ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Tiráž

Hledá se kardiolog. Zn.: Znalost CT a MR srdce nutná!

Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum pro dospělé, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

Rozsáhlé aneuryzma levé koronární tepny

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

Prevalence a klinická charakteristika rezistentní hypertenze ve specializovaném centru*

Centrum pro hypertenzi, III. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Prevalence and clinical characteristics of resistant hypertension in a specialist center
Pikus T, Widimský J Jr., Zelinka T, Rosa J, Štrauch B, Petrák O, Holaj R
Hypertension Center, Department of Internal Medicine III, General University Hospital and Charles University School of Medicine 1, Prague, Czech Republic

Stresové proteiny Hsp60 a Hsp70 u kardiochirurgických pacientů*

*Ústav klinické imunologie a alergologie, **Kardiochirurgická klinika, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika

Heat shock proteins Hsp60 and Hsp70 in cardiac surgical patients
Jankovičová K*, Kudlová M*, Koláčková M*, Kuneš P*,** Andrýs C*, Manďák J**, Lonský V**, Krejsek J*
*Institute of Clinical Immunology and Allergology, **Department of Cardiac Surgery, Charles University in Prague, Medical School and University Hospital at Hradec Králové, Hradec Králové, Czech Republic

Diuretika v léčbě hypertenze a riziko nově vzniklého diabetu

Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Subkatedra kardiologie IPVZ, Praha, Česká republika

Diuretics in the treatment of hypertension and the risk of new-onset diabetes
Widimský J
Department of Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Postgraduate Medical School, Division of Cardiology, Prague, Czech Republic

Pseudoaneuryzma levé komory srdeční jako komplikace infarktu myokardu

Kardiovaskulární centrum pro dospělé – Kardiologické oddělení, *Oddělení kardiovaskulární chirurgie, **Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika

Left ventricular pseudoaneurysm as a complication of myocardial infarction
Černá D, Veselka J, Vaněk I*, Linhartová K, Duchoňová R, Adla T*, Horn M**, Laca B**
Adult Cardiovascular Center – Department of Cardiology, *Division of Cardiovascular Surgery, **Department of Imaging Techniques, Motol University Hospital, Prague, Czech Republic

Tumory srdca

Interné oddelenie, Nemocnica s poliklinikou Levice, n. o., Levice, Slovenská republika, *Interní oddělení, Nemocnice Písek a. s., Písek, Česká republika, **Kardiologická klinika, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, ***Klinika srdcovej chirurgie, ****Národný onkologický ústav, Bratislava, Slovenská republika, *****Patologické oddělení, Nemocnice Písek a. s., Písek, Česká republika

Cardiac tumors
Gergely P, Gergely L*, Riečanský I**, Sojka G, Fábik L*, Verchovodko P***, Minárik T****, Feit V*****
Department of Internal Medicine, Levice Hospital with Policlinic, n. o., Levice, Slovak Republic, *Department of Internal Medicine, Písek Hospital, a. s., Písek, Czech Republic, **Department of Cardiology, National Institute of Cardiovascular Disease, ***Department of Cardiac Surgery, ****National Institute of Oncology, Bratislava, Slovak Republic, *****Department of Pathology, Písek Hospital, a. s., Písek, Czech Republic

Popis případu tranzitorní apikální balonové dysfunkce levé komory

II. interní-kardiovaskulární oddělení, Městská nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika

A case report of transient left ventricular apical ballooning
Kaučák V, Mrózek J, Černý P
Department of Internal-Cardiovascular Medicine, Ostrava Municipal Hospital, Ostrava, Czech Republic

Stránka k zamyšlení: Ananda

Jubileum MUDr. Jana Bytešníka, CSc.

Blahopřání k šedesátinám profesora MUDr. Jaromíra Hradce, CSc.

RUBRIKA KARDIOLOGICKÝCH SESTER

Kardiologická ordinace, Městská nemocnice, Praha 9

Specializační vzdělávání sester poskytujících ošetřovatelskou péči pacientům s kardiovaskulárním onemocněním

Katedra Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno

Kompetence sester na jednotkách intenzivní péče

II. interní klinika – koronární jednotka, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta

Primář MUDr. Rostislav Lukaštík, čestný člen České kardiologické společnosti, zemřel

Klinika kardiologie, IKEM Praha

Přehled kurzů a stáží subkatedry kardiologie IPVZ ve II. pololetí 2007