ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

12/2004

Chirurgická revaskularizace myokardu u pacientů s významnou předoperační systolickou dysfunkcí levé komory

Myocardial revascularization in patients with severe left ventricular systolic dysfunction
Martin Florian**, Josef Kautzner, Jan Pirk*, Ivan Málek

Department of Cardiology, *Department of Cardiovascular Surgery, Institute for Clinical and Experimental Medicine, **Centromed a. s., Prague, Czech Republic

Stránka: 575-580Abstrakt | 

12/2004

Ximelagatran (Exanta) – nové antikoagulans v léčbě fibrilace síní

Ximelagatran (Exanta) –a novel anticoagulant in the treatment of atrial fibrillation
Otto Mayer

Department of Clinical Pharmacology, Plzeň University Hospital, Plzeň, Czech Repubic

Stránka: 582-586Abstrakt | 

12/2004

Antioxidanty a ateroskleróza

Antioxidants and atherosclerosis
Dagmar Bobková, Rudolf Poledne

Atherosclerosis Research Laboratory, Institute for Clinical and Experimental Medicine and Center for Experimental Cardiovascular Research, Prague, Czech Republic

Stránka: 587-594Abstrakt | 

12/2004

Levosimendan na postupu v léčbě srdečního selhání

Levosimendan as a novel emerging favorite in the management of heart failure.
Stanislav Janoušek

Department of Internal Medicine/Cardiology, Brno University Hospital, Brno, Czech Republic

Stránka: 597-600Abstrakt | 

12/2004

Fyzická zátěž u pacientů s ischemickou chorobou srdeční léčených betablokatory: SPECT zobrazení reziduální ischemie umožňuje predikci dalších kardiálních příhod

Residual exercise SPECT ischemia in patients with coronary artery disease treated chronically with beta-blockers: a useful tool for selecting high-risk patients

Milan Kamínek, Jiří Ostřanský*, Iva Metelková, Miroslav Mysliveček, Václav Hušák, Otto Lang**
Department of Nuclear Medicine, *Internal Medicine I, Olomouc University Hospital, **Department of Nuclear Medicine, Královské Vinohrady University Hospital and Charles University Medical Faculty 3, Prague, Czech Republic

Stránka: 601-604Abstrakt |