ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Časopis Cor et Vasa

Obsah

11-12/2009

Obsah

Stránka: 759, 761Celý článek

Úvodníky | Editorials

11-12/2009

Několik poznámek k plicní embolii

Jiří Widimský
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Stránka: 762-763Abstrakt | Celý článek

11-12/2009

Implantabilní kardiovertery‑defibrilátory před čtvrt stoletím a nyní

Alan Bulava
Kardiocentrum, Nemocnice České Budějovice, a. s., České Budějovice, Česká republika

Stránka: 764-766Abstrakt | Celý článek

Původní sdělení | Original contributions

11-12/2009

Současná léčba pacientů s akutní a subakutní plicní embolií s ohledem na nově publikovaná doporučení diagnostiky a léčby tohoto onemocnění

Aleš Král, Jan Bělohlávek, Vladimír Dytrych, Ondřej Šmíd, Štěpán Havránek, Jan Kaván*, Jiří Widimský**, Aleš Linhart
2. interní klinika kardiologie a angiologie, *Radiodiagnostická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, **Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Stránka: 767-772Abstrakt | Celý článek

11-12/2009

Perkutánní implantace aortální chlopně CoreValve – první klinické zkušenosti u nemocných s vysokým operačním rizikem v IKEM

Michael Želízko, Jiří Malý*, Bronislav Janek, Ivan Netuka, Tomáš Kotulák**, Tomáš Marek, Jan Pirk*
Klinika kardiologie, *Klinika kardiovaskulární chirurgie, **Klinika anesteziologe a resuscitace, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Stránka: 773-780Abstrakt | Celý článek

11-12/2009

Záchovné operace aortální chlopně – časné a střednědobé výsledky

Jan Vojáček, Martin Tuna, Soňa Vaneková, Jan Dominik, Pavel Žáček, Pavel Polanský, Miroslav Brtko, Pavel Nedbal*, Peter Telekes*, Jan Harrer
Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze a Lékařská fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové, *Kardiocentrum, Krajská nemocnice Liberec a. s., Liberec, Česká republika

Stránka: 781-788Abstrakt | Celý článek

Přehledové články | Reviews

11-12/2009

Echokardiografické hodnocení diastolické funkce levé komory: co dokážeme v roce 2009

Tomáš Paleček, Aleš Linhart
2. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka: 789-804Abstrakt | Celý článek

11-12/2009

Chronické srdcové zlyhávanie – zaostrené na ženy

Alexander Klabník, Ján Murín*
Kardiologické oddelenie, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Banská Bystrica, *I. interná klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou a Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Stránka: 805-812Abstrakt | Celý článek

Kasuistiky | Case reports

11-12/2009

Primární trikuspidální regurgitace vzniklá v důsledku tupého traumatu hrudníku při autohavárii

Alena Pravečková, Tomáš Paleček, Petr Kuchynka, Jaroslav Lindner*, Aleš Linhart
2. interní klinika kardiologie a angiologie, *2. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka: 813-816Abstrakt | Celý článek

11-12/2009

Subakutní trombóza stentu spojená s vysokou reziduální aktivitou krevních destiček

Martin Malý, Iuri Marinov*, Petr Hájek, David Tesař**, Ivana Hadačová***, Jiří Vejvoda, David Alan, Josef Veselka
Kardiovaskulární centrum pro dospělé, Fakultní nemocnice v Motole a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy,*Ústav hematologie a krevní transfuze,**Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, ***Oddělení klinické hematologie, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

Stránka: 817-820Abstrakt | Celý článek

11-12/2009

Akutní infarkt myokardu u mladé ženy

Martin Kubrycht, Alena Křížová, Ivo Varvařovský*, Petr Vojtíšek
Kardiologické oddělení Interní kliniky, Pardubická krajská nemocnice a. s., *Kardio‑Troll, Pardubice, Česká republika

Stránka: 821-823Abstrakt | Celý článek

Obrazy v kardiologii | Imaging techniques in cardiology

11-12/2009

Kardiální varianta Fabryho choroby manifestující se jako hypertrofická kardiomyopatie s těžkou mid‑ventrikulární obstrukcí

Tomáš Paleček, Sudheera Magage, Lubor Goláň, Gabriela Dostálová, Milan Elleder*, Miroslava Buchtová**, Aleš Linhart
2. interní klinika kardiologie a angiologie, *Ústav dědičných metabolických poruch, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, **Interní a kardiologická ambulance, Otrokovice, Česká republika

Stránka: 824-825Abstrakt | Celý článek
Suplementum časopisu Cor et Vasa

Stránka k zamyšlení

11-12/2009

Metabolická paměť anebo hříchy minulosti?

Vladimír Staněk

Stránka: 828Abstrakt | Celý článek

Ze života společnosti

11-12/2009

Jubilant prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC, FACC (21. 11. 1944)

Josef Veselka

Stránka: 829-830Abstrakt | Celý článek

Rubrika kardiologických sester

11-12/2009

Odborná činnost kardiologických sester na severní Moravě

III. sesterský kongres vyšetřovacích metod v kardiologii s mezinárodní účastí, 9. 10. 2009, Fakultní nemocnice v Ostravě

Mgr. Ludmila Klemsová,
FN Ostrava

Listopadová konference pracovní skupiny Ošetřovatelství v kardiologii ČKS

MUDr. Jiří Leso, místopředseda PSOK ČKS
Kardiologická ordinace

Stránka: 831-832Abstrakt | Celý článek

Osobnosti

11-12/2009

Prof. William Ganz zemřel 10. listopadu ve věku 90 let

Jiří Widimský a Zbyněk Píša

Stránka: 833Abstrakt | Celý článek

Další informace

11-12/2009

Nahradí nová antiagregancia clopidogrel?

MUDr. Pavel Jerie
Leymenstrasse 49, CH 4153 Reinach, BL 1, Švýcarsko

Je dabigatran lepší než warfarin?

MUDr. Pavel Jerie
Leymenstrasse 49, CH 4153 Reinach, BL 1, Švýcarsko

Edukace pacientů jako základ zlepšení prognózy pacienta s kardiovaskulárním onemocněním

Doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
předsedkyně pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace, I. interní klinika, FN Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého

Stránka: 834-835Abstrakt | Celý článek

Recenze

11-12/2009

Jaroslav Lindner, Pavel Jansa: Chronická tromboembolická plicní hypertenze

Praha: Maxdorf Jessenius 2009, 152 stran.
První vydání, formát 160 x 235 mm, vázaný, barevný výtisk.
ISBN 978‑80‑7345‑181‑3, cena neuvedena.

Stránka: 836Abstrakt | Celý článek

Zprávy z ČKS

11-12/2009

Zápis ze schůze výboru ČKS, konané dne 22. září 2009 v Brně

Zapsali: I. Pavézková, L. Klímová, V. Chaloupka

Stránka: 837-838Celý článek

Kalendář odborných akcí

11-12/2009

Kalendář odborných akcí

Stránka: 839-841Celý článek

Rejstříky

11-12/2009

Autorský rejstřík | Index of authors

Stránka: 842-849Abstrakt | Celý článek

11-12/2009

Věcný rejstřík | Subject index

Stránka: 850-856Abstrakt | Celý článek