ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Tiráž

Perkutánní transluminální koronární angioplastika - 30. výročí prvního výkonu

II. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, *Kardiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika

Echokardiografický obraz porevmatické kombinované vady trikuspidálního ústí

III. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Naše zkušenosti s aortálními bioprotézami

Šantavý P, Benčat M, Troubil M, Marcián P, Bruk V, Němec P (Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika).

Our experience with aortic bioprostheses
Petr Šantavý, Marián Benčat, Martin Troubil, Pavel Marcián, Vilém Bruk, Petr Němec
Šantavý P, Benčat M, Troubil M, Marcián P, Bruk V, Němec P (Department of Cardiac Surgery, Olomouc University Hospital and Palacký University Medical School, Olomouc, Czech Republic).

Myxom levé síně

Kardiologická ambulance, Poliklinika Jihovýchod, Hodonín, Česká republika

Left atrial myxoma
Lukáš Zaviačič, Lubomír Zaviačič
Zaviačič L, Zaviačič L (Outpatient Unit of Cardiology, South-East Policlinic, Hodonín, Czech Republic).

Uzávěr poinfarktového defektu komorového septa Amplatzovým okluderem

Gajdušek L, Januška J, Branny M, Černý J, Škňouřil L, Dorda M, Branny P*, Zajíček P** (Oddělení kardiologie, *Oddělení kardiochirurgie, Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec, **Interní oddělení, Nemocnice Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Česká republika).

Closure of a post-infarction ventricular septal defect using the Amplatz occluder
Libor Gajdušek, Jaroslav Januška, Marian Branny, Jindřich Černý, Libor Škňouřil, Miroslav Dorda, Piotr Branny*, Petr Zajíček**
Gajdušek L, Januška J, Branny M, Černý J, Škňouřil L, Dorda M, Branny P*, Zajíček P** (Department of Cardiology, *Department of Cardiac Surgery, Heart Center, Podlesí Hospital, a. s., Třinec, **Department of Internal Medicine, Valašské Meziříčí Hospital, Valašské Meziříčí, Czech Republic).

Genetika v kardiologii Část III. Monogenně dědičné syndromy a kardiologická onemocnění

Genprogress s. r. o. Brno, Centrum prenatální diagnostiky s. r. o, *I. interní-kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika

Genetics in cardiology. Part III. Monogenic inheritance syndromes and cardiac disease
Ilga Grochová, Ladislav Groch*
Grochová I, Groch L* (Genprogress Ltd., Brno, Prenatal Diagnosis Center Ltd., *Department of Internal Medicine-Cardiac Angiology I, St Ann Teaching Hospital, Brno, Czech Republic).

Úvod do cyklu publikací z preventivní kardiologie*

Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika Univerzity Karlovy, Praha - Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Plzni, Plzeň, Česká republika *Garantem je pracovní skupina Preventivní kardiologie České kardiologické společnosti.

Current concepts in preventive cardiology. Introduction to a series of publications on preventive cardiology
Hana Rosolová, Jaroslav Šimon
Rosolová H, Šimon J (Preventive Cardiology Center, Department of Internal Medicine II, Charles University, Prague - Medical School and University Hospital at Pilsen, Pilsen, Czech Republic).

Kuráž jistě máme, musíme mít také zdravý rozum! Lékové stenty a invazivní léčba stabilních forem ICHS - kdo je soudce?

Skončil 15th Alpe-Adria Cardiology Meeting. Co dál?

Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu chlopenních srdečních vad v dospělosti

Kardiochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, *Kardiochirurgická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové, **Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, ***Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Libenského medaile pro profesora Miloše Štejfu

Jak léčíme akutní koronární syndromy v České republice? Výsledky registru "CZECH"*

XV. výroční sjezd České kardiologické společnosti

Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Motol, Praha

Václav Chaloupecký, et al. Dětská kardiologie

III. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha

Zápis ze schůze výboru ČKS, konané dne 16. května 2007 v Brně

ECHODNY 2007, 20.-22. 9. 2007, Olomouc(Regionální centrum)