ČASOPIS ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Tiráž

Česká kardiologie v roce 2006, výzvy roku 2007

II. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Pokyny autorům

Neobvyklý útvar v dutině levé komory srdeční

linika kardiologie, *Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Radiofrekvenční denervace hrudního sympatiku - nová možnost v léčbě ischemických stavů horních končetin

Úsek kardiovaskulární anestezie a intenzivní péče, Nemocnice Na Homolce, Praha, *Klinika anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, **Oddělení cévní a rekonstrukční chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha, ***Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Radiofrequency thoracic sympathetic denervation a new option in the treatment of ischemic upper limb conditions
Michálek P, Gabrhelík T*, Doleček L, Štádler P**, Šebesta P**, Roztočil K***
Division of Cardiovascular Anesthesia and Intensive Care, Na Homolce Hospital, Prague, *Department of Anesthesiology and Resuscitation, Olomouc University Hospital and Palacký University Medical School, Olomouc, **Department of Vascular and Reconstructive Surgery, Na Homolce Hospital, Prague, ***Department of Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic

Výskyt, diagnostika a léčba plicní embolie na interním oddělení. Část 2. Léčba, mortalita a srovnání se souborem z let 1996-1998

II. interní-kardiovaskulární oddělení, Městská nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika

The incidence, diagnosis, and treatment of pulmonary embolism in a department of medicine. Part 2. Treatment, mortality and a comparison with a group of patients treated in the 1996-1998 period
Mrózek J, Srp V
2nd Department of Internal Medicine-Cardiovascular Medicine, Ostrava Municipal Hospital, Ostrava, Czech Republic

Plicní hypertenze u chronických plicních onemocnění

Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Subkatedra kardiologie IPVZ, Praha, Česká republika

Pulmonary hypertension in chronic lung disease
Widimský J
Department of Cardiology, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Division of Cardiology, Postgraduate Medical School, Prague, Czech Republic

Kardiostimulace v některých pražských nemocnicích v posledních letech

III. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

Cardiac pacing in some Prague-based hospitals in recent years
Spáčil J, Petrášek J
Department of Medicine III, General University Hospital and Charles University Medical School 1, Prague, Czech Republic

Redakční rada děkuje všem uvedeným spolupracovníkům, kteří se v roce 2006 podíleli na posuzování rukopisů poslaných do Cor et Vasa

Dokážeme skutečně využít vysoké úrovně klinické kardiologie k prospěchu celé populace?

Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň

Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání ČKS 2006

Interní-kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno, *III. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, **I. interní-kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, ***Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika

Medaile profesora Libenského pro Milana Šamánka

předseda České kardiologické společnosti

Zápis ze schůze výboru ČKS, konané dne 23. 11. 2006 v Praze

Schůze výboru pracovní skupiny Ošetřovatelství (PSO), 23. 11. 2006, Praha, Nemocnice Na Homolce