických nemocí, Fakultní nemocnice Na Bulovce a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka: 572-577Abstrakt | Celý článek

Přehledové články | Reviews

09/2009

The importance of right bundle branch block in myocardial infarction

Alena Lorenzová, Petr Widimský
Cardiocenter, Department of Cardiology, 3rd Medical School, Charles University and University Hospital Kralovske Vinohrady, Prague, Czech Republic

Stránka: 578-583Abstrakt | Celý článek

09/2009

Srdeční selhání (a nejen srdeční selhání) a fibrilace síní: rozevírající se nůžky mezi důkazy a praxí

Martin Fiala
Oddělení kardiologie, Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí a. s., Třinec, Česká republika

Stránka: 584-589Abstrakt | Celý článek

09/2009

Má nová definice kardiorenálního syndromu význam pro klinickou praxi?

Filip Málek
Kardiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

Stránka: 590-594Abstrakt | Celý článek

Kasuistiky | Case reports

09/2009

Disekujúca aneuryzma aorty na podklade idiopatickej cystickej medionekrózy

Vladimír Bartoš*,**, Lívia Jančiová*, Jaroslav Ivan*, Jana Doboszová**, Martin Péč***
*Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Žiline,
**Oddelenie patologickej anatómie, Nemocnica s poliklinikou, Žilina, ***Ústav lekárskej biológie, Jeseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin, Slovenská republika

Stránka: 595-599Abstrakt | Celý článek

Obrazy v kardiologii | Imaging techniques in cardiology

09/2009

Traumatické poškození hepatické arterieošetřené superselektivní embolizací

Martin Mašek, Jiří Křivánek
Radiodiagnostická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka: 600Abstrakt | Celý článek

Doporučení pro…

09/2009

Zásady pro implantace kardiostimulátorů, implantabilních kardioverterů‑defibrilátorů a systémů pro srdeční resynchronizační léčbu 2009

Pracovní skupiny arytmie a trvalá kardiostimulace České kardiologické společnosti

Stránka: 602-614Celý článek

09/2009

Podmínky pro katetrizační implantaci aortální chlopně v České republice

Společný dokument pracovní skupiny České kardiologické společnosti a České společnosti kardiovaskulární chirurgie

Připravila pracovní skupina ve složení:
za Českou kardiologickou společnost – prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc., MUDr. Michael Želízko, CSc., doc. MUDr. Josef Šťásek, Ph.D., MUDr. Petr Kala, CSc., MUDr. Ladislav Groch, CSc., MUDr. Petr Tax, CSc.
za Českou společnost kardiovaskulární chirurgie – prof. MUDr. Jan Černý, CSc., doc. MUDr. Jan Harrer, CSc., MUDr. Jiří Malý, MUDr. Aleš Mokráček, CSc., MUDr. Piotr Branny, MUDr. Štěpán Černý, CSc.

Stránka: 616, 618Celý článek
Suplementum časopisu Cor et Vasa

Stránka k zamyšlení

09/2009

Zamyšlení nad vztahem experimentální a klinické kardiologie

Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal DrSc.
Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Fyziologický ústav AV ČR, Praha

Stránka: 621Abstrakt | Celý článek

Ze života společnosti

09/2009

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc., osmdesátníkem

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., a MUDr. Petr Sucharda, CSc.,
3. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Stránka: 622Celý článek

09/2009

K sedmdesátinám primáře MUDr. Jiřího Spáčila, CSc.

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.,
3. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Stránka: 623Celý článek

Rubrika kardiologických sester

09/2009

Potřeba vysokoškolsky vzdělaných sester v kardiologické praxi

Věra Adámková*,**,***, Petra Zdražilová**
*Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice, **Fakultní Thomayerova nemocnice,
***Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Terapeutická mírná hypotermie v přednemocniční neodkladné péči – jak na to?

Jitka Callerová*,**, Petra Šantorová*, Věra Šestáková*, Věra Zemanová***, Jiří Kolář****, Roman Škulec*,**
*Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, výjezdové stanoviště Beroun a **Interní oddělení Nemocnice Beroun, Beroun, ***Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Kladno, ****2. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Specifika a průběh kardiopulmonální resuscitace dvoučlennou posádkou záchranné služby při mimonemocniční náhlé zástavě oběhu

Jitka Callerová*,**, Markéta Dragounová*, Roman Škulec*,**
*Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, výjezdové stanoviště Beroun a **Interní oddělení Nemocnice Beroun, Beroun, ***Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Kladno, Česká republika

Znalost kardiopulmonální resuscitace u středně zdravotnických pracovníků

Dagmar Hetclová, Michaela Galčanová, Lenka Šikorská
I. interní klinika, jednotka intenzivní péče, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika

Stránka: 624-631Celý článek

Recenze

09/2009

Jan Dominik, Pavel Žáček: Chirurgie srdečních chlopní (…nejen pro kardiochirurgy) ve 200 vyobrazeních

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.,
3. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha

Stránka: 632Celý článek

09/2009

Zocor (simvastatin) slaví

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.,
Centrum preventivní kardiologie, 3. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika,

Stránka: 633-636Celý článek

Zprávy z ČKS

09/2009

Zápis ze schůze výboru ČKS, konané dne 30. června 2009 v Praze

Stránka: 637-638Celý článek

09/2009

Zápis ze schůze výboru PSOK ČKS dne 24. června 2009

Stránka: 639Celý článek

Kalendář odborných akcí

09/2009

Kalendář odborných akcí

Stránka: 640-641Celý článek

Abstrakta

09/2009

ECHODNY 2009

18.–19. září 2009, Špindlerův Mlýn, hotel Harmony Club

Stránka: 642-652Celý článek