ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

02/2001

Ultrasonografie vnitřních mammárních tepen ve vztahu k revaskularizačním operacím myokardu

Stránka: 73-78Abstrakt | 

02/2001

Starostlivosť o chorých po transplantácii srdca na Slovensku

Stránka: 79-84Abstrakt | 

02/2001

Výsledky chirurgické revaskularizace myokardu u pacientů s významnou předoperační systolickou dysfunkcí levé komory

Stránka: 85-88Abstrakt | 

02/2001

Fenofibrát i atorvastatin zlepšují funkci endotelu u pacientů s kombinovanou hyperlipidémií* (Fenofibrate vs. Atorvastatin Trial, FAT)

Stránka: 90-93Abstrakt | 

02/2001

"S" plastika dilatované vzestupné aorty¨jako kombinovaný výkon s náhradou aortální chlopně

Stránka: 95-97Abstrakt | 

02/2001

Náhrada aortální chlopně biologickou protézou s flexibilním stentem Shelhigh SuperFlex

Stránka: 100-102Abstrakt |