ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Supplementum

04 Supplementum/2009

Obsah

Stránka: 2, 4Celý článek

04 Supplementum/2009

Supplementum věnované intervenční kardiologii

Michael Aschermann
2. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka: 5Abstrakt | Celý článek

04 Supplementum/2009

PCI in transition from art to craft

Peter Lanzer
Kardiologie und Angiologie, Bitterfeld, Deutschland

Stránka: 6Abstrakt | Celý článek

04 Supplementum/2009

Trendy v české intervenční kardiologii

Josef Veselka
Kardiologické oddělení Kardiovaskulárního centra, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

Stránka: 8-9Abstrakt | Celý článek

04 Supplementum/2009

Významné recentní publikace v intervenční kardiologii a příbuzných oborech

Josef Veselka
Kardiologické oddělení Kardiovaskulárního centra, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

Stránka: 11-13Abstrakt | Celý článek

04 Supplementum/2009

Aterotrombóza: antikoagulační léčba a perkutánní koronární intervence

Ivo Varvařovský
Kardio‑Troll, Pracoviště invazivní kardiologie, Krajská nemocnice, Pardubice, Česká republika

Stránka: 15-16Abstrakt | Celý článek

04 Supplementum/2009

Aterotrombóza: antiagregační léčba

Martin Malý
Kardiologické oddělení Kardiovaskulárního centra, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

Stránka: 19-21Abstrakt | Celý článek

04 Supplementum/2009

Volba optimální metody léčby pacientů s onemocněním více koronárních tepen na základě výsledků studií FAME a SYNTAX

Petr Kala
Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Stránka: 22-24Abstrakt | Celý článek

04 Supplementum/2009

Funkční měření v katetrizační laboratoři – aneb je koronarografie vždy dokonalá?

Viktor Kočka
Kardiocentrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka: 26-30Abstrakt | Celý článek

04 Supplementum/2009

Možnosti intravaskulárního ultrazvuku a virtuální histologie při vedení koronárních intervencí

Tomáš Kovárník, Jan Horák, Michael Aschermann, Aleš Linhart
2. interní klinika kardiologie a angiologie, Všobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka: 32-39Abstrakt | Celý článek

04 Supplementum/2009

Společnost Cordis oslavuje padesát let svého úsilí o transformaci kardiovaskulární medicíny

Stránka: 40,42Celý článek

04 Supplementum/2009

Nové možnosti zobrazení koronárních tepen – optická koherentní tomografie

Radim Špaček, Pavel Červinka
Kardiologická klinika, Masarykova nemocnice a Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Česká republika

Stránka: 43-46Abstrakt | Celý článek

04 Supplementum/2009

Akutní koronární syndrom bez elevací ST ve světle doporučení 2007 a 2008

David Horák
Kardiocentrum, Krajská nemocnice Liberec a. s., Liberec, Česká republika

Stránka: 48-51Abstrakt | Celý článek

04 Supplementum/2009

Extrakce trombů zlepšuje prognózu u pacientů s akutním infarktem myokardu

Stanislav Šimek, Jan Horák, Jan Bělohlávek, Tomáš Kovárník, Jiří Humhal, Vít Řezníček, Michael Aschermann
2. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka: 53-57Abstrakt | Celý článek

04 Supplementum/2009

Radiální přístup u koronárních a nekoronárních katetrizacích a intervencí

Ivo Bernat, Richard Rokyta, Jiří Koza, Jan Pešek, Michal Šmíd
Kardiologické oddělení I. interní kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika

Stránka: 59-63Abstrakt | Celý článek

04 Supplementum/2009

Perkutánní katetrová implantace aortální chlopně

Marian Branny, Jaroslav Januška, Jindřich Černý
Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec, Česká republika

Stránka: 65-68Abstrakt | Celý článek

04 Supplementum/2009

Kontrastem navozená nefropatie

David Zemánek
Kardiologické oddělení Kardiovaskulárního centra, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

Stránka: 69-72Abstrakt | Celý článek