ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

05-06

Obsah

Obsah

Úvodníky | Editorials

Druhá premiéra v Cor et Vasa

Michael Aschermann,
vedoucí redaktor Cor et Vasa

Kardiologie a kardiochirurgie se k sobě postupně přibližují

Jan Černý
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Přehledový článek | Review

Krevní transfuze a záchrana krve v kardiochirurgii

Robert Wagner
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Původní sdělení | Original contributions

Záchovné operácie aortálnej chlopne

Naše skúsenosti a strednedobé výsledky
Júlia Čanádyová¹, Aleš Mokráček¹, Martin Rezler¹, Miroslav Šulda¹, Ladislav Pešl¹, Marek Šetina2
1 Kardiochirurgické oddělení, Kardiocentrum, Nemocnice České Budějovice, a. s., České Budějovice,
² Kardiochirurgická klinika pro dospělé, Fakultní nemocnice Motol a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha, Česká republika

Náš současný přístup k řešení komplikovaných sternotomických ran při selhání drátěné cerkláže – zkušenosti s dlahovou osteosyntézou

Martin Rezler, Daniel Čoček, Vojtěch Kurfirst, Milan Forst, Júlia Čanádyová, Aleš Mokráček
Kardiochirurgické oddělení, Kardiocentrum, Nemocnice České Budějovice, a. s., České Budějovice, Česká republika

Rekonstrukce komplikované sternální dehiscence transverzálními titanovými AO dlahami se spongioplastikou

Martin Kaláb1, Martin Molitor2, Vladimír Lonský1, Kateřina Maderová1, Josef Novotný3
1 Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
2 Oddělení plastické chirurgie, Fakultní nemocnice Olomouc,
3 Radiodiagnostické oddělení, Vojenské nemocnice Olomouc, Česká republika

Je diabetes mellitus významným prediktorem poruchy hojení sternotomie v případě použití dvou mamárních tepen odebraných jako skelet?

Andrea Steriovský1, Vilém Bruk1, Jana Vrbková2, Marek Gwozdziewicz1, Martin Šimek1, Petr Šantavý1, Martin Kaláb1, Martin Troubil1, Ivo Fluger1, Vladimír Lonský1
1 Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc,
2 Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc, Olomouc, Česká republika

Transapikální implantace aortální chlopně při řešení degenerativní aortální stenózy

Jan Harrer1, Jan Vojáček1, Josef Šťásek2, Jan Vojáček2, Josef Bis2, Tomáš Holubec1, Miroslav Brtko1, Pavel Polanský1
1 Kardiochirurgická klinika, Kardiocentrum, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze,
2 I. interní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze a Kardiocentrum, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Česká republika

Výsledky chirurgické léčby infekční endokarditidy

Branislav Laca1, Jana Páleníčková2, Sláva Kučerová1, Marek Šetina1
1 Kardiochirurgická klinika pro dospělé, Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Motol a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy,
2 Kardiologické oddělení pro dospělé, Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika

Diagnostika a výsledky chirurgické léčby infekční endokarditidy

Jiří Pol, Jan Černý, Jiří Ondrášek, Barbora Žaloudíková, Dušan Vršanský, Tomáš Freiberger, Petr Němec
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Izolované výkony na trikuspidální chlopni

Petr Němec, Milan Frélich, František Štětka, Jan Černý, Jiří Ondrášek, Petr Pokorný
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Plazmatické koncentrace zánětlivých markerů během mimotělního oběhu v hypotermii a normotermii

Jiří Slavík, Marie Bobková, Karel Medek, Jitka Nešporová, Blanka Píchovcová, Jan Černý, Petr Němec
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Kasuistiky | Case reports

Srdeční tamponáda způsobená destrukcí pravé síně metastázou maligního mezoteliomu

Olga Ondrůšková, Vladimír Horváth, Marek Orban, Petr Němec
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Kaseózní kalcifikace mitrálního anulu

David Nešpor, Jan Černý
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Tricuspid valve endocarditis in a drug addict: will two operations do?

Pavel Žáček1, Jan Dominik1, Jan Harrer1, Jan Vojáček1, Miroslav Solař2
1 Department of Cardiac Surgery, The Cardiocentre, University Hospital Hradec Králové and Faculty of Medicine in Hradec Králové, Charles University in Prague, Hradec Králové,
2 First Department of Internal Medicine, University Hospital Hradec Králové and Faculty of Medicine in Hradec Králové, Charles University in Prague, Hradec Králové, Czech Republic

Obrazy v kardiologii | Imaging techniques in cardiology

Bikuspidalizace unikuspidální aortální chlopně jako alternativa její náhrady

Jaroslav Hlubocký1, Hans‑Joachim Schäfers2, Pavel Žáček3, Jan Vojáček3, Tomáš Paleček4, Alfred Hornig1, Lenka Skalická4, Jaroslav Lindner1
1 II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika,
2 Klinik für Thorax‑ und Herz‑Gefäßchirurgie, Universitätsklinikum des Saarlandes, Deutschland,
3 Kardiochirurgická klinika, Kardiocentrum, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, Hradec Králové, Česká republika
4 II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Stránky k zamyšlení

Chirurg výzkumník (vědec) – fikce, či realita?

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., MUDr. Vladimír Vinduška, CSc.
Klinika kardiovaskulární chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Zamyšlení nad dosavadním vývojem a dalším směřováním kardiochirurgie

Prof. MUDr. Jan Dominik, CSc.
Kardiochirurgická klinika, Kardiocentrum, FN Hradec Králové a LF UK, Hradec Králové,

Ze života společnosti

Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, FACP (Hon.), šesťdesiatročný

Doc. MUDr. Peter Gavorník, Ph.D., mim. prof.
II. interná klinika LF UK‑FNsP, Bratislava

K životnímu jubileu prof. MUDr. Jindřicha Špinara, CSc., FESC

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC
I. interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny a LF MU v Brně

Osobnosti

Spomienka na prof. MUDr. Juraja Fabiána, DrSc., FESC

Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.
prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti, primárka Oddelenia pre zlyhávanie a transplantáciu srdca, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava

Další informace

Medaile profesora Libenského za rok 2009 udělena doc. MUDr. Jiřímu Endrysovi, CSc.

MUDr. Josef Bis
I. interní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze
Prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc., FESC, FACC
I. interní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze

Mozaika kardiovaskulárních onemocnění

MUDr. Tomáš Novotný

Recenze

Petr Bartůněk a spol.: Lyme carditis

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
III. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS konané dne 6. dubna 2010 v Brně

Abstrakta odborných akcí

XX. workshop intervenční kardiologie

15.–16. dubna 2010, Kongresové centrum – IKEM, Praha

Kalendář odborných akcí

Zahraniční akce