ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

02

Tiráž

Tiráž a obsah

Úvodníky/Editorials

Farmakoterapie po infarktu myokardu

Jiří Vítovec, Jindřich Špinar*
I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, *Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Původní sdělení/Original contributions

Dávkovací zvyklosti při léčbě statinem a dodržování cílové hodnoty LDL‑cholesterolu u českých pacientů v sekundární prevenci ischemické choroby srdeční

Otto Mayer jr., Jaroslav Šimon, Jan Bruthans*, Markéta Galovcová*, Jana Hrbková, Jiří Bělohoubek*
Centrum preventivní kardiologie II. interní kliniky, Univerzita Karlova Praha – Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Plzni, Plzeň, *Pracoviště preventivní kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Přehledové články/Reviews

Bradykardizující léky v terapii pacientů po infarktu myokardu

Jiří Vítovec, Jindřich Špinar*
I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, *Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Inhibitory ACE, nebo sartany v léčbě pacientů po infarktu myokardu?

Jindřich Špinar, Jiří Vítovec*
Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, *I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Antitrombotická léčba po akutním infarktu myokardu

Ota Hlinomaz
I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Léčba dyslipidemie po infarktu myokardu

Vladimír Soška
Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Preventivní kardiologie 1995–2005. Úspěchy i zklamání (EUROASPIRE I, II, III)

Jaroslav Šimon, Hana Rosolová, Otto Mayer jr.
Centrum preventivní kardiologie II. interní kliniky, Univerzita Karlova Praha – Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Plzni, Plzeň, Česká republika

Registr Brno – Farmakoterapie po infarktu myokardu

Jindřich Špinar, Milan Sepši, Ondřej Ludka
Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Jakou máme šanci dosáhnout nových cílových hodnot LDL‑cholesterolu pro sekundární prevenci?

Otto Mayer jr.
Centrum preventivní kardiologie II. interní kliniky, Univerzita Karlova Praha – Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Plzni, Plzeň, Česká republika

Obrazy v kardiologii/Imaging techniques in cardiology

Subakutní uzávěr arteria axillaris, vzniklý na podkladě embolizace z tumoru plic prorůstajícího do levé síně

Tomáš Paleček, Stanislav Beran, Ondřej Šmíd, Petr Mitáš*
II. interní klinika kardiologie a angiologie, *II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Informace o lécích/Drug information

Dnešní pohled na perorální urapidil v léčbě arteriální hypertenze

Josef Švejda
Vědecký konzultant pro kardiologii, Praha, Česká republika

Stránka k zamyšlení

Zamyšlení nad historií protektivního ovlivnění ischemického myokardu

Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal DrSc.
Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Fyziologický ústav AV ČR, Praha

Doporučení pro …

Doporučení pro diagnostiku a léčbu ischemické choroby dolních končetin

Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup u každého nemocného. Ošetřující lékař může použít jiný postup, musí však v dokumentaci řádně zdůvodnit, proč se od doporučeného postupu odchýlil.

Miroslav Bulvas
Oddělení intervenční angiologie, III. interní klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Rubrika kardiologických sester

Nový systém internetové učebny pro celoživotní vzdělávání sester

Jiří Neumann
SestraIN, Praha, Česká republika

Další informace

Deset „NEJ“ v KARDIOLOGII 2008

Recenze

Sharon Moalem: Zdraví zabíjí. Proč potřebujeme nemoci

Prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.,
III. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha

Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS, konané dne 20. listopadu 2008 v Praze

Kalendář odborných akcí

Kalendář odborných akcí