ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

MOŽNOST VYUŽITÍ TROPONINU T PŘI POSUZOVÁNÍ KARDIOTOXICITY FARMAK

VZTAH POLYMORFISMU GENŮ PRO ACE, ENDOTELIN 1 KONVERTUJÍCÍ ENZYM A ENDOTELIN 1 A VELIKOSTI LEVÉ SRDEČNÍ KOMORY MEZI JUVENILNÍMI HYPERTONIKY A KONTROLNÍ SKUPINOU

Sesterská sekce - BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACE U NEMOCNÝCH S POKROČIILOU FORMOU SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

ZÁTĚŽOVÉ EKG U PACIENTŮ S DIABETES MELLITUS-II

PRVÉ ZKUŠENOSTI S INHALAČNÍM PROSTACYKLINEM U NEMOCNÝCH S PRIMÁRNÍ PLICNÍ HYPERTENZÍ

KDY INTERVENOVAT A KDY NEINTERVENOVAT U AKUTNÍHO KORONÁRNÍHO SYNDROMU BEZ ST ELEVACÍ?

ČASNÉ A STŘEDNĚDOBÉ ZMĚNY FUNKCE LEVÉ KOMORY PO NÁHRADĚ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ

Sesterská sekce - MONITOROVACÍ SYSTÉMY V KARDIOLOGII

JE DIAGNÓZA PĽÚCNEJ EMBÓLIE U MLADÝCH JEDINCOV BEZ EVIDENTNEJ TROMBÓZY ŤAŽKÁ? Kazuistika

KONTINUÁLNÍ HEMOELIMINAČNÍ METODY V LÉČBĚ AKUTNÍHO SELHÁNÍ LEDVIN U KARDIAKŮ

NUTRIČNÍ PODPORA U KARDIOLOGICKY NEMOCNÝCH

PURULENTNÍ PERIKARDITIDA MANIFESTUJÍCÍ SE RECIDIVUJÍCÍMI SYNKOPAMI A TAMPONÁDOU Popis případu a přehled literatury

ZMĚNY PLICNÍCH FUNKCÍ PO AORTOKORONÁRNÍM BYPASSU: VZTAH K POUŽITÍ MIMOTĚLNÍHO OBĚHU Substudie PRAGUE-4

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA, DUKE KRITÉRIA A MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA

ANTIOXIDANTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU

NÁMAHOVÁ DUŠNOST JAKO PROJEV DVOU FOREM IZOLOVANÉHO POSTIŽENÍ PLICNÍ CIRKULACE Kasuistika

STANOVENÍ FRAKČNÍ PRŮTOKOVÉ REZERVY - PRVNÍ ZKUŠENOSTI

Sesterská sekce - KVALITA ŽIVOTA PACIENTŮ PO ORTOTOPICKÉ TRANSPLANTACI SRDCE

OPERACE DLE YACOUBA - MÉNĚ ČASTÝ ZPŮSOB ŘEŠENÍ ANEURYSMAT BULBU AORTY

NAŠE ZKUŠENOSTI S IMPLANTACÍ NESTENTOVANÉ BIOLOGICKÉ CHLOPNĚ DO AORTÁLNÍ POZICE