ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

03

Obsah

Obsah

Důležité upozornění pro autory textů pro časopis Cor et Vasa

Michael Aschermann
vedoucí redaktor Cor et Vasa

Úvodník | Editorial

Orgánové podpory v akutní kardiologii

Jan Bělohlávek
II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Na jedno téma: akutní kardiologie | On a single topic: Acute cardiology

Syndrom multiorgánové dysfunkce: update 2010

Jiří Chvojka, Martin Matějovič
I. interní klinika, JIP, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň, česká republika

Akutní selhání ledvin s nutností kontinuálních hemoeliminačních metod na koronární jednotce kardiocentra

Jan Bělohlávek, Vladimír Dytrych, Tomáš Kovárník, Ondřej Šmíd, Aleš Linhart
II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Intraaortální balonková kontrapulsace v intenzivní kardiologické péči

Richard Rokyta jr., Jitka Tesařová, Jakub Čech, Vratislav Pechman, Denisa Polívková, Jan Pešek, Jiří Koza, Michal Šmíd, Ivo Bernat
Kardiologické oddělení I. interní kliniky, Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze, Česká republika

Neinvazivní plicní ventilace u akutního respiračního selhání

Ondřej Šmíd, Jan Bělohlávek, Vladimír Dytrych, Aleš Linhart
II. interní klinika kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Profylaktické použití mimotělní podpory oběhu s membránovým oxygenátorem u rizikové perkutánní koronární intervence

Andreas Krüger1, Petr Ošťádal1, Petr Kmoníček1, David Doubek2, Jan Marounek2, Svatava Horáková3, Marcela Škabradová3, Petr Neužil1, Miloš Táborský4
1Kardiologické oddělení, Kardiocentrum, Nemocnice Na Homolce, Praha;
2Kardiochirurgické oddělení, Kardiocentrum, Nemocnice Na Homolce, Praha;
3Oddělení biomedicínského inženýrství, Nemocnice Na Homolce, Praha,
4I. interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc, Česká republika

Essenský koncept operační péče o pacienty s akutní aortální disekcí

Jaroslav Benedík1, Konstantinos Tsagakis1, Markus Kamer1, Adam Jarowit Piotrowski1, Parwis Massoudy1, Brigitte Osswald1, Paschalis Tossios1, Mathias Thielmann1, Holger Egebrecht2, Thomas Konorza2, Raimund Erbel2, Hainz Jakob1
1Klinik für Thorax- und Kardiovaskuläre Chirurgie, Universitätsklinikum Essen,
2Klinik für Kardiologie, Universitätsklinikum Essen, Deutschland

Profil pacientů na čekací listině na transplantaci srdce

Ivan Málek, Markéta Hegarová
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Přehledové články | Reviews

Jak se daří pacientům 30 let po radikální korekci Fallotovy tetralogie?

Jana Popelová1,2, Marie Voříšková2, Bohumil Hučín2, Štěpán Černý1, Roman Gebauer1,2, Petr Pavel1, Václav Chaloupecký2, Jan Škovránek2, Milan Šamánek2
1Kardiochirugické oddělení, Kardiocentrum, Nemocnice Na Homolce, Praha 5, 
2Dětské kardiocentrum, Fakultní nemocnice Motol, Praha 5, Česká republika

The role of exercise echocardiography in the diagnosis of heart failure with preserved left ventricular ejection fraction (primary diastolic heart failure)

Jaroslav Meluzin
1st Department of Internal Medicine/Cardioangiology, St. Anne’s University Hospital, Masaryk University, Brno, Czech Republic

BARI 2D – kam nás dovedla a co bude dál

Lenka Pavlíčková, Petr Neužil
Kardiologické oddělení, Kardiocentrum, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

Původní sdělení | Original contributions

Srdeční resynchronizační léčba pacientů s chronickým srdečním selháním – hemodynamické změny

Eva Ozábalová1, Miroslav Novák1, Jan Krejčí1, Petr Hude1, Jolana Lipoldová1, Jaroslav Meluzín1, Pavel Vank2, Jiří Vítovec1
1I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno,
2Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika

Ovlivnění periferního a centrálního krevního tlaku losartanem

Jiří Widimský jr., Ondřej Petrák, Branislav Štrauch, Alice Vranková, Tomáš Zelinka, Jana Dvořáková, Robert Holaj
Centrum pro hypertenzi, III. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Kasuistika | Case report

Amyloidóza jako vzácná příčina dušnosti

Eva Kociánová1, Jan Václavík1, Miloš Táborský1, Marián Fedorco1, Pavel Folwarczny1, Tomáš Pika2, Yvona Hrčková1
1I. interní klinika a
2III. interní klinika Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika

Obrazy v kardiologii | Imaging techniques in cardiology

Hypertrofická obstrukční kardiomyopatie postihující obě srdeční komory

Lucia Martinkovičová, David Zemánek, Pavol Tomašov, Stanislava Homolová, Josef Veselka
Kardiologické oddělení Kardiovaskulárního centra, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika

Stránka k zamyšlení

Zamyšlení metodologické

Prof. MUDr. Pavel Bravený, CSc.,
emeritní profesor Fyziologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně,

Rubrika kardiologických sester

Pooperační péče o pacienty po plicní endarterektomii

Jana Rousková, Klára Drábková, Lenka Pantoková
Pooperační oddělení kardiovaskulární chirurgie, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Česká republika

Recenze

Pavel Jerie: Pro koho je medicína? Světem za lepšími léky

Doc. MUDr. Jiří Jirka, DrSc.

Andrew T. Raftery, Eric Lim: Diferenciální diagnóza. Do kapsy

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.,
III. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha

Jaroslav Hořejší: Na pomoc dětským srdcím. Hovory s Milanem Šamánkem

lip