ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

12/2006

Je při intenzivní hypolipidemické léčbě v sekundární prevenci vhodnější používat statin ve vysokých dávkách,nebo v kombinaci s ezetimibem?

Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika, Fakultní nemocnice a Univerzita Karlova/Lékařská fakulta, Plzeň, Česká republika

Stránka: 417-419Abstrakt | Celý článek

12/2006

Cor triatriatum

Kardiologie Na Bulovce s. r. o., Praha, Česká republika

Stránka: 420Abstrakt | Celý článek

12/2006

Konverze na tacrolimus u pacientů po transplantaci srdce s rekurentní rejekcí

Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Switching to tacrolimus in heart transplant recipients with recurrent rejection episodes.
Dufková B, Málek I, Vymětalová Y
Department of Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic
Stránka: 421-425Abstrakt | Celý článek

12/2006

Endoskopický odběr vena saphena magna pro revaskularizaci myokardu. Pooperační a střednědobé výsledky souboru 100 nemocných

Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika

Endoscopic saphenous vein harvesting for coronary artery bypass grafting. Postoperative and mid-term outcome in a group of 100 patients
Šimek M, Bruk V, Němec P
Department of Cardiac Surgery, Olomouc University Hospital and Palacky University Faculty of Medicine, Olomouc, Czech Republic
Stránka: 427-432Abstrakt | Celý článek

12/2006

Výskyt, diagnostika a léčba plicní embolie na interním oddělení. Část 1. Výskyt a diagnostika

II. interní-kardiovaskulární oddělení, Městská nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika

The incidence, diagnosis, and treatment of pulmonary embolism in a department of medicine. Part 1. Incidence and diagnosis Adresa: MUDr. Jan Mrózek, II. interní-kardiovaskulární oddělení, Městská nemocnice Ostrava, Nemocniční 20, 702 00 Ostrava, Česká republika, e-mail: honzamrozek@email.cz
Mrózek J, Srp V, Novobílský K, Černý P
IInd Department of Internal-Cardiovascular Medicine, Ostrava Municipal Hospital, Ostrava, Czech Republic
Stránka: 433-440Abstrakt | Celý článek

12/2006

Remodelace levé komory - adaptace nebo maladaptace?*

III. interní-kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, *Ústav lékařské chemie a biochemie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Left ventricular remodelling adaptation or maladaptation?
Jirmář R, Pelouch V*, Widimský P
Department of Medicine/Cardiology III, Královské Vinohrady University Hospital and Charles University School of Medicine 3, *Institute of Medical Chemistry and Biochemistry, Charles University School of Medicine 2, Prague, Czech Republic
Stránka: 441-446Abstrakt | Celý článek

12/2006

Zamyšlení nad některými oblastmi současného experimentálního výzkumu ischemie myokardu

Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Fyziologický ústav AV ČR, Praha

Stránka: K222Celý článek

12/2006

Prof. MUDr. Vladimír Haviar – pestovateľ slovenskej a českej vzájomnosti v medicíne a vo verejnom živote

Katedra kardiológie a angiológie, Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity a Kardiologickej kliniky Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, Bratislava, Slovenská republika

Stránka: K225Celý článek

12/2006

Zápis ze schůze výboru ČKS, konané dne 24. října 2006 v Praze

Stránka: K227Celý článek

12/2006

Kalendář odborných akcí

Stránka: K228Celý článek