ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Časopis Cor et Vasa

Tiráž

02/2009

Tiráž a obsah

Stránka: 85, 87, 89Celý článek

Úvodníky/Editorials

02/2009

Farmakoterapie po infarktu myokardu

Jiří Vítovec, Jindřich Špinar*
I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, *Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Původní sdělení/Original contributions

02/2009

Dávkovací zvyklosti při léčbě statinem a dodržování cílové hodnoty LDL‑cholesterolu u českých pacientů v sekundární prevenci ischemické choroby srdeční

Otto Mayer jr., Jaroslav Šimon, Jan Bruthans*, Markéta Galovcová*, Jana Hrbková, Jiří Bělohoubek*
Centrum preventivní kardiologie II. interní kliniky, Univerzita Karlova Praha – Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Plzni, Plzeň, *Pracoviště preventivní kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Stránka: 92-96Abstrakt | Celý článek

Přehledové články/Reviews

02/2009

Bradykardizující léky v terapii pacientů po infarktu myokardu

Jiří Vítovec, Jindřich Špinar*
I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, *Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Stránka: 97-102Abstrakt | Celý článek

02/2009

Inhibitory ACE, nebo sartany v léčbě pacientů po infarktu myokardu?

Jindřich Špinar, Jiří Vítovec*
Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, *I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Stránka: 103-111Abstrakt | Celý článek

02/2009

Antitrombotická léčba po akutním infarktu myokardu

Ota Hlinomaz
I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Stránka: 112-117Abstrakt | Celý článek

02/2009

Léčba dyslipidemie po infarktu myokardu

Vladimír Soška
Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Stránka: 119-122Abstrakt | Celý článek

02/2009

Preventivní kardiologie 1995–2005. Úspěchy i zklamání (EUROASPIRE I, II, III)

Jaroslav Šimon, Hana Rosolová, Otto Mayer jr.
Centrum preventivní kardiologie II. interní kliniky, Univerzita Karlova Praha – Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Plzni, Plzeň, Česká republika

Stránka: 123-127Abstrakt | Celý článek

02/2009

Registr Brno – Farmakoterapie po infarktu myokardu

Jindřich Špinar, Milan Sepši, Ondřej Ludka
Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Stránka: 128-130Abstrakt | Celý článek

02/2009

Jakou máme šanci dosáhnout nových cílových hodnot LDL‑cholesterolu pro sekundární prevenci?

Otto Mayer jr.
Centrum preventivní kardiologie II. interní kliniky, Univerzita Karlova Praha – Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Plzni, Plzeň, Česká republika

Stránka: 131-135Abstrakt | Celý článek

Obrazy v kardiologii/Imaging techniques in cardiology

02/2009

Subakutní uzávěr arteria axillaris, vzniklý na podkladě embolizace z tumoru plic prorůstajícího do levé síně

Tomáš Paleček, Stanislav Beran, Ondřej Šmíd, Petr Mitáš*
II. interní klinika kardiologie a angiologie, *II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka: 136Abstrakt | Celý článek

Informace o lécích/Drug information

02/2009

Dnešní pohled na perorální urapidil v léčbě arteriální hypertenze

Josef Švejda
Vědecký konzultant pro kardiologii, Praha, Česká republika

Stránka: 138-141Abstrakt | Celý článek
Suplementum časopisu Cor et Vasa

Stránka k zamyšlení

02/2009

Zamyšlení nad historií protektivního ovlivnění ischemického myokardu

Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal DrSc.
Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Fyziologický ústav AV ČR, Praha

Stránka: 144Abstrakt | Celý článek

Doporučení pro …

02/2009

Doporučení pro diagnostiku a léčbu ischemické choroby dolních končetin

Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup u každého nemocného. Ošetřující lékař může použít jiný postup, musí však v dokumentaci řádně zdůvodnit, proč se od doporučeného postupu odchýlil.

Miroslav Bulvas
Oddělení intervenční angiologie, III. interní klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka: 145-163Abstrakt | Celý článek

Rubrika kardiologických sester

02/2009

Nový systém internetové učebny pro celoživotní vzdělávání sester

Jiří Neumann
SestraIN, Praha, Česká republika

Stránka: 164Abstrakt | Celý článek

Další informace

02/2009

Deset „NEJ“ v KARDIOLOGII 2008

Stránka: 165-167Abstrakt | Celý článek

Recenze

02/2009

Sharon Moalem: Zdraví zabíjí. Proč potřebujeme nemoci

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.,
III. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha

Stránka: 168Abstrakt | Celý článek

Zprávy z ČKS

02/2009

Zápis ze schůze výboru ČKS, konané dne 20. listopadu 2008 v Praze

Stránka: 170Abstrakt | Celý článek

Kalendář odborných akcí

02/2009

Kalendář odborných akcí

Stránka: 171-172Celý článek