ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Tiráž

Pozdní trombózy lékových stentů – zanedbatelný problém nebo konec velké naděje? Racionální přístup k lékovým stentům

I. interní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové, Česká republika Adresa: prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc., I. interní klinika, FN Hradec Králové a LF UK, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, Česká republika, email: vojacek@fnhk.cz

Destruující stafylokoková protézová aortální endokarditida

Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika Adresa: MUDr. Tomáš Marek, CSc., Klinika kardiologie, IKEM, Vídeňská 1958/9,140 21 Praha 4, Česká republika, e-mail: toma@medicon.cz

Vliv variant genu pro ghrelin na úbytek tělesné hmotnosti po úpravě stravy/po zátěžové intervenci

Institute for Clinical and Experimental Medicine, Cardiovascular Research Centre, Prague, Czech Republic Address: Ing. Jaroslav A. Hubacek, CSc., IKEM-DEM, Laboratory for Molecular Genetics, Videnska 1958/9, 140 21 Prague 4, Czech Republic, e-mail: jaroslav.hubacek@medicon.cz

Effect of ghrelin variants on weight loss after dietary/exercise intervention
Jaroslav A. Hubacek, Pavel Suchanek, Rudolf Poledne
Institute for Clinical and Experimental Medicine, Cardiovascular Research Centre, Prague, Czech Republic Address: Ing. Jaroslav A. Hubacek, CSc., IKEM-DEM, Laboratory for Molecular Genetics, Videnska 1958/9, 140 21 Prague 4, Czech Republic, e-mail: jaroslav.hubacek@medicon.cz

Srovnání peroperačních průtoků při revaskularizaci povodí levé věnčité tepny mezi tepenným Y graftem a klasickou revaskularizací pomocí levé arteria thoracica interna a žilních štěpů

Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika doc. MUDr. Petr Němec, CSc., Kardiochirurgická klinika, FN Olomouc a LF UP, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, Česká republika, e-mail: petr.nemec@fnol.cz

Comparison of intraoperative flow rates in the composite arterial Y graft and in the left internal thoracic artery together with venous grafts used for revascularization of the left coronary artery region.
Němec P, Bruk V, Gwozdziewicz M, Steriovský A, Šimek M, Šantavý P, Troubil M, Benčat M
Department of Cardiac Surgery, Olomouc University Hospital and Palacký University Medical School, Olomouc, Czech Republic doc. MUDr. Petr Němec, CSc., Kardiochirurgická klinika, FN Olomouc a LF UP, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, Česká republika, e-mail: petr.nemec@fnol.cz

Kombinovaná terapie inhalačním iloprostem a sildenafilem u pacienta s idiopatickou plicní arteriální hypertenzí

Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika MUDr. Hikmet Al-Hiti, Klinika kardiologie, IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, Česká republika, e-mail: hial@medicon.cz

Combination therapy using inhaled iloprost and sildenafil in a patient with idiopathic pulmonary arterial hypertension
Al-Hiti H, Kettner J, Kautzner J, Widimský J
Department of Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic. MUDr. Hikmet Al-Hiti, Klinika kardiologie, IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, Česká republika, e-mail: hial@medicon.cz

Papilární fibroelastom aortální chlopně

Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, *Ústav patologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, **Interní klinika IPVZ, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s., Zlín, Česká republika MUDr. Martin Troubil, Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, Česká republika, e-mail: troubil@centrum.cz

Aortic valve papillary fibroelastoma
Troubil M, Němec P, Šantavý P, Tichý T*, Střelec J**
Department of Cardiac Surgery, Olomouc University Hospital and Palacký University Medical School, *Institute of Pathology, Palacký University Medical School, Olomouc, **Department of Internal Medicine, Postgraduate Medical School, Tomáš Baťa Regional Hospital, Comp., Zlín, Czech Republic MUDr. Martin Troubil, Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, Česká republika, e-mail: troubil@centrum.cz

Genetika v kardiologii Část II. Základní pojmy v genetice, vyšetřovací metody, typy dědičností, chromosomální aberace, genetika vrozených srdečních vad

Genprogress s. r. o. Brno, Centrum prenatální diagnostiky s. r. o, *I. interní-kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny, **Laboratoř molekulární patologie, Patologicko-anatomický ústav, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika MUDr. Ladislav Groch, I. interní-kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny, Pekařská 53, 656 21 Brno, Česká republika, e-mail: groch@fnusa.cz

Genetics in cardiology. Part II. Basic notions in genetics, methods of examination, types of heredity, chromosomal aberrations, genetics of congenital heart disease
Ilga Grochová, Ladislav Groch*, Diana Grochová**
Genprogress Ltd Brno, Prenatal Diagnosis Center Ltd, *Department of Internal Medicine-Cardiac Angiology I, St Ann Teaching Hospital, **Laboratory of Molecular Pathology, Institute of Pathology and Anatomy, Brno University Hospital, Brno, Czech Republic MUDr. Ladislav Groch, I. interní-kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny, Pekařská 53, 656 21 Brno, Česká republika, e-mail: groch@fnusa.cz

Máme na to kuráž (COURAGE)?

Interní-kardiologická klinika, FN Brno-Bohunice, Brno, e-mail: jspinar@fnbrno.cz

Infekční endokarditida. Doporučené postupy diagnostiky, léčby, dispenzarizace a profylaxe

Infekční klinika, Fakultní nemocnice Bulovka a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, *III. interní-kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, **Kardiochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice a. s., České Budějovice, Česká republika

Kalendář odborných akcí

Den mladých kardiologů, Praha, 12. června 2007