ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Časopis Cor et Vasa

Tiráž

12/2008

Tiráž

Stránka: 439Celý článek

Úvodníky/Editorials

12/2008

Poslední číslo Cor et Vasa v roce 2008

Michael Aschermann
II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka: 444-445Abstrakt | Celý článek

Původní sdělení/Original contributions

12/2008

Úroveň sekundární prevence cévních mozkových příhod u českých pacientů ve studii EUROASPIRE III – Stroke Specific Module*

Jan Bruthans, Otto Mayer jr.*, Jaroslav Šimon*, Markéta Galovcová, Jana Hrbková*, Jiří Bělohoubek, Monica Patraulea*, Jiří Jeschke*, Hana Rosolová*, Renata Cífková
Pracoviště preventivní kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, *Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika, Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň, Česká republika

Stránka: 446-454Abstrakt | Celý článek

12/2008

Coronary artery ectasia*

Jiří Knot, Josef Bis*, Richard Rokyta Jr.**, Josef Šťásek*, Petr Widimský
Cardiocenter, Department of Cardiology, 3rd Faculty of Medicine, Charles University and University Hospital Kralovske Vinohrady, Prague, *Department of Medicine I, Hradec Králové University Hospital and Charles University School of Medicine, Hradec Králové, **Department of Medicine I, Plzeň University Hospital and Charles University School of Medicine, Plzeň, Czech Republic

Stránka: 455-459Abstrakt | Celý článek

Přehledové články/Reviews

12/2008

Role microRNA u kardiovaskulárních onemocnění*

Martin Pěnička, Karel Vondrák
III. interní-kardiologická klinika, Kardiocentrum, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka: 460-463Abstrakt | Celý článek

12/2008

Současné alternativy antikoagulační léčby u nemocných s fibrilací síní

Miloš Táborský, Petr Neužil
Kardiocentrum, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

Stránka: 465-469Abstrakt | Celý článek

12/2008

Ischemické a neischemické postižení myokardu: diferenciální diagnostika pomocí postkontrastních odložených scanů magnetické rezonance

Josef Vymazal, Jiří Weichet, Jan Balák
Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

Stránka: 470-472Abstrakt | Celý článek

12/2008

Využití CT angiografie a magnetické rezonance v kardiologii*

Michael Aschermann
II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka: 473-479Abstrakt | Celý článek

12/2008

The TIMI trials – 25 years of clinical research (1984–2009)

Jindrich Spinar, Jiri Vitovec*, Lenka Spinarova*
Department of Internal Medicine, Brno University Hospital and Masaryk University School of Medicine, *Department of Internal Medicine/Cardiology/Angiology, St Ann University Hospital and Masaryk University School of Medicine, Brno, Czech Republic

Stránka: 480-485Abstrakt | Celý článek

Obrazy v kardiologii/Imaging techniques in cardiology

12/2008

Katetrizační uzávěr defektu komorového septa při infarktu myokardu

Jan Bělohlávek, Jan Horák, Vladimír Dytrych, Karel Goričan, Tomáš Paleček, Petr Kuchynka, Ondřej Šmíd, Helena Skálová*, Vilém Rohn**, Aleš Linhart
II. interní klinika kardiologie a angiologie, *Ústav patologie, **II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránka: 486-487Abstrakt | Celý článek

Komentáře/Commentary

12/2008

Komentář k novým Doporučením o diagnostice a léčbě plicní embolie Evropské kardiologické společnosti ve světle doporučení České kardiologické společnosti, verze 2007

Jiří Widimský, Jaroslav Malý*
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, *II. interní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové, Česká republika

Stránka: 488-492Abstrakt | Celý článek
Suplementum časopisu Cor et Vasa

Stránka k zamyšlení

12/2008

Znáte svoje CRP?

Stránka: K248Abstrakt | Celý článek

Kardiologie ve světě

12/2008

Dvakrát z kongresu AHA

Stránka: K249-250Abstrakt | Celý článek

Ze života společnosti

12/2008

Šedesátník Jan Bultas

Stránka: K252Abstrakt | Celý článek

Osobnosti

12/2008

prof. MUDr. Vladimír Dufek, CSc., MUDr. Milada Krčílková, CSc.

Ve věku nedožitých 89 let zemřel bývalý předseda České kardiologické společnosti, prof. MUDr. Vladimír Dufek, CSc.

MUDr. Milada Krčílková, CSc., dlouholetá členka České kardiologické společnosti, zemřela tiše v noci na 28. září 2008 ve věku 92 let.

Stránka: K253Abstrakt | Celý článek

Další informace

12/2008

Kardiovaskulární sledování dětí a mladistvých se srdečním onemocněním při léčbě stimulancii

Pavel Jerie

Stránka: K254-255Abstrakt | Celý článek

Zápisy ze schůzí výboru ČKS

12/2008

Zápis ze schůze výboru ČKS, konané dne 21. října 2008 v Praze

Stránka: K257-258Abstrakt | Celý článek

Autorský rejstřík/Index of authors

12/2008

Autorský rejstřík/Index of authors

Stránka: K259-270Abstrakt | Celý článek