ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Komplikace způsobené ICD elektrodami. Střednědobé sledování 172 pacientů s netorakotomickou implantací

ICD lead-related complications. Mid-term follow-up of 172 patients with nonthoracotomy implantation
Miroslav Novák, Pavel Kamarýt, Ivo Dvořák Jr, Pavel Mach*, Tomáš Vykypěl, Jolana Müllerová

1st Department of Internal Medicine-Cardiology & Angiology, *1st Department of Surgery, St. Ann’s Faculty Hospital and Masaryk University, Brno, Czech Republic

Změna osudu mužů středního věku s akutním srdečním infarktem

Change in the fate of middle-aged men with acute myocardial infarction
Vladimír Staněk, Marie Gebauerová, Jan Horák*, Petr Frídl, Růžena Jandová, Jiří Kettner, Jan Šochman, Jana Vrbská, Martin Wiendl, Jaroslav Ulman, Michael Želízko

Department of Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine, *Department of Internal Medicine II, General University Hospital and Charles University Medical School 1, Prague, Czech Republic

Plicní hypertenze u aortální stenózy*

Pulmonary hypertension in aortic stenosis
Roman Čerbák, Helena Bedáňová, Leona Bočková, Sylva Kovalová, Josef Nečas, František Štětka, Jaroslav Vespalec

Center of Cardiovascular and Transplant Surgery, Brno, Czech Republic

Osciloskopická analýza defibrilačního impulsu v detekci poruchy integrity implantované defibrilační elektrody v experimentu*

Oscilloscopic analysis of the defibrillation discharge for detecting implanted defibrillation lead integrity defects in experiment
Jan Bytešník, Vlastimil Vančura, Marie Kocinová*, Věra Lánská*, Petr Volík**, Libert Malina**

Department of Cardiology, *Medical Statitstics Unit, Institute for Clinical and Experimental Medicine, **Biotronik Praha, Prague, Czech Republic

Sledování akumulace 123I MIBG v srdci a plicích. Příspěvek ke studiu denervace štěpu a sympatické hyperaktivace po transplantaci srdce*

A follow-up of myocardial and pulmonary 123I MIBG accumulation. A contribution to study of graft denervation and sympathetic hyperactivation following heart transplantation
Ivan Málek, Marie Buncová*, Miroslav Kocík, Bronislav Janek, Jan Pirk**

Department of Cardiology, *Department of Nuclear Medicine, **Department of Cardiovascular Surgery, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic

Apoptóza periferních T-lymfocytů během imunosuprese s použitím Neoralu nebo Tacrolimu a během rejekčních epizod a jejich léčba u příjemců srdečního štěpu

Apoptosis of peripheral T-lymphocytes during immunosuppression with Neoral or Tacrolimus, and during rejection episodes and their treatment in heart transplant recipients*
Jan Hökl, Jan Černý, Petr Němec, Pavel Studeník, Helena Bedáňová, Alžběta Sirotková*

Center of Cardiovascular and Transplant Surgery, *Department of Pathological Anatomy, St. Ann’s Hospital and Masaryk University, Brno, Czech Republic

Užití rekombinantního aktivovaného faktoru VII v kardiochirurgii

Use of recombinant activated factor VII in cardiac surgery
Tomáš Vaněk, Jakub Hrabák, Martin Jareš, Zbyněk Straka, Petr Brůček, Jan Votava, Martin Zeman

Department of Cardiac Surgery, Královské Vinohrady University Hospital and Charles University Medical School 3, Prague, Czech Republic