ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Kontrola a léčba hypertenze při propuštění z interní kliniky

Control and treatment of hypertension on discharge from a department of internal medicine
Jindřich Špinar, Ondřej Ludka, Zdeněk Pozdíšek*, Viktor Musil*, Miroslav Souček*

Department of Internal Medicine/Cardiology, Brno-Bohunice University Hospital, *Department of Internal Medicine II, St Anna’s University Hospital Brno, Czech Republic

Ruptury aterosklerotických plátů u nemocných se stabilní vs. nestabilní anginou pectoris*

Atherosclerotic plaque rupture in patients with stable and unstable angina pectoris
Tomáš Kovárník, Vít Řezníček, Kateřina Nováčková, Jan Horák, Stanislav Šimek, Michael Aschermann

2nd Department of Internal Medicine, General University Hospital and Charles University School of Medicine, Prague, Czech Republic

Vztah echokardiografického vyšetření a sonografie karotické tepny k výsledku zátěžového SPECT myokardu u asymptomatických nemocných s diabetes mellitus 2. typu

The relation of echocardiography and carotid ultrasound to the results of stress myocardial SPECT in asymptomatic patients with Type-2 diabetes mellitus
Jiří Charvát, Kateřina Michalová*, Kateřina Táborská*, Jaromír Chlumský, Martin Mates, Milan Kvapil

Department of Internal Medicine, *Department of Nuclear Medicine, Motol University Hospital and Charles University School of Medicine 2, Prague, Czech Republic

Stratifikace rizika akutní plicní embolie

Risk stratification of acute pulmonary embolism
Jiří Widimský

Department of Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Division of Cardiology, Postgraduate Medical School, Prague, Czech Republic

Autologní transplantace dřeňových buněk u nemocného s akutním infarktem myokardu

Autologous bone marrow cell transplantation in a patient with acute myocardial infarction
Jaroslav Meluzín, Jiří Mayer*, Ladislav Groch, Roman Panovský, Ota Hlinomaz, Ivan Horňáček, Martin Klabusay*, Jiří Prášek**, Milan Kamínek***, Jaroslav Staníček****, Vladimír Kincl, Jiří Adler*****, Zdeněk Kořístek*, Milan Navrátil*, Jiří Vítovec, Jiří Vorlíček*

Department of Internal Medicine I – Cardiology/Angiology, St Anna’s University Hospital, *Department of Internal Medicine – Hematology/Oncology, **Department of Nuclear Medicine, Brno University Hospital, ***Department of Nuclear Medicine, Olomouc University Hospital, Olomouc, ****Department of Nuclear Medicine, Masaryk Institute of Oncology, *****Tissue Bank, Brno University Hospital, Brno, Czech Republic

Inzulínová rezistencia a výživa

Insulin resistance and nutrition
Marica Krajčovičová-Kudláčková, Pavel Blažíček*, Mária Dušinská

Research Base of the Slovak Medical University – Institute of Preventive and Clinical Medicine, *Hospital of Defense Ministry, Bratislava, Slovak Republic

Recidiva myxomu v levé komoře srdeční

Recurrent left ventricular myxoma
Barbora Křížová, Petr Frídl, Mariana Podzimková

Department of Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic