ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

10/2001

Výsledky koronarografických nálezů a prognóza nemocných s diabetes mellitus a ischemickou chorobou srdeční

10/2001

Změny funkce levé komory srdeční během dobutaminové zátěžové echokardiografie u asymptomatických nemocných léčených v dětském věku kardiotoxickou chemoterapií*

10/2001

Stenty, inhibitory IIb/IIIa destičkových receptorů, nebo obojí u akutního infarktu myokardu?

10/2001

Srdce a kouření

10/2001

Humorální změny u chronického srdečního selhání

10/2001

Disekce aorty v těhotenství