ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

01–02

Obsah

Obsah

Úvodní slovo, Děkujeme recenzentům

M. Aschermann

Úvodníky | Editorials

Česká arytmologie v roce 2009 – úvodní slovo předsedy PSAKS ČKS

Josef Kautzner
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Katetrizační ablace | Catheter ablations

Katetrizační ablace fibrilace síní – lepší než farmakoterapie?

Alan Bulava
Kardiocentrum, Nemocnice České Budějovice, a. s., České Budějovice, Česká republika

Katetrizační ablace komorových tachykardií: přehled literatury a vlastních zkušeností

Petr Peichl1,2, Josef Kautzner1
1Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
2Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze, Česká republika

Robotická navigace katetrizační ablace fibrilace síní

Josef Kautzner1, Petr Peichl1,2, Peter Hlivák1, Robert Čihák1
1Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
2Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze, Česká republika

Náhlá srdeční smrt a její prevence | Sudden cardiac death and its prevention

Primární prevence náhlé srdeční smrti – ICD pro všechny pacienty s dysfunkcí srdeční komory?

Lubomír Křivan
Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Česká republika

Indikace k implantaci ICD v primární prevenci náhlé srdeční smrti po prodělaném STEMI

Jak změna doporučení České kardiologické společnosti ovlivnila počet indikovaných pacientů
Rostislav Polášek, Pavel Nedbal, Lukáš Jaworski, Pavel Kučera, Klára Skoupá, Jana Hanuliaková, David Horák
Kardiocentrum, Krajská nemocnice Liberec, Česká republika

Klinická charakteristika tří českých rodin s katecholaminergní polymorfní komorovou tachykardií a pilotní výsledky mutační analýzy genu RyR2

Tomáš Novotný1, Peter Kubuš2, Pavel Vít3, Alena Floriánová1, Irena Dohnalová1, Iveta Valášková4, Jitka ­Kadlecová4, Renata Gaillyová4, Eva Švandová4, Jindřich Špinar1
1Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno,
2Dětské kardiocentrum a Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Fakultní nemocnice Motol, Praha,
3Dětská klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno,
4Oddělení lékařské genetiky, Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Srdeční resynchronizační léčba | Cardiac resynchronization therapy

Význam komorové dyssynchronie pro predikci odpovědi na resynchronizační léčbu

Rudolf Praus1, Miloslav Tauchman1, Luděk Haman1, Václav Bláha2, Petr Pařízek1
1I. interní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, Hradec Králové,
2Katedra veřejného zdravotnictví, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové, Česká republika

Optimální lokalizace elektrodového systému při srdeční resynchronizační léčbě

Kamil Sedláček1, Vlastimil Vančura1, Ivo Skalský2, Tomáš Martinča2, Robert Čihák1, Jan Bytešník1, Josef Kautzner1
1Klinika kardiologie,
2Klinika kardiovaskulární chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Kardiostimulace | Cardiostimulation

Telemedicína – objev třetího tisíciletí?

Ondřej Ošmera1, Alan Bulava1,2
1Kardiocentrum, Nemocnice České Budějovice, a. s.,
2I. interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika

Infekce na aktivních implantátech – nová epidemie?

Jitka Vlašínová
Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika

Kasuistika | Case report

Infekční onemocnění aorty a velkých tepen způsobené bakterií Salmonella enteritidis

Jiří Moláček1, Karel Houdek1, Jan Baxa2, Bohuslav Čertík1, Vladislav Třeška1
1Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze,
2Radiodiagnostická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika

Obrazy v kardiologii | Imaging techniques in cardiology

Hepatocelulární karcinom prorůstající do pravé srdeční síně

Martin Mašek, Manuela Vaněčková
Radiodiagnostická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Kardiální manifestace myeloproliferativního onemocnění s eosinofilií

Ludmila Nováková1, Dana Mikulenková1, Tomáš Paleček2
1Ústav hematologie a krevní transfuze;
2II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Komentář | Comment

Komentář k přehodnocení evropských doporučení léčby arteriální hypertenze

Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.
III. interní klinika − Centrum pro hypertenzi, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Stránky k zamyšlení

Kardiologie a dědictví Pierra de Coubertina

Ze života společnosti

Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc., se dožívá 70 let

Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FAHA,
Klinika kardiologie, IKEM, Praha

Rubrika kardiologických sester

Střípky z listopadové konference kardiologických sester

J. Leso
Kardiologická ordinace, Praha 9

Řešení cévní mozkové příhody v přednemocniční neodkladné péči – úkoly sestry, kasuistika
Jitka Callerová1, Roman Škulec1,2
1Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, výjezdové stanoviště Beroun,
2Interní oddělení, Nemocnice Beroun, Beroun, Česká republika

Časné vyjmutí zavaděče z arteria femoralis registrovanými sestrami po diagnostické koronarografii
Ludmila Klemsová, Eva Zvolánková, Jana Zarembová, Marcela Olšová, Renata Pavelková
Oddělení invazivní kardiologie Interní kliniky, Fakultní nemocnice Ostrava, Česká republika

První zkušenosti s ošetřováním pacienta po transplantaci srdce a plic – kasuistika
Anna Nechvílová
Lůžkové oddělení Kliniky kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Adresář výboru PSOK ČKS 2009–2012

Další informace

Top ten v kardiologii 2009

Mgr. Jaroslav Hořejší,
šéfredaktor MEDICAL TRIBUNE CZ

Z kongresů, konferencí, symposií

Informace ze semináře Ministerstva zdravotnictví ČR

Co se skrývá pod zkratkou MKF?

MUDr. Jiří Leso,
Kardiologická ordinace, Městská nemocnice následné péče, Praha 9

Recenze

Josef Veselka, Kateřina Linhartová, David Zemánek, et al.: Kardiomyopatie

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.,
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Martin Riedel: Dějiny kardiologie

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.,
III. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha

Mgr. Jaroslav Hořejší,
šéfredaktor MEDICAL TRIBUNE CZ

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru Pracovní skupiny ošetřovatelství v kardiologii ČKS, konané dne 9. ledna 2010

Mgr. Ludmila Klemsová, FN Ostrava,
MUDr. Jiří Leso, místopředseda PSOK ČKS.

Abstrakta odborných akcí

12. symposium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti

Pardubice, 18.–19. února 2010, Univerzita Pardubice

12. symposium Pracovní skupiny chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti

Praktické otázky u nemocných se srdeční vadou
Pardubice, 18.–19. února 2010, aula Univerzity Pardubice