ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

03


Tiráž

Tiráž


Úvodník

Chirurg jako preventivní kardiolog: bariatrická chirurgie v léčbě metabolických onemocnění Komentář k Interdisciplinárním evropským závazným doporučením pro chirurgickou léčbu těžké obezity

Česká obezitologická společnost, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Praha, Česká republika


Obrazy v kardiologii

Trombóza mechanické protézy v mitrální pozici

Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové, Česká republika


Původní sdělení

Kardiovaskulární rizikový profil pacientů s koincidencí koronární nemoci a aortální stenózy nebo sklerózy*

*Kardiovaskulární centrum dospělých Fakultní nemocnice v Motole, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, **I. interní klinika, Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň, ***Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, Česká republika

The cardiovascular risk profile in patients with co-existing coronary artery disease and aortic stenosis or sclerosis.
Linhartová K*,**, Štěrbáková G**, Čerbák R***
*Cardiovascular Adult Center, Motol University Hospital and Charles University School of Medicine 1, Prague, **Department of Internal Medicine I, Plzeň University Hospital and Charles University School of Medicine, Plzeň, ***Cardiovascular and Transplant Surgery Center, Brno, Czech Republic

Přehledy

Tkáňová dopplerovská echokardiografie u ischemické choroby srdeční - diagnostické možnosti v predikci ischemického substrátu a viability myokardu

I. interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika

Tissue Doppler echocardiography in ischemic heart disease - the diagnostic potential for predicting the ischemic substrate and myocardial viability
Skála T, Hutyra M
Internal Department, Olomouc University Hospital and Palacky University Medical School, Olomouc, Czech Republic

Kazuistika

Takayasuova arteriitida

II. interní klinika kardiologie a angiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Takayasu's arteritis
Bani Hani A, Skalická H, Karetová D, Šimek S, Havránek Š, Aschermann M, Linhart A 
Department of Medicine II, Division of Cardiology and Angiology, General University Hospital and Charles University School of Medicine 1, Prague, Czech Republic

The issue of infected false aneurysms in drug addicts

Department of Surgery, Královské Vinohrady University Hospital and Charles University School of Medicine 3, Prague, Czech Republic

Problematika infikovaných falešných výdutí u narkomanů
Dvořáček M, Bernat M, Vlček L, Pelák Z
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Postgraduální vzdělávání

Indikace k transplantaci srdce

Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Indications for heart transplantation
Málek I
Department of Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic

Transplantace srdce

I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika

Heart transplantation
Špinarová L
Department of Internal Medicine I, Division of Cardiology/Angiology, St Anna University Hospital and Masaryk University School of Medicine, Brno, Czech Republic

Stránka k zamyšlení

Zamyšlení nad jednou pěknou tradicí

Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Fyziologický ústav AV ČR, Praha


Doporučení pro…

Interdisciplinární evropská závazná doporučení pro chirurgickou léčbu těžké obezity

1 Klinické centrum pro minimálně invazivní a bariatrickou chirurgii ISCARE a Univerzita Karlova – 1. lékařská fakulta, Praha, Česká republika; 2 Endokrinologický ústav a Univerzita Karlova – 3. lékařská fakulta, Praha, Česká republika; 3 INSERM, U755 Nutriomique, Université Paris a AP-HP, Hôtel-Dieu Hospital, Paříž, Francie; 4 Department of Surgery, University of Minnesota, Minneapolis, USA; 5 Obesity Surgery, Toronto, Kanada; 6 Wellcome Clinical Research Facility Addenbrooke’s Hospital and Senior Clinical Research Associate, University of Cambridge School for Clinical Medicine, Cambridge, Velká Británie; 7 Department of Surgery University Hospital Maastricht, Maastricht, Nizozemsko; 8 Klinik Lindberg AG, Winterthur, Švýcarsko; 9 Academic Medical Centre, Department of Gastroenterology and Hepatology, University of Amsterdam, Amsterdam, Nizozemsko; 10 University of Genoa, San Martino University Hospital, Janov, Itálie; 11 Beau-Site Clinic Bern, Hirslanden Group, Bern, Švýcarsko; 12 Endocrinology, Metabolism and Diabetes Unit, Evgenidion Hospital, University of Athens Medical School, Atény, Řecko; 13 Sachsenhausen Krankenhaus und Zentrum für die minimal invasive Chirurgie, Johan Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt am Main, Německo; 14 Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, Medizinische Universität, Vídeň, Rakousko


Kardiologie v Evropě

Evropský summit prevence kardiovaskulárních chorob, Nice, 17.–18. 1. 2008

Pracoviště preventivní kardiologie, IKEM, Praha


Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS, konané dne 22. ledna 2008 v Brně; Plánované výdaje ČKS na rok 2008; Činnost pracovní skupiny Kardiovaskulární farmakoterapie (PS KVFT) ČKS v období 2005–2008