ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

06

Tiráž

Obsah

Úvodník | Editorial

Význam C‑reaktivního proteinu v prevenci kardiovaskulárních nemocí

Hana Rosolová
Centrum preventivní kardiologie II. interní kliniky, Univerzita Karlova Praha – Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Plzni, Plzeň, Česká republika

Původní sdělení | Original contributions

Stenóza kmene levé věnčité tepny a její klinický obraz

Jan Večeřa, Petr Vojtíšek, Ivo Varvařovský*, Jan Matějka, Jiří Kvasnička
Interní klinika – Kardiologické oddělení, Pardubická krajská nemocnice a. s., *Pracoviště invazivní kardiologie, Kardio‑Troll, Pardubice, Česká republika

Výskyt rizikových faktorů ischemické choroby srdeční u dětí

Bohuslav Procházka, František Stožický*
Ordinace praktického lékaře pro děti a ordinace dětského kardiologa, Kutná Hora, **Dětská klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Česká republika

Pohlavní rozdíly v perioperačním a pooperačním průběhu léčby u dospělých pacientů po náhradě stenotické aortální chlopně

Josef Bešík*,***, Jan Pirk*,***, Ivan Netuka*,***, Ondrej Szarszoi*,***, Jiří Malý*,***, Bohuslav Ošťádal**,***
*Klinika kardiovaskulární chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, **Fyziologický ústav Akademie věd České republiky, ***Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha, Česká republika

Přehledový článek | Review

The Fontan circulation: evolution of a concept

Zdenek Slavik
Department of Paediatrics, Royal Brompton Hospital, Royal Brompton & Harefield NHS Trust, London, United Kingdom

Osud pacientů přežívajících deset let po transplantaci srdce se zřetelem k výskytu maligního onemocnění

Lenka Špinarová, Petr Hude, Jan Krejčí, Hana Poloczková, Eva Ozábalová, Helena Bedáňová*, Petr Němec*, Jiří Ondrášek*, Jan Černý*, Jiří Vítovec
I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, *Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Ovlivnění koncentrace BNP v krvi léčebnými postupy srdečního selhání

Ivan Málek, Markéta Hegarová
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Diskuse | Discussion

Léčba depresivní a úzkostné poruchy po cévních mozkových příhodách

Diskusní příspěvek k výsledkům studie EUROASPIRE III

Milan Vrána, Radkin Honzák*
*Psychiatrická katedra IPVZ, Praha, Česká republika

Obrazy v kardiologii | Imaging techniques in cardiology

Magnetická rezonance stavu po infarktu myokardu u sedmiletého dítěte s reimplantací anomálního odstupu levé koronární tepny z plicnice

Theodor Adla, Lukáš Mikšík, Helena Bartáková*, Viktor Tomek*, Roman Gebauer*, Miloslav Roček
Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, *Kardiocentrum a Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

Stránky k zamyšlení

Zamyšlení nad současnou kardiologií

Prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc., FESC,
bývalý přednosta I. interní kardioangiologické kliniky, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno

Z kongresů, konferencí, symposií

Zprávy ze XVII. výročního sjezdu České kardiologické společnosti, Brno, 10.–13. května 2009

Nová dimenze kontroly krevního tlaku a kardiovaskulární prevence – symposium firmy Servier na XVII. výročním sjezdu ČKS

V průběhu sjezdu České kardiologické společnosti proběhlo v pondělí (11. 5. 2009) odpoledne v sále Rotunda slavnostní symposium společnosti Servier na téma Nová dimenze kontroly krevního tlaku a kardiovaskulární prevence. Na sympoziu zazněla tři sdělení:
J. Špinar J: Význam správně zvolené kombinační léčby hypertenze. The state of art lecture
R. Ferrari: Combination treatment based on ACE inhibitor perindopril. The importance of cardioprotection
A. Linhart: Synergický účinek kombinace perindopril/amlodipin

Další informace

Aortokoronární bypass a chirurgická rekonstrukce levé komory

Pavel Jerie

Recenze

Antonín Mandovec: Kardiovaskulární choroby u žen

Praha: Grada Publishing, 2008, 121 stran.
První vydání, formát 140 × 210 mm, barevná, vázaná publikace.
ISBN: 978‑80‑247‑2807‑09, cena neuvedena.

Kalendář odborných akcí

Kalendář odborných akcí