ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

10

Obsah

Obsah

Úvodníky | Editorials

Vážené kolegyně, vážení kolegové

Václav Chaloupka
Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno‑Bohunice, Brno, Česká republika

80. výročí založení ČKS | 80th anniversary of the founding of the Czech society of cardiology

80. výročí založení Československé a České kardiologické společnosti

Michael Aschermann, Jiří Widimský*
2. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, *Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

80 let České kardiologické společnosti

Roman Čerbák
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Kardiologie – jak jsem ji viděl a jaká je

Miloš Štejfa
I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Půlstoletí v medicíně, půlstoletí s Českou kardiologickou společností

František Kölbel
Interní klinika, Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

“PRAGUE” randomized clinical trials: pride of Czech cardiology

Petr Widimský, Harry Suryapranata*
Cardiocenter, 3rd Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic, *Department of Cardiology, Zwolle, The Netherlands

To nejlepší z české kardiologie

Zpráva o nové programové sekci na výročním kongresu České kardiologické společnosti (Brno, 13. 5. 2009) a úvahy o dalším vývoji tohoto zajímavého nápadu

Vypracovali předsedající této sekce:
prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., a prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

Původní sdělení | Original contributions

Měnící se spektrum rizikových faktorů ischemické choroby srdeční

Vladimír Staněk, Renata Cífková*, Marie Gebauerová, Alena Lorencová**, Rudolf Poledne**, Věra Lánská***
Klinika kardiologie, *Pracoviště preventivní kardiologie, **Laboratoř pro výzkum aterosklerózy, ***Oddělení statistiky, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Přehledové články | Reviews

Vývoj odolnosti srdečního svalu k nedostatku kyslíku – experimentální aspekty

Bohuslav Ošťádal*, Zuzana Charvátová*, Ivana Ošťádalová*, František Kolář*, Ivan Netuka*,**
Centrum výzkumu chorob srdce a cév, *Fyziologický ústav AV ČR, **Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Izolovaná systolická hypertenze starších osob

Jiří Widimský
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Jak se měnila paradigmata preventivní kardiologie za 80 let trvání ČKS (1929–2009)

Perspektivy a potenciál pro prevenci kardiovaskulárních chorob v tomto století

Jaroslav Šimon
Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika, Univerzita Karlova Praha – Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Plzni, Plzeň, Česká republika

Kasuistiky | Case reports

Léčba akutního infarktu myokardu s elevacemi ST s využitím systému AngioJet

Tomáš Romsauer, František Toušek, Ladislav Pešl, Radek Krejčí, Milan Slapnička
Kardiocentrum, Oddělení kardiologie, Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice, Česká republika

Vliv „CorCap Cardiac Support Device“ na remodelaci levé komory srdeční: jednoleté sledování u prvního pacienta v IKEM

Ondrej Szárszoi*,***, Ivan Netuka*,***, Jiří Malý*,***, Josef Bešík*,***, Ivo Skalský*, Hynek Říha**,***, Tomáš Kotulák**, Jan Pirk*,***
*Klinika kardiovaskulární chirurgie, **Klinika anesteziologie a resuscitace, Institut klinické a experimentální medicíny, ***Centrum výzkumu srdce a cév, Praha, Česká republika

Obrazy v kardiologii | Imaging techniques in cardiology

Perforace cípu aortální chlopně při infekční endokarditidě

Jan Dominik, Martin Tuna, Pavel Žáček
Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové, Česká republika

Posttraumatická perforace pravé srdeční síně stimulační elektrodou

Pavel Mikulenčák, Čestmír Číhalík, Josef Novotný*, Petr Neužil**
Interní klinika IPVZ, Krajská nemocnice Tomáš Bati, a. s., Zlín, *Vojenská nemocnice Olomouc, **Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

Doporučení pro…

Diagnostika a léčba akutního infarktu myokardu s elevacemi ST

Doporučení České kardiologické společnosti 2009.
Autorský kolektiv: Petr Widimský, Ota Hlinomaz, Petr Kala, Radovan Jirmář
Oponenti: Jan Vojáček, Stanislav Janoušek

Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup u každého nemocného. Ošetřující lékař může použít jiný postup, musí však v dokumentaci řádně zdůvodnit, proč se od doporučeného postupu odchýlil.

Komentář | Comment

Komentář k článku J. Vojáčka et al.

Chirurgická léčba symptomatické hypertrofické obstrukční kardiomyopatie, který byl otištěn v Cor et Vasa 2009;51(7–8):520–521

Prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.,
Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice v Motole, Praha,

Soutěž o nejlepší kasuistiku na téma „Diferenciální diagnostika dušnosti“

Stránka k zamyšlení

Prenatální kardiologie jako teorie i praxe

MUDr. Jiří Navrátil
Fakultní nemocnice Brno – Dětská nemocnice, Oddělení dětské kardiologie, Černopolní 212/9, 613 00 Brno

Rubrika kardiologických sester

SestraFest 2009

DiS. Ivana Červenková
Sedlčany

První, ne však poslední SestraFest

DiS. Eliška Zvolská
Praha 6

Další informace

Výsledky kardiopulmonální resuscitace u hospitalizovaných pacientů vyššího věku

Pavel Jerie
Leymenstrasse 49, CH 4153 Reinach, BL1, Švýcarsko

Recenze

Jindřich Špinar, Jiří Vítovec a kolektiv: Jak dobře žít s nemocným srdcem

Praha: Grada Publishing, 2007, 254 stran.
První vydání, formát 240 × 165 mm, barevný, brožovaný výtisk.
ISBN: 978‑80‑247‑1822‑4, cena 329 Kč.

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
3. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha

Kalendář odborných akcí

Kalendář odborných akcí