ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

11-12

Obsah

Obsah

Úvodníky | Editorials

Několik poznámek k plicní embolii

Jiří Widimský
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Implantabilní kardiovertery‑defibrilátory před čtvrt stoletím a nyní

Alan Bulava
Kardiocentrum, Nemocnice České Budějovice, a. s., České Budějovice, Česká republika

Původní sdělení | Original contributions

Současná léčba pacientů s akutní a subakutní plicní embolií s ohledem na nově publikovaná doporučení diagnostiky a léčby tohoto onemocnění

Aleš Král, Jan Bělohlávek, Vladimír Dytrych, Ondřej Šmíd, Štěpán Havránek, Jan Kaván*, Jiří Widimský**, Aleš Linhart
2. interní klinika kardiologie a angiologie, *Radiodiagnostická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, **Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Perkutánní implantace aortální chlopně CoreValve – první klinické zkušenosti u nemocných s vysokým operačním rizikem v IKEM

Michael Želízko, Jiří Malý*, Bronislav Janek, Ivan Netuka, Tomáš Kotulák**, Tomáš Marek, Jan Pirk*
Klinika kardiologie, *Klinika kardiovaskulární chirurgie, **Klinika anesteziologe a resuscitace, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Záchovné operace aortální chlopně – časné a střednědobé výsledky

Jan Vojáček, Martin Tuna, Soňa Vaneková, Jan Dominik, Pavel Žáček, Pavel Polanský, Miroslav Brtko, Pavel Nedbal*, Peter Telekes*, Jan Harrer
Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze a Lékařská fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové, *Kardiocentrum, Krajská nemocnice Liberec a. s., Liberec, Česká republika

Přehledové články | Reviews

Echokardiografické hodnocení diastolické funkce levé komory: co dokážeme v roce 2009

Tomáš Paleček, Aleš Linhart
2. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Chronické srdcové zlyhávanie – zaostrené na ženy

Alexander Klabník, Ján Murín*
Kardiologické oddelenie, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Banská Bystrica, *I. interná klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou a Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Kasuistiky | Case reports

Primární trikuspidální regurgitace vzniklá v důsledku tupého traumatu hrudníku při autohavárii

Alena Pravečková, Tomáš Paleček, Petr Kuchynka, Jaroslav Lindner*, Aleš Linhart
2. interní klinika kardiologie a angiologie, *2. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Subakutní trombóza stentu spojená s vysokou reziduální aktivitou krevních destiček

Martin Malý, Iuri Marinov*, Petr Hájek, David Tesař**, Ivana Hadačová***, Jiří Vejvoda, David Alan, Josef Veselka
Kardiovaskulární centrum pro dospělé, Fakultní nemocnice v Motole a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy,*Ústav hematologie a krevní transfuze,**Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, ***Oddělení klinické hematologie, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

Akutní infarkt myokardu u mladé ženy

Martin Kubrycht, Alena Křížová, Ivo Varvařovský*, Petr Vojtíšek
Kardiologické oddělení Interní kliniky, Pardubická krajská nemocnice a. s., *Kardio‑Troll, Pardubice, Česká republika

Obrazy v kardiologii | Imaging techniques in cardiology

Kardiální varianta Fabryho choroby manifestující se jako hypertrofická kardiomyopatie s těžkou mid‑ventrikulární obstrukcí

Tomáš Paleček, Sudheera Magage, Lubor Goláň, Gabriela Dostálová, Milan Elleder*, Miroslava Buchtová**, Aleš Linhart
2. interní klinika kardiologie a angiologie, *Ústav dědičných metabolických poruch, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, **Interní a kardiologická ambulance, Otrokovice, Česká republika

Stránka k zamyšlení

Metabolická paměť anebo hříchy minulosti?

Vladimír Staněk

Ze života společnosti

Jubilant prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC, FACC (21. 11. 1944)

Josef Veselka

Rubrika kardiologických sester

Odborná činnost kardiologických sester na severní Moravě

III. sesterský kongres vyšetřovacích metod v kardiologii s mezinárodní účastí, 9. 10. 2009, Fakultní nemocnice v Ostravě

Mgr. Ludmila Klemsová,
FN Ostrava

Listopadová konference pracovní skupiny Ošetřovatelství v kardiologii ČKS

MUDr. Jiří Leso, místopředseda PSOK ČKS
Kardiologická ordinace

Osobnosti

Prof. William Ganz zemřel 10. listopadu ve věku 90 let

Jiří Widimský a Zbyněk Píša

Další informace

Nahradí nová antiagregancia clopidogrel?

MUDr. Pavel Jerie
Leymenstrasse 49, CH 4153 Reinach, BL 1, Švýcarsko

Je dabigatran lepší než warfarin?

MUDr. Pavel Jerie
Leymenstrasse 49, CH 4153 Reinach, BL 1, Švýcarsko

Edukace pacientů jako základ zlepšení prognózy pacienta s kardiovaskulárním onemocněním

Doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
předsedkyně pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace, I. interní klinika, FN Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého

Recenze

Jaroslav Lindner, Pavel Jansa: Chronická tromboembolická plicní hypertenze

Praha: Maxdorf Jessenius 2009, 152 stran.
První vydání, formát 160 x 235 mm, vázaný, barevný výtisk.
ISBN 978‑80‑7345‑181‑3, cena neuvedena.

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS, konané dne 22. září 2009 v Brně

Zapsali: I. Pavézková, L. Klímová, V. Chaloupka

Kalendář odborných akcí

Kalendář odborných akcí

Rejstříky

Autorský rejstřík | Index of authors

Věcný rejstřík | Subject index