ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

12/2005

Vliv podání dexrazoxanu (icrf-187) na výskyt pozdní kardiotoxicity u pacientů léčených antracykliny pro hematologickou malignitu v dětství: prospektivní echokardiografické sledování*

The effect of dexrazoxane (icrf-187) administration on the incidence of late cardiotoxicity in patients treated with anthracyclins for childhood hematological malignancy: prospective echocardiographic follow-up.
Elbl L, Hrstková H*, Tomášková I, Blažek B**, Michálek J*

Functional Testing Unit, *Department of Pediatric Medicine 1, Brno University Hospital, Brno, **Department of Pediatrics, University Hospital with Policlinic, Ostrava-Poruba, Czech Republic

Stránka: 454-461Abstrakt | 

12/2005

Úplná tepenná revaskularizace myokardu vs. konvenční koronární bypass – průběžné výsledky studie CARACCASS

Complete myocardial arterial revascularization vs. conventional coronary artery bypass graft surgery—interim results of the CARACCASS study.
Rohn V, Simon P*, Devyatko E*, Vodičková J, Pirk J, Skalský I

Department of Cardiovascular Surgery, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic, *Department of Cardiac and Thoracic Surgery, University of Vienna, Vienna, Austria

Stránka: 463-469Abstrakt | 

12/2005

TRIADA – (TRImetazidine in stable Angina twice DAily). Hodnocení účinnosti a snášenlivosti přípravku Preductal MR u nemocných se stabilní anginou pectoris

TRIADA – (TRImetazidine in stable Angina twice DAily). Evaluation of the efficacy and tolerability of Preductal MR in patients with stable angina
Chaloupka V

Functional Testing Unit, Brno-Bohunice Teaching Hospital, Brno, Czech Republic

Stránka: 470-474Abstrakt | 

12/2005

Použití katetrizačně zavedené mechanické podpory levé komory srdeční při PTCA kmene levé věnčité tepny u nemocného v kardiogenním šoku při akutním infarktu myokardu*

Use of percutaneous left ventricular mechanical support in left main coronary artery PTCA in a patient with cardiogenic shock and acute myocardial infarction
Vojáček J, Bis J, Hrubá I, Polanský P*, Solař M, Harrer J*, Šťásek J

Department of Medicine I, *Department of Cardiac Surgery, Hradec Králové University Hospital and Charles University Medical School, Hradec Králové, Czech Republic

Stránka: 477-482Abstrakt | 

12/2005

Perkutánně zaváděná mechanická podpora levé srdeční komory (pVAD Tandem Heart™) u nemocných v kardiogenním šoku: přemostění k život zachraňující intervenci – kasuistika dvou nemocných

Percutaneous left ventricular support (pVAD Tandem Heart™) in patients in cardiogenic shock: bridging to life-saving intervention—case reports of two patients.
Neužil P, Kmoníček P, Niederle P, Reddy V*, Šedivá L, Táborský M, Aschermann O, Vopálka R**, Pavlíček V***, Pavlíčková L, Matoušková J, Paďour M, Formánek P, Gross D, Petrů J, Škoda J

Department of Cardiology, Na Homolce Hospital, Prague, *Arrhythmia Service, Massachusetts General Hospital, Boston, USA, **Medical Technology Department, Na Homolce Hospital, Prague, Czech Republic, ***Cardiac Assist Inc., Pittsburgh, USA

Stránka: 484-490Abstrakt |