ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

10

Obsah

Obsah

Editorial | Úvodník

Kardiologie a kardiochirurgie v Nemocnici Podlesí, Třinec

 Michael Aschermann
II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Původní sdělení | Original contributions

Operační léčba aortální stenózy u seniorů starších 80 let

 Naše zkušenosti a střednědobé výsledky
Jakub Balušík1, Marian Branny1, Miroslav Hudec1, Piotr Branny2
1 Oddělení kardiologie, Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec,
2 Oddělení kardiochirurgie, Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec, Česká republika

Reimplantace aortální chlopně

 Jiří Novosad1, Karel Lukeš1, Martin Urban1, Piotr Branny¹, Renáta Nevřalová², Libor Škňouřil²
¹ Oddělení kardiochirurgie, Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec,
² Oddělení kardiologie, Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec, Česká republika

Videoasistované výkony na otevřeném srdci – naše zkušenosti

Piotr Branny1, Michal Janík1, Bronislav Holek2, Jiří Novosad1, Martin Urban1
1 Oddělení kardiochirurgie, Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec,
2 Oddělení kardiologie, Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec, Česká republika

Role TEE při videoasistované kardiochirurgické operaci na otevřeném srdci

Bronislav Holek1, Libor Škňouřil1, Miloslav Dorda1, Piotr Branny2, Marian Branny1
1 Oddělení kardiologie, Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec,
2 Oddělení kardiochirurgie, Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec, Česká republika

 

Přehledový článek | Review

Nekoronární využití multidetektorové výpočetní tomografie v kardiologii

Libor Škňouřil, Marian Branny
Oddělení kardiologie, Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec

 

Kasuistiky | Case reports

Nekonvenční podání systémové trombolýzy při infekční endokarditidě

Martina Hrošová, Libor Škňouřil
Oddělení kardiologie, Kardiocentrum Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec, Česká republika

 

Implantace biventrikulárního ICD cestou perzistující levé horní duté žíly s agenezí pravostranné horní duté žíly

Otakar Jiravský, Jan Chovančík, Radek Neuwirth, Igor Nykl, Martin Fiala, Marian Branny
Kardiologické oddělení, Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec, Česká republika

 

Prstenec mitrální chlopně jako raritní příčina akutního koronárního syndromu

Petr Juránek, Igor Nykl
Oddělení kardiologie, Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec, Česká republika

 

Subklavialný prístup katétrovej implantácie aortálnej chlopne – TAVI

Katarína Martiaková¹, Jaroslav Januška¹, Radoslav Šolek², Marian Branny¹
¹ Oddělení kardiologie, Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec,
² Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec, Česká republika

 

Svalový můstek jako atypická příčina akutního koronárního syndromu

Igor Nykl, Jindřich Černý, Jan Indrák, Alexandra Vodzinská, Marian Branny
Oddělení kardiologie, Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec, Česká republika

 

Aneurysma descendentní hrudní aorty u pacientky s Marfanovým syndromem

Michal Janík, Jiří Novosad, Piotr Branny
Oddělení kardiochirurgie, Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec, Česká republika

 

Spontánní disekce koronární tepny jako příčina akutního STEMI u mladé ženy

Júlia Borová, Marian Branny
Oddělení kardiologie, Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec, Česká republika

 

Frakční průtoková rezerva v diagnostice fokální a difuzní stenózy koronární tepny

Krystyna Prymusová¹, Petr Kala², Martin Poloczek², Petr Jeřábek², Otokar Boček², Miroslav Vytiska², Petr Neugebauer²
¹ Oddělení kardiologie, Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec,
² Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika

 

Transaortální ablace incesantní komorové tachykardie po náhradě aortální chlopně mechanickou protézou

Bogdan Szmek, Radek Neuwirth, Martin Fiala
Oddělení kardiologie, Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec, Česká republika

 

Stránka k zamyšlení

Jedenáctý rozhodne

Prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc.,
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno

 

Z kongresů, konferencí, symposií

Informace ze III. jarního setkání Pracovní skupiny ošetřovatelství v kardiologii České kardiologické společnosti

Jitka Panská
Kardiologie Na Bulovce, Praha 8

MUDr. Jiří Leso
místopředseda PSOK ČKS

 

Další informace

Studie SHIFT a nemocní se srdečním selháním

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC
I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF MU, Brno

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC,
I. interní kardiologická klinika, FN Brno a LF MU, Brno

 

Recenze

Ivo Šteiner: Kardiopatologie pro patology i kardiology

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha

 

Kalendář odborných akcí

České kardiologické dny 2010

9.–10. listopadu 2010, Clarion Congress Hotel, Praha

 

Abstrakta odborných akcí

IV. sjezd české společnosti kardiovaskulární chirurgie

České Budějovice, 4.–5. 11. 2010