ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

05

Obsah

Obsah

Úvodníky/Editorials

Chirurgická léčba vrozených srdečních vad včera a dnes

Tomáš Tláskal
Kardiochirurgické oddělení, Dětské kardiocentrum, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

Původní sdělení | Original contributions

Náhrada aortální chlopně u nemocných ve věku nad 80 let

Marek Adamíra*, Petr Juštík*, Jan Pirk*,***, Ivo Skalský*, Tomáš Kotulák*, Věra Lánská**
*Kardiocentrum, Klinika kardiovaskulární chirurgie, **Oddělení lékařské statistiky, Institut klinické a experimentální medicíny,
***Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha, Česká republika

Odložený uzávěr hrudníku u novorozenců po operaci vrozené srdeční vady

Pavel Vojtovič, Tomáš Tláskal, Marek Selko, Oleg Reich, Roman Gebauer, Bohumil Hučín, Tomáš Matějka, Jiří Hostaša, Jan Škovránek
Dětské kardiocentrum a Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

Přínos trojrozměrné transesofageální echokardiografie v reálném čase pro intraoperační diagnostiku u mitrálních regurgitačních vad

Josef Nečas, Sylva Kovalová, Helena Bedáňová, Petr Pokorný, Pavel Útrata, Jan Černý, Petr Němec, Jiří Ondrášek, Martin Hála
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Přehledový článek | Review

Diagnostika ischemické choroby srdeční u diabetiků

Vilém Danzig, Stanislav Šimek, Valérie Knotková*, Michael Aschermann
2. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, *Klinika nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Kasuistiky | Case reports

Embolizační komplikace protézové endokarditidy

Ľubomír Bunček, Jiří Vondrák, Petr Vojtíšek, Jan Studnička*
Kardiologické oddělení, Interní klinika, *Patologicko‑anatomické oddělení, Pardubická krajská nemocnice, a. s., Pardubice, Česká republika

Popis případu akutní perimyokarditidy

Mikuláš Mészáros, Petr Černý
II. interní – kardiovaskulární oddělení, Městská nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika

Sekundární hypertenze u prolaktinomu

Karel Riegel
Kardiocentrum, Nemocnice Na Homolce, Praha a Koronární jednotka, Interní oddělení, Oblastní nemocnice, Kladno, Česká republika

Obrazy v kardiologii | Imaging techniques in cardiology

Membranózní defekt komorového septa s hemodynamikou defektu Gerbodeho typu při perforaci septálního cípu trikuspidální chlopně

Tomáš Paleček, Jaroslav Lindner*, František Mlejnský*, David Ambrož, Petr Vondráček**, Aleš Linhart
2. interní klinika kardiologie a angiologie, *2. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, Všeobecná fakultní nemocnice
a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, **Kardiologická ambulance, Rumburk, Česká republika

Informace o lécích | Drug information

Využití trimetazidinu v léčbě srdeční ischemie

Jiří Krupička
Kardiochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

Stránky k zamyšlení

„An old friend is still at work“

MUDr. Milan Frélich
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno

Ze života společnosti

Prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc., FESC

Jiří Vítovec a Jindřich Špinar

Taktika a strategie kontroly rizik kardiovaskulárního kontinua

Recenze

Milan Cholt: Sonografie velkých krčních cév

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
3. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha

Další informace

Zpráva o zahraniční cestě podporované Českou kardiologickou společností

MUDr. Roman Miklík
Interní kardiologická klinika, FN Brno a LF MU, Brno

Kalendář odborných akcí

Kalendář odborných akcí