ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

09

Obsah

Obsah

Úvodníky | Editorials

Inovace doporučení České kardiologické společnosti na téma kardiostimulace, defibrilátory, resynchronizační léčba a podmínky pro katetrizační implantaci aortální chlopně v České republice

Michael Aschermann
2. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Původní sdělení | Original contributions

Heparinová rezistence a její výskyt u nemocných operovaných v mimotělním oběhu

Vladimír Brzek, Vladimír Lonský*, Stanislav Jiška**, Jaroslav Kubíček, Martin Volt, Dana Nováková, Pavla Valentová, Jaroslava Bímová
Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové,
*Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc,
**Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové, Česká republika

Komplexní bioptická diagnostika zánětlivé kardiomyopatie jako příčiny nově vzniklého srdečního selhání nejasné etiologie: první zkušenosti

Petr Kuchynka, Tomáš Paleček, Stanislav Šimek, Jan Horák, Ivana Vítková*, Jana Schramlová**, Dagmar Hulínská**, Viktor Aster***, Michael Aschermann, Aleš Linhart
2. interní klinika kardiologie a angiologie, *Ústav patologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, **Státní zdravotní ústav, ***III. klinika infekčních a tropických nemocí, Fakultní nemocnice Na Bulovce a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Přehledové články | Reviews

The importance of right bundle branch block in myocardial infarction

Alena Lorenzová, Petr Widimský
Cardiocenter, Department of Cardiology, 3rd Medical School, Charles University and University Hospital Kralovske Vinohrady, Prague, Czech Republic

Srdeční selhání (a nejen srdeční selhání) a fibrilace síní: rozevírající se nůžky mezi důkazy a praxí

Martin Fiala
Oddělení kardiologie, Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí a. s., Třinec, Česká republika

Má nová definice kardiorenálního syndromu význam pro klinickou praxi?

Filip Málek
Kardiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

Kasuistiky | Case reports

Disekujúca aneuryzma aorty na podklade idiopatickej cystickej medionekrózy

Vladimír Bartoš*,**, Lívia Jančiová*, Jaroslav Ivan*, Jana Doboszová**, Martin Péč***
*Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Žiline,
**Oddelenie patologickej anatómie, Nemocnica s poliklinikou, Žilina, ***Ústav lekárskej biológie, Jeseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin, Slovenská republika

Obrazy v kardiologii | Imaging techniques in cardiology

Traumatické poškození hepatické arterieošetřené superselektivní embolizací

Martin Mašek, Jiří Křivánek
Radiodiagnostická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Doporučení pro…

Zásady pro implantace kardiostimulátorů, implantabilních kardioverterů‑defibrilátorů a systémů pro srdeční resynchronizační léčbu 2009

Pracovní skupiny arytmie a trvalá kardiostimulace České kardiologické společnosti

Podmínky pro katetrizační implantaci aortální chlopně v České republice

Společný dokument pracovní skupiny České kardiologické společnosti a České společnosti kardiovaskulární chirurgie

Připravila pracovní skupina ve složení:
za Českou kardiologickou společnost – prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc., MUDr. Michael Želízko, CSc., doc. MUDr. Josef Šťásek, Ph.D., MUDr. Petr Kala, CSc., MUDr. Ladislav Groch, CSc., MUDr. Petr Tax, CSc.
za Českou společnost kardiovaskulární chirurgie – prof. MUDr. Jan Černý, CSc., doc. MUDr. Jan Harrer, CSc., MUDr. Jiří Malý, MUDr. Aleš Mokráček, CSc., MUDr. Piotr Branny, MUDr. Štěpán Černý, CSc.

Stránka k zamyšlení

Zamyšlení nad vztahem experimentální a klinické kardiologie

Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal DrSc.
Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Fyziologický ústav AV ČR, Praha

Ze života společnosti

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc., osmdesátníkem

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., a MUDr. Petr Sucharda, CSc.,
3. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

K sedmdesátinám primáře MUDr. Jiřího Spáčila, CSc.

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.,
3. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Rubrika kardiologických sester

Potřeba vysokoškolsky vzdělaných sester v kardiologické praxi

Věra Adámková*,**,***, Petra Zdražilová**
*Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice, **Fakultní Thomayerova nemocnice,
***Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Terapeutická mírná hypotermie v přednemocniční neodkladné péči – jak na to?

Jitka Callerová*,**, Petra Šantorová*, Věra Šestáková*, Věra Zemanová***, Jiří Kolář****, Roman Škulec*,**
*Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, výjezdové stanoviště Beroun a **Interní oddělení Nemocnice Beroun, Beroun, ***Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Kladno, ****2. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Specifika a průběh kardiopulmonální resuscitace dvoučlennou posádkou záchranné služby při mimonemocniční náhlé zástavě oběhu

Jitka Callerová*,**, Markéta Dragounová*, Roman Škulec*,**
*Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, výjezdové stanoviště Beroun a **Interní oddělení Nemocnice Beroun, Beroun, ***Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Kladno, Česká republika

Znalost kardiopulmonální resuscitace u středně zdravotnických pracovníků

Dagmar Hetclová, Michaela Galčanová, Lenka Šikorská
I. interní klinika, jednotka intenzivní péče, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika

Recenze

Jan Dominik, Pavel Žáček: Chirurgie srdečních chlopní (…nejen pro kardiochirurgy) ve 200 vyobrazeních

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.,
3. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha

Zocor (simvastatin) slaví

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.,
Centrum preventivní kardiologie, 3. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika,

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS, konané dne 30. června 2009 v Praze

Zápis ze schůze výboru PSOK ČKS dne 24. června 2009

Kalendář odborných akcí

Kalendář odborných akcí

Abstrakta

ECHODNY 2009

18.–19. září 2009, Špindlerův Mlýn, hotel Harmony Club