ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

04


Tiráž

Tiráž


Úvodník

Perspektivy preventivní kardiologie aneb co dále

Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika, Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň, Česká republika


Obrazy v kardiologii

Rozsáhlé posterolaterálně lokalizované aneuryzma levé komory srdeční s nástěnným trombem

I. interní klinika, *Klinika nukleární medicíny, **Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika


Původní sdělení

Posouzení vlivu stimulace septa nebo hrotu pravé komory na echokardiografické parametry dyssynchronie u nemocných se zachovanou funkcí levé komory srdeční - střednědobé sledování*

Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Assessing the effect of right ventricular septal or apical pacing on echocardiographic parameters of dyssynchrony in patients with preserved left ventricular function - mid-term follow-up.
Lefflerová K, Lupínek P, Bytešník J, Čihák R, Krausová R, Vančura V, Kautzner J
Department of Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic

Úroveň sekundární prevence ischemické choroby srdeční u českých pacientů ve studii EUROASPIRE III*

Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika, Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň, *Pracoviště preventivní kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

The quality of secondary prevention of coronary heart disease in Czech patients in the EURO-ASPIRE III survey.
Mayer O jr., Šimon J, Galovcová M*, Hrbková J, Bruthans J*, Bělohoubek J*, Patraulea M, Jeschke J, Rosolová H, Cífková R*
Preventive Cardiology Center, Department of Internal Medicine II, Plzeň University Hospital and Charles University School of Medicine, Plzeň, *Department of Preventive Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic

Kazuistika

Balonková valvuloplastika aortální chlopně - zapomenutá metoda či naděje pro seniory s vysokým rizikem?

Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum dospělých, Fakultní nemocnice Motol a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Balloon aortic valvuloplasty - a forgotten method or hope for the high-risk elderly patient?
Duchoňová R, Veselka J, Linhartová K
Department of Cardiology, Adult Cardiovascular Center, Motol University Hospital and Charles University School of Medicine 2, Prague, Czech Republic

Hybridní terapie aterosklerotických vředů oblouku aorty bez použití mimotělního oběhu

Kardiochirurgické oddělení, *Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie, **Oddělení intervenční radiologie, Nemocnice Podlesí, a. s., Třinec, Česká republika

Hybrid, off-the-pump management of atherosclerotic ulcers of the aortic arch.
Urban M, Blaha L*, Wierzgoň M**, Branny P, Říha D*, Holesz S**
Department of Cardiac Surgery, *Center of Invasive and Mini-invasive Surgery, **Department of Interventional Radiology, Podlesí Hospital a. s., Třinec, Czech Republic

Postgraduální vzdělávání

Diagnostika, epidemiologie a prognóza akutního srdečního selhání

Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno-Bohunice a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, *Interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

The diagnosis, epidemiology, and prognosis of acute heart failure.
Špinar J, Špinarová L*, Vítovec J*
Department of Internal Medicine/Cardiology, Brno University Hospital and Masaryk University School of Medicine, *Department of Internal Medicine/Cardiology/Angiology, St Ann s University Hospital and Masaryk University School of Medicine, Brno, Czech Republic

Léčba akutního srdečního selhání

Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno-Bohunice a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, *Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Managing acute heart failure.
Špinar J, Málek I*
Department of Internal Medicine/Cardiology, Brno-Bohunice Teaching Hospital, and Masaryk University School of Medicine, Brno, *Department of Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic

Stránka k zamyšlení

Pohnuté životní osudy Bruno Kische

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha


Osobnosti

Odešel profesor MUDr. Petr Niederle, DrSc.

primář Kardiologického oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha


Další informace

Závěrečná zpráva grantu České kardiologické společnosti – zahraniční výzkumný projekt


Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS, konané dne 4. března 2008 v Praze