ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Supplementum

Obsah

Supplementum věnované intervenční kardiologii

Michael Aschermann
2. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

PCI in transition from art to craft

Peter Lanzer
Kardiologie und Angiologie, Bitterfeld, Deutschland

Trendy v české intervenční kardiologii

Josef Veselka
Kardiologické oddělení Kardiovaskulárního centra, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

Významné recentní publikace v intervenční kardiologii a příbuzných oborech

Josef Veselka
Kardiologické oddělení Kardiovaskulárního centra, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

Aterotrombóza: antikoagulační léčba a perkutánní koronární intervence

Ivo Varvařovský
Kardio‑Troll, Pracoviště invazivní kardiologie, Krajská nemocnice, Pardubice, Česká republika

Aterotrombóza: antiagregační léčba

Martin Malý
Kardiologické oddělení Kardiovaskulárního centra, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

Volba optimální metody léčby pacientů s onemocněním více koronárních tepen na základě výsledků studií FAME a SYNTAX

Petr Kala
Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Funkční měření v katetrizační laboratoři – aneb je koronarografie vždy dokonalá?

Viktor Kočka
Kardiocentrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Možnosti intravaskulárního ultrazvuku a virtuální histologie při vedení koronárních intervencí

Tomáš Kovárník, Jan Horák, Michael Aschermann, Aleš Linhart
2. interní klinika kardiologie a angiologie, Všobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Společnost Cordis oslavuje padesát let svého úsilí o transformaci kardiovaskulární medicíny

Nové možnosti zobrazení koronárních tepen – optická koherentní tomografie

Radim Špaček, Pavel Červinka
Kardiologická klinika, Masarykova nemocnice a Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Česká republika

Akutní koronární syndrom bez elevací ST ve světle doporučení 2007 a 2008

David Horák
Kardiocentrum, Krajská nemocnice Liberec a. s., Liberec, Česká republika

Extrakce trombů zlepšuje prognózu u pacientů s akutním infarktem myokardu

Stanislav Šimek, Jan Horák, Jan Bělohlávek, Tomáš Kovárník, Jiří Humhal, Vít Řezníček, Michael Aschermann
2. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Radiální přístup u koronárních a nekoronárních katetrizacích a intervencí

Ivo Bernat, Richard Rokyta, Jiří Koza, Jan Pešek, Michal Šmíd
Kardiologické oddělení I. interní kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika

Perkutánní katetrová implantace aortální chlopně

Marian Branny, Jaroslav Januška, Jindřich Černý
Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec, Česká republika

Kontrastem navozená nefropatie

David Zemánek
Kardiologické oddělení Kardiovaskulárního centra, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika