ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

05


Tiráž

Tiráž


Úvodník

Padesáté výročí první srdeční operace v mimotělním oběhu na II. chirurgické klinice v Brně

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika


Obrazy v kardiologii

Postkontrastní magnetická rezonance - metoda volby hodnocení viability myokardu

Klinika kardiologie, *Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika


Původní sdělení

Senzitivita a specificita zátěžového gated SPECT-zobrazení myokardu pro detekci ischemické choroby srdeční: validace nálezů pomocí koronarografie

Klinika nukleární medicíny, *I. interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika

Sensitivity and specificity of stress cardiac gated SPECT imaging in the detection of coronary artery disease: validation of findings by coronary angiography.
Metelková I, Kamínek M, Ostřanský J*, Budíková M, Richter M*, Sluka M*, Indráková J*, Sovová E*, Lukl J*
Department of Nuclear Medicine, *Department of Internal Medicine I, Olomouc University Hospital and Palacký University School of Medicine, Olomouc, Czech Republic

Zvýšení B-typu natriuretického peptidu po reprogramaci chronické biventrikulární stimulace na stimulaci izolované pravé komory*

I. interní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové, *Kardiologické oddělení, Interní klinika, Krajská nemocnice a Ústav zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, Pardubice, Česká republika

Increase in B-type natriuretic peptide following reprogramming from chronic biventricular pacing to isolated right ventricular pacing.
Hazuková R, Pleskot M, Havlíček A*
1st Department of Internal Medicine, University Hospital in Hradec Králové, Charles University in Prague, Medical Faculty in Hradec Králové, Hradec Králové, *Department of Cardiology, Department of Internal Medicine, Regional Hospital and Institute of Health Studies, Pardubice University, Pardubice, Czech Republic

Kazuistika

Vysokoprůtoková arteriovenózní malformace pravé ledviny - příčina pravostranného srdečního selhání

Interní oddělení, Šumperská nemocnice a. s., Šumperk, *Kardiologické oddělení, Nemocnice Podlesí a. s., Třinec, **I. interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika

A high-flow right-kidney arteriovenous malformation causing right-heart failure
Kopecký J, Januška J*, Škňouřil L*, Branny M*, Vindiš D**, Gerold J, Veselý J, Horká T, Tesař K 
Department of Internal Medicine, Šumperk Hospital Inc., Šumperk, *Department of Cardiology, Podlesí Hospital, Inc., Třinec, **Department of Internal Medicine I, Olomouc University Hospital and Palacký University School of Medicine, Olomouc, Czech Republic

Dopis

Inhibitory ACE, blokátory AT1 (sartany) nebo jejich kombinace v léčení chronického srdečního selhání?


Postgraduální vzdělávání

Mechanické srdeční podpory v terapii terminálního srdečního selhání

Klinika kardiochirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Ventricular assist devices in the management of terminal heart failure
Netuka I, Malý J, Szárszoi O
Department of Cardiac Surgery, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic

Chronické srdeční selhání - diagnostika

III. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Diagnosing chronic heart failure
Hradec J
Department of Internal Medicine III, General University Hospital and Charles University School of Medicine 1, Prague, Czech Republic

Stránka k zamyšlení

Hrdinství v medicíně

Standardy pro katetrizační výkony při ischemické chorobě srdeční

Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, Fakultní nemocnice Motol a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, *Kardiologické oddělení, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Česká republika


Kardiologie v Evropě

Zpráva z VIII. výroční jarní konference CCNAP ESC, 14.–15. 3. 2008, Malmö, Švédsko

předseda pracovní skupiny Ošetřovatelství v kardiologii České kardiologické společnosti, Kardiologická ordinace, Praha 9