ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

09

Obsah

Obsah

Úvodník | Editorial

Kardiovaskulární onemocnění v Evropě a v Evropské unii – vztah ke kouření

 Michael Aschermann
II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Původní sdělení | Original contributions

Thorakoskopická implantace levokomorové epimyokardiální elektrody k biventrikulární srdeční stimulaci

 Marek Pojar1, Jan Vojáček1, Miloslav Tauchman2, Petr Pařízek2, Aleš Havlíček3, Jan Bělohlávek3
1 Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, Kardiocentrum, Fakultní nemocnice Hradec Králové,
2 I. interní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, Kardiocentrum, Fakultní nemocnice Hradec Králové,
3 Invazivní arytmologie Artur KOBLITZ, s. r. o., Pardubice, Kardiocentrum, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Česká republika

Přehledové články | Reviews

Diastolic dysfunction and markers of collagen turnover

Jaroslav Meluzín1, Josef Tomandl2
1 1st Department of Internal Medicine/Cardioangiology, St. Anne’s University Hospital, Masaryk University, Brno,
2 Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic

Kouření a kardiovaskulární onemocnění

 Michael Aschermann, Aleš Linhart
II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

PET/CT v kardiologii

Otto Lang1, Milan Kamínek2
1 Klinika nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Centrum nukleární medicíny, s. r. o., Praha,
2 Klinika nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika

Pokroky v zobrazování perfuze a funkce levé srdeční komory jednofotonovou emisní tomografií

Milan Kamínek1, Iva Metelková1, Miroslava Budíková1, Otto Lang2
1 Klinika nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc,
2 Klinika nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Centrum nukleární medicíny, s. r. o., Praha, Česká republika

 

Možnosti rekonstrukčních výkonů u pacientů s bikuspidální aortální chlopní

Jan Vojáček1, Jan Harrer1, Jan Dominik1, Pavel Žáček1, Jiří Manďák1, Martin Tuna1, Miroslav Brtko1, Jaroslav Hlubocký2, Aleš Mokráček3
1 Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, Kardiocentrum, Fakultní nemocnice Hradec Králové,
2 II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha,
3 Kardiochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a. s., Česká republika

 

Kasuistiky | Case reports

Akutní infarkt myokardu s elevacemi úseku ST u mladého nemocného s adenokarcinomem rekta

Gabriela Dostálová1, Jan Bělohlávek1, Kateřina Jirátová1, Vítková Ivana2, Aleš Linhart1
1 II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy,
2 Ústav patologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Obrazy v kardiologii | Imaging techniques in cardiology

Náhodně zjištěná chronická disekce descendentní aorty při MR vyšetření srdce nemocného s hypertrofickou kardiomyopatií

Martin Mašek1, Andrea Burgetová1, Manuela Vaněčková1, Jana Vlková1, Aleš Král2, Petr Vařejka2, Jan Malecha3 a Tomáš Paleček2
1 Radiodiagnostická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha,
2 II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha,
3 Ordinace pro choroby srdce, s. r. o., Chomutov, Česká republika

 

Z historie kardiologie | From the history of cardiology

Dvojí výročí MUDr. Maxe Winternitze

110 let od narození a 75 let od popisu P‑pulmonale

MUDr. Pavel Jerie, Leymenstrasse 49,
CH‑4153 Reinach, Švýcarsko

 

Stránka k zamyšlení

Zamyšlení nad hodnocením vědy a vědců

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Centrum preventivní kardiologie II. interní kliniky, Fakultní nemocnice v Plzni, Lékařská fakulta, v Plzni Univerzity Karlovy v Praze

 

Doporučení pro…

Stabilní angina pectoris

Doporučený diagnostický a léčebný postup České kardiologické společnosti

Jaromír Hradec1, Jan Bultas2, Michael Želízko3
1 III. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy,
2 Ústav farmakologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy,
3 Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

 

Informace o odborné akci

doc. MUDr. Miloslav Roček, CSc., FCIRSE
prezident ESCR 2010, předseda České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP, přednosta Kliniky zobrazovacích metod FN Motol

 

Osobnosti

K nedožitým 80. narozeninám prof. MUDr. Jaroslava Šimona, DrSc., FESC

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Centrum preventivní kardiologie II. interní kliniky, Fakultní nemocnice v Plzni, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzity Karlovy v Praze

 

Rubrika kardiologických sester – původní sdělení

Management péče o zaměstnance ve zdravotnických pracovištích s ionizujícím zářením

Jana Golisová, Otakar Kraft
Klinika nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava, Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky, LF UP v Olomouci, Česká republika

 

Abstrakta odborných akcí

XXVII. konference České společnosti pro hypertenzi

XIX. konference Pracovní skupiny preventivní kardiologie ČKS
XV. konference Pracovní skupiny srdeční selhání ČKS

7.–9. října 2010, Mariánské Lázně

Sborník abstrakt