ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

04

Obsah

Obsah

Úvodník | Editorial

Snížení reziduálního vaskulárního rizika bude hlavní cíl preventivní kardiologie ve 21. století

Hana Rosolová
Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika, Fakultní nemocnice v Plzni a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Český institut metabolického syndromu, o. p. s., Česká republika

Přehledové články | Reviews

Residual Risk Reduction Initiative: výzva ke snížení reziduálního vaskulárního rizika u pacientů s dyslipidemií

Jean‑Charles Fruchart, Frank M. Sacks, Michel P. Hermans, Gerd Assmann, W. Virgil Brown, Richard Ceska, M. John Chapman, Paul M. Dodson, Paola Fioretto, Henry N. Ginsberg, Takashi Kadowaki, Jean‑Marc Lablanche, Nikolaus Marx, Jorge Plutzky, Zeljko Reiner, Robert S. Rosenson, Bart Staels, Jane K. Stock, Rody Sy, Christoph Wanner, Alberto Zambon, Paul Zimmet

Srdeční selhání u nemocných v dialyzačním programu

Přehled problematiky a návrh algoritmu léčby

Miloš Kubánek1, Marcela Bürgelová2, Tereza Vychodilová2, Jana Vrbská1, Ivan Málek1
1 Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha,
2 Klinika nefrologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Původní sdělení | Original contributions

Fibrilácia predsiení u pacientov s významnou aortálnou stenózou

Roman Surovčík1, Pavel Jebavý1, Karel Hlaváček1, Rudolf Feuereisl1, Petr Frídl1, Ján Lietava2
1 Kardiologie Na Bulovce, s. r. o., Praha, Česká republika,
2 II. interná klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava a Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Korelace SYNTAX skóre a sérové koncentrace matrixové metaloproteinázy‑3 u pacientů s chronickými formami ischemické choroby srdeční

Martin Gřiva1, Robert Náplava1, Milada Špendlíková2, Jiří Jarkovský3, Ota Hlinomaz4, Čestmír Číhalík1
1 Interní klinika, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín
2 Imunologická laboratoř, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín
3 Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
4 I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika

Angioplastika renální tepny: indikace, technika výkonu a dlouhodobé výsledky

Michael Želízko1, Marcela Bürgelová2, Vladimír Pořízka1, Vladimír Karmazín1, Vladimír Teplan2
1 Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny,
2 Klinika nefrologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Akutní uzávěr splanchnického řečiště po kardiochirurgických výkonech

Martin Varga1, Ivan Matia1, Miloš Kučera1, Bedřich Sixta1, Matěj Kočík1, Martin Oliverius1, Jan Pirk2, Miloš Adamec1
1 Klinika transplantační chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha,
2 Klinika kardiovaskulární chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Stabilita AAI/R stimulácie u pacientov s dysfunkciou sínusového uzla – desaťročné skúsenosti

Vladimír Ťažký1, Juraj Mistrík2
1 Cardio Clinic, s. r. o., Bratislava,
2 Kardiologická ambulancia, Delio, s. r. o., Bratislava, Slovensko

Kasuistiky | Case reports

Perkutánní uzávěr koronární fistuly implantací tří platinových spirál u 91leté ženy

Helena Podroužková1, Ladislav Groch1, Jaroslav Meluzín1, Petr Krupa2, Jiří Vaníček2
1 I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u svaté Anny, Brno,
2 Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice u svaté Anny, Brno, Česká republika

Mechanická podpora srdca „má zelenú“

Adrian Kolesár1, Ján Luczy1, Marta Jakubová2, Martin Ledecký1, Martin Studenčan3, Albert Hermely2, Monika Jankajová3, František Sabol1
1 Klinika srdcovej chirurgie,
2 Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny,
3 Klinika kardiológie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice, Slovenská republika

Kumulace komplikací u pacienta s arytmogenní dysplazií levé komory srdeční po primoimplantaci jednodutinového ICD

Ingrid Sovová, Martin Hutyra, Miloš Táborský, Tomáš Skála, Jan Galuszka
I. interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc, Česká republika

Obrazy v kardiologii | Imaging techniques in cardiology

The role of coronary calcium score in predicting myocardial infarction

Morning well, afternoon hell

Eliška Sovová1, Milan Kamínek2, Marek Richter1, Milan Sova3, Miloš Táborský1
1 1st Department of Internal Medicine, University Hospital Olomouc,
2 Department of Nuclear Medicine, University Hospital Olomouc,
3 Faculty of Medicine, Palacký University in Olomouc, Czech Republic

Kompletní ruptura anterolaterálního a parciální ruptura posteromediálního papilárního svalu jako mechanická komplikace akutního infarktu myokardu a příčina kardiogenního šoku

Karel Navrátil1, Martin Hutyra2, Martin Sluka2, Pavla Látalová3, Miloš Táborský2
1 Interní oddělení, Vojenská nemocnice Olomouc,
2 I. interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc,
3 Ústav patologie, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika

Ruptura nekoronárního Valsalvova sinu s komunikací do pravé síně jako příčina progrese námahové dušnosti

Alexandr Schee1, Tomáš Marek1, Petr Syrovátka1, Michael Želízko1, Vladimír Karmazín1, Miloš Kubánek1, Pavel Šulc1, Jan Pirk2, Josef Kautzner1
1 Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny,
2 Klinika kardiovaskulární chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Z historie kardiologie | From the history of cardiology

Půlstoletí náhrad srdečních chlopní

Jan Dominik
Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika

Stránky k zamyšlení

Prolomení mlčenlivosti

Prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc.,
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno

Ze života společnosti

Poslední den v březnu se prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FAHA, dožívá 85 let

Prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc.,
Klinika kardiologie, IKEM, Praha

Další informace

Udělení statutu komplexního kardiovaskulárního centra a kardiovaskulárního centra Ministerstvem zdravotnictví ČR

Petr Widimský, Jan Pirk, Michael Aschermann, Petr Němec, Stanislava Pánová, Markéta Brabcová jménem komise MZ ČR pro audity kardiocenter

Roboti se přesouvají z chirurgických sálů na katetrizační

Recenze

Robert A. O’Rourke, Richard A. Walsh, Valentin Fuster: Hurst’s The Heart. Manual of Cardiology

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.,
III. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha

Vladimír Černý, Martin Matějovič, Pavel Dostál, et al.: Vybrané doporučené postupy v intenzivní medicíně

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.,
III. interní klinika VFN a 1. LF UK

Karel Lukáš, Aleš Žák a kolektiv: Chorobné znaky a příznaky

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.,
III. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha