ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

09/2001

TRIKET I a II (TRImetazidin v Kombinaci s Existující Terapií) - Výsledky české a slovenské multicentrické studie u 320 nemocných se stabilní námahovou anginou pectoris.

09/2001

Veková závislosť koncentrácií sérových lipidov u dospelej populácie v Slovenskej republike

09/2001

Endoteliální dysfunkce a její hodnocení*

09/2001

Hyperkoagulační stavy

09/2001

Současné postavení rotační aterektomie