ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

12

Tiráž

Tiráž

Úvodníky/Editorials

Poslední číslo Cor et Vasa v roce 2008

Michael Aschermann
II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Původní sdělení/Original contributions

Úroveň sekundární prevence cévních mozkových příhod u českých pacientů ve studii EUROASPIRE III – Stroke Specific Module*

Jan Bruthans, Otto Mayer jr.*, Jaroslav Šimon*, Markéta Galovcová, Jana Hrbková*, Jiří Bělohoubek, Monica Patraulea*, Jiří Jeschke*, Hana Rosolová*, Renata Cífková
Pracoviště preventivní kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, *Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika, Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň, Česká republika

Coronary artery ectasia*

Jiří Knot, Josef Bis*, Richard Rokyta Jr.**, Josef Šťásek*, Petr Widimský
Cardiocenter, Department of Cardiology, 3rd Faculty of Medicine, Charles University and University Hospital Kralovske Vinohrady, Prague, *Department of Medicine I, Hradec Králové University Hospital and Charles University School of Medicine, Hradec Králové, **Department of Medicine I, Plzeň University Hospital and Charles University School of Medicine, Plzeň, Czech Republic

Přehledové články/Reviews

Role microRNA u kardiovaskulárních onemocnění*

Martin Pěnička, Karel Vondrák
III. interní-kardiologická klinika, Kardiocentrum, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Současné alternativy antikoagulační léčby u nemocných s fibrilací síní

Miloš Táborský, Petr Neužil
Kardiocentrum, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

Ischemické a neischemické postižení myokardu: diferenciální diagnostika pomocí postkontrastních odložených scanů magnetické rezonance

Josef Vymazal, Jiří Weichet, Jan Balák
Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

Využití CT angiografie a magnetické rezonance v kardiologii*

Michael Aschermann
II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

The TIMI trials – 25 years of clinical research (1984–2009)

Jindrich Spinar, Jiri Vitovec*, Lenka Spinarova*
Department of Internal Medicine, Brno University Hospital and Masaryk University School of Medicine, *Department of Internal Medicine/Cardiology/Angiology, St Ann University Hospital and Masaryk University School of Medicine, Brno, Czech Republic

Obrazy v kardiologii/Imaging techniques in cardiology

Katetrizační uzávěr defektu komorového septa při infarktu myokardu

Jan Bělohlávek, Jan Horák, Vladimír Dytrych, Karel Goričan, Tomáš Paleček, Petr Kuchynka, Ondřej Šmíd, Helena Skálová*, Vilém Rohn**, Aleš Linhart
II. interní klinika kardiologie a angiologie, *Ústav patologie, **II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Komentáře/Commentary

Komentář k novým Doporučením o diagnostice a léčbě plicní embolie Evropské kardiologické společnosti ve světle doporučení České kardiologické společnosti, verze 2007

Jiří Widimský, Jaroslav Malý*
Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, *II. interní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové, Česká republika

Stránka k zamyšlení

Znáte svoje CRP?

Kardiologie ve světě

Dvakrát z kongresu AHA

Ze života společnosti

Šedesátník Jan Bultas

Osobnosti

prof. MUDr. Vladimír Dufek, CSc., MUDr. Milada Krčílková, CSc.

Ve věku nedožitých 89 let zemřel bývalý předseda České kardiologické společnosti, prof. MUDr. Vladimír Dufek, CSc.

MUDr. Milada Krčílková, CSc., dlouholetá členka České kardiologické společnosti, zemřela tiše v noci na 28. září 2008 ve věku 92 let.

Další informace

Kardiovaskulární sledování dětí a mladistvých se srdečním onemocněním při léčbě stimulancii

Pavel Jerie

Zápisy ze schůzí výboru ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS, konané dne 21. října 2008 v Praze

Autorský rejstřík/Index of authors

Autorský rejstřík/Index of authors