ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

12/2003

Prenatální diagnostika a léčba supraventrikulární tachykardie plodu*

Prenatal diagnosis and management of fetal supraventricular tachycardia
Jan Marek, Jan Škovránek, Hana Jičínská*, Jiří Navrátil*, Jan Janoušek

Pediatric Heart Center, Motol University Hospital, Prague, *Department of Pediatrics II – Cardiology, University Hospital, Brno, Czech Republic

Stránka: 584-591Abstrakt | 

12/2003

Biochemické markery metabolismu kolagenu u pacientů s akutním infarktem myokardu. Další prognostický ukazatel?

Biochemical markers of collagen metabolism in patients with acute myocardial infarction. Another prognostic marker?
Radovan Jirmář, Václav Pelouch*, Petr Widimský

Department of Medicine-Cardiology III, Královské Vinohrady University Hospital and Charles University School of Medicine 3, *Institute of Medical Chemistry and Biochemistry, Charles University School of Medicine 2, Prague, Czech Republic

Stránka: 592-595Abstrakt | 

12/2003

Chirurgická léčba neurogenní hypertenze

Surgical treatment of neurogenic hypertension
Václav Masopust, Jaroslav Plas, Vladimír Beneš, Pavel Sedloň*

Department of Neurosurgery, Charles University School of Medicine 1, Postgraduate Medical School, *Department of Internal Medicine I, Central Military Hospital, Prague, Czech Republic

Stránka: 596-599Abstrakt | 

12/2003

Levosimendan – šance pro akutní srdeční selhání

Levosimendan—a chance in acute heart failure
Jindřich Špinar, Jiří Vítovec*

Department of Medicine II, *Department of Medicine I, St Anna’s University Hospital, Brno, Czech Republic

Stránka: 601-603Abstrakt |