ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

02


Tiráž

Tiráž


Editorial

Dvě výročí klinických studií u srdečního selhání*

I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, *Interní kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika


Obrazy v kardiologii

Koronární ektazie u pacientky s hypertrofickou kardiomyopatií

Oddělení intervenční kardiologie, *Interní oddělení, Karlovarská krajská nemocnice, a. s., Karlovy Vary, Česká republika


Původní sdělení

Reperfuzní léčba infarktu myokardu s elevací ST-segmentu - údaje z pilotního registru infarktu myokardu

(1)Interní oddělení, Nemocnice Znojmo, (2)Centrum biomedicínckých informací, Praha, (3)Ústav počítačových věd AV ČR, v. v. i., Praha, (4)Interní oddělení, Nemocnice Čáslav, (5)Interní oddělení, Nemocnice Kutná Hora, (6)Interní oddělení, Nemocnice Písek, (7)Interní oddělení, Nemocnice Jindřichův Hradec, (8)Interní oddělení, Nemocnice Chrudim, (9)Kardio-vaskulární centrum, Fakultní nemocnice Motol, Praha, Česká republika

Reperfusion therapy in ST-segment elevation myocardial infarction - data from a pilot registry of myocardial infarction*
Zdeněk Monhart(1), Václav Faltus(2,3), Hana Grünfeldová(3,4), Alena Kadlečková(3), Dana Ryšavá(5), Tomáš Velimský(6), Lubomír Ballek(7), Ján Hubač(8), Petr Janský(9), Jana Zvárová(2)
(1)Internal Department, Znojmo Hospital, (2)Center of Biomedical Informatics, Prague, (3)Institute of Computer Science, AS CR, v.v.i, Prague, (4)Internal Department, Čáslav Hospital, (5)Internal Department, Kutná Hora Hospital, (6)Internal Department, Písek Hospital, (7)Internal Department, Jindřichův Hradec Hospital, (8)Internal Department, Chrudim Hospital, (9)Cardiovascular Center, Motol University Hospital, Prague, Czech Republic *The work was partially supported by project 1M06014 of the Ministry of Education of the Czech Republic.

Levosíňová tachykardie po předchozí katetrové nebo chirurgické ablaci fibrilace síní Výsledky mapování a katetrové ablace

Oddělení kardiologie, Kardiocentrum, Nemocnice Podlesí a. s., Třinec, Česká republika

Left atrial tachycardia after previous catheter or surgical ablation of atrial fibrillation. Results of mapping and catheter ablation.
Fiala M, Chovančík J, Wojnarová D, Szymeczek H, Moravec R, Neuwirth R, Nevřalová R, Jiravský O, Nykl I, Škňouřil L, Dorda M, Januška J, Černý J, Wodzinská A, Indrák J, Branny M
Department of Cardiology, Heart Center, Podlesí Hospital a. s., Třinec, Czech Republic

Hospitalizační a střednědobé výsledky operací u pacientů s mitrální regurgitací a těžkou systolickou dysfunkcí levé komory srdeční

Kardiovaskulární centrum pro dospělé, Fakultní nemocnice Motol, *Klinika kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, **Kardiocentrum, Nemocnice České Budějovice, a. s., České Budějovice, Česká republika

Hospital and mid-term results of surgery for mitral valve regurgitation in patients with severe left ventricular systolic dysfunction.
Šetina M, Pazderková P*, Pospíšilová H**, Šulda M**, Mokráček A**
Adult Cardiovascular Center, Motol University Hospital, *Department of Cardiovascular and Transplant Surgery, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, **Heart Center, České Budějovice Hospital, Inc., České Budějovice, Czech Republic

Kazuistika

Trojrozměrná echokardiografie v diagnostice rychle se pohybujících intrakardiálních útvarů

Kardiologické oddělení Kardiovaskulárního centra dospělých, *Kardiochirurgické oddělení, Fakultní nemocnice Motol a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Three-dimensional echocardiography in the diagnosis of fast-moving intracardiac formations
Fiedler J, Linhartová K, Blaško P, Choi-Širůčková J, Černá D, Šetina M*, Mošna F*, Veselka J
Department of Cardiology, Adult Cardiovascular Center, *Department of Cardiac Surgery, Motol University Hospital and Charles University School of Medicine 2, Prague, Czech Republic

Aktuální sdělení

Význam multidetektorového CT v klinické kardiologii

Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum, *Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice Motol a 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

The role of multidetector CT in clinical cardiology.
Veselka J, Adla T*, Duchoňová R
Department of Cardiology, Cardiovascular Center, *Department of Imaging Methods, Motol University Hospital and Charles University School of Medicine 2, Prague, Czech Republic

Postgraduální vzdělávání

Základy epidemiologie kardiovaskulárních chorob

Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika, Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň, Česká republika

The ABCs of epidemiology of cardiovascular disease.
Šimon J, Rosolová H, Mayer O jr.
Center of Preventive Cardiology, IInd Department of Internal Medicine, Plzeň University Hospital and Charles University School of Medicine, Plzeň, Czech Republic

Stránka k zamyšlení

Srdeční troponiny – virtuální návod k jejich využití a ne zneužití


Doporučení pro…

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií u dětí a dospívajících, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu


Zprávy z ČKS

Zápis ze schůze výboru ČKS, konané dne 23. listopadu 2007 v Praze

Zápis ze schůze výboru PS Kardiovaskulární rehabilitace (KV RHB)


Kalendář odborných akcí

Domácí akce


Abstrakta

10. sympozium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ČKS ve spolupráci s pracovní skupinou Arytmie a trvalá kardiostimulace ČKS pořádají odborné setkání SRDEČNÍ VADY A ARYTMIE, Pardubice, 28.–29. února 2008, Univerzita Pardubice