ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

12/2007

Tiráž

12/2007

Pacienti po infarktu nechtějí být zdraví

Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, *Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika

Stránka: 443-444Abstrakt | Celý článek

12/2007

Čtyřicet let od první transplantace srdce

Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Stránka: 445Abstrakt | Celý článek

12/2007

Komplikovaná infekční endokarditida aortální a mitrální chlopně

Klinika kardiologie, *Klinika kardiovaskulární chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Stránka: 447Abstrakt | Celý článek

12/2007

Prognóza pacientů s umělou plicní ventilací v akutní fázi infarktu myokardu v éře primární koronární intervence*

III. interní-kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Prognosis of patients with mechanical ventilation in the acute phase of myocardial infarction in the era of primary coronary intervention
Jirmář R, Pěnička M, Moťovská Z, Widimský P
IIIrd Department of Internal Medicine-Cardiology, Královské Vinohrady University Hospital and Charles University School of Medicine 3, Prague, Czech Republic
Stránka: 448-453Abstrakt | Celý článek

12/2007

Pseudoaneuryzma laterální stěny levé komory

Kardiologické oddělení, *Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

Left ventricular lateral wall pseudoaneurysm
Kopřiva K, Aschermann O, Mandysová E, Kmoníček P, Formánek P, Táborský M, Vymazal J*
Department of Cardiology, *Department of Diagnostic Radiology, Na Homolce Hospital, Prague, Czech Republic
Stránka: 454-458Abstrakt | Celý článek

12/2007

Raritná neurologická komplikácia po kardiochirurgickej intervencii

Kardiochirurgické oddelenie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a. s., Košice, Slovenská republika

A rare neurological complication after a cardiac surgical procedure
Porubčinová I, Sabol F, Jevčáková J
Department of Cardiac Surgery, East Slovak Institute of Cardiovascular Disease a. s., Košice, Slovak Republic
Stránka: 460-462Abstrakt | Celý článek

12/2007

Studie ADVANCE uveřejněna Fixní kombinace perindopril/indapamid všem diabetikům?

Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Subkatetra kardiologie IPVZ, Praha, Česká republika

The ADVANCE trial published. A fixed perindopril/indapamide combination for all patients with diabetes?
Widimský J
Department of Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Division of Cardiology, Postgraduate Medical School, Prague, Czech Republic
Stránka: 463-465Abstrakt | Celý článek

12/2007

Mitrální stenóza a insuficience

Pracoviště invazivní kardiologie, Kardio-Troll, Pardubice, *Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové, **Kardiologické oddělení, Nemocnice Pardubice, Pardubice, Česká republika

Mitral stenosis and regurgitation.
Rozsíval V, Žáček P*, Hemžský L**
Department of Invasive Cardiology, Kardio-Troll, Pardubice, *Department of Cardiac Surgery, Hradec Králové University Hospital and Charles University School of Medicine, Hradec Králové, **Department of Cardiology, Pardubice Hospital, Pardubice, Czech Republic
Stránka: 467-480Abstrakt | Celý článek

12/2007

Od léčení nemocí a rizika k léčení celé populace

Stránka: K316Celý článek

12/2007

Kongres Evropské kardiologické společnosti (European Society of Cardiology – ESC)

Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno

Stránka: K317Celý článek

12/2007

Plicní hypertenze na kongrese Evropské kardiologické společnosti

Centrum pro plicní hypertenzi, II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta UK, Praha

Stránka: K318Celý článek

12/2007

Praktické naplňování triády „Znalosti – postoje – chování“ v prevenci kardiovaskulárních onemocnění: Světový den srdce v Olomouci

Nadační fond Pro srdce Hané, Olomouc; *Zdravotní ústav Olomouc; **Fakultní nemocnice Olomouc

Stránka: K319Celý článek

12/2007

Zápis ze schůze výboru ČKS, konané dne 16. října 2007 v Praze

Stránka: K320-321Celý článek

12/2007

Domácí akce

Stránka: K322-323Celý článek